Képviselő-testületi tréning

Képviselő-testületi tréning

 

A KÉPZÉSRŐL:

Az eredetileg Norvég Alap támogatásával kialakított program a nagy sikerű 2010-es képzéssorozat továbbfejlesztett változata. A törvényi változások – különös tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés g) és j) pontjára –, a 2014-2020-as EU-s és nemzeti fejlesztési koncepció és az átalakult közigazgatási rendszer indukálta a modulok, kézikönyvek, prezentációs anyagok és a tréning szerkezetének átalakítását. A tudásbővítésnél fontosabb a szemléletformálás és a közös gondolkodás kialakítása, amelyben a fő célkitűzés az önkormányzatok működési feltételeinek javítása és a kapacitásépítés. A program modulrendszerű, interaktív, rugalmas, a képviselő-testület és az önkormányzati képviselő igényeire reflektál, az elmélet és gyakorlat megfelelő arányban szerepel benne. Az I. modul (elméleti e-learning) az elméleti alapozó rész önállóan, egyéni ütemezés szerint, online elvégezhető. Az e-learning rendszerű rész sikeres teljesítése feltétele a II. modulra, a gyakorlati tréningre történő jelentkezésnek. Az I. és II. modul sikeres elvégzését követően a program résztvevője részvételt elismerő oklevelet kap.

KÉPZÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: E-001603/2017/D001 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:

Elméleti e-learning – egyéni ütemezés szerint + 2 napos gyakorlati tréning

A KÉPZÉS CÉLJA:

A képviselők meglévő kompetenciakészletének feltárása, és annak adaptív fejlesztése tapasztalati tanulást kínáló gyakorlatokon keresztül. Cél továbbá olyan kognitív, szociális, személyes kompetenciák fejlesztése, amely komplex, rendszerszemléletű, eredményközpontú gondolkodásmódot alakít ki a résztvevőkben. A jelenlévők ismerjék meg: a képviselői szerep összetettségét, az együttműködés szabályait, a döntéshozatal mechanizmusát, a csoportos döntéshozatal és az együttes problémamegoldás fejlesztési lehetőségeit, döntési helyzetekben az alternatívák, az innovatív megoldások felismerésének előnyeit, a csoportgondolkodás fejlesztési lehetőségeit. A résztvevők képessé váljanak: hatékony csoportszerepek és felelős döntések felvállalására, konfliktusok elemzésére, konfliktuskezelési alternatívák felismerésére, különböző megoldások alkalmazására.

Elméleti e-learning:

–       a helyi önkormányzati rendszer működésének áttekintése és elsajátítása;

–       a gyakorlati képzés megalapozása.

Gyakorlati tréning:

–       a képviselői feladat és szerep összetevőinek tisztázása, elmélyítése (az önkormányzat stratégiai tervezési feladatai, a lakossággal való kapcsolattartás formái, a közszolgáltatások megszervezésének lehetőségei, a képviselők felelőssége, döntési szerepköre; a hivatal és képviselők együttműködése, a képviselő, mint közszereplő);

–       a belső meggyőződés mélyítése, szemléletformálás;

–       aktuális jogi információk átadása;

–       együttműködés lehetőségeinek feltárása;

–       a rendszergondolkodás képességének fejlesztése.

A KÉPZÉS TÉMÁI:

Elméleti e-learning:

–       A helyi önkormányzatok szerepe a magyar államrendszerben

–       A helyi önkormányzati képviselő szerepe, jogai és kötelezettségei

–       A képviselő-testület szerepe, működésük

–       A képviselő-testület szervei, a bizottságok szerepe és működése

–       A helyi önkormányzat tisztségviselői

–       A képviselő-testület hivatala és társulása

–       A helyi önkormányzatok feladatai és gazdálkodása

–       A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

Gyakorlati tréning:

–       A képviselő szerepe a demokratikus településvezetésben

–       A képviselő, mint stratégiai döntéshozó

–       A képviselői munka összetevői (képviselet, közszolgáltatások, az önkormányzat felépítése)

–       A szereplők együttműködése

–       Csoportos döntéshozatali gyakorlat

–       A társadalmi részvétel folyamata

–       Az önkormányzati tervezés a jelenlegi fejlesztési stratégiák kontextusában

–       A stratégia-tervezés lépései

KIKNEK AJÁNLJUK:

Települési önkormányzati képviselő, képviselő-testületi bizottság nem képviselő tagja, a képviselő-testület hivatalának (polgármesteri hivatal) vezetője, tisztségviselői, települési önkormányzat intézményeinek vezetői

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI:

A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kapcsolatokat épít, ezzel a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (a továbbiakban: TÖOSZ) fokozatosan bővülő tudáshálózatának tagjává teszi a résztvevőket!

A KÉPZÉS DÍJA:

Az e-learning képzés:                      díjmentes.

A gyakorlati tréning:                      30.000 Ft/fő.

Amennyiben a képviselő önkormányzata a TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támogatást biztosít. A támogatással csökkentett kedvezményes ár: 19.500 Ft/fő. (Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!)

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:

Elméleti e-learning:

Egyéni igény szerint, a lenti jelentkezésre kattintva.

Gyakorlati tréning:

Egyeztetés szerint. (A tréning résztvevőinek minimális létszáma 12 fő, ennek függvényében határozzuk meg a képzés időpontját és helyét.)

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:              Budapest vagy régió

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE »