A Polgármester Akadémia felépítése

A megújult Polgármesteri Akadémia négy egymásra épülő állandó képzést tartalmaz. Ezek mellett az éppen aktuális jogi, törvényi változásokra reflektáló időszerű képzések is helyet kapnak a rendszerben.

A négy egymásra épülő, és az aktuális képzések olyan kompetenciákkal, ismeretekkel, jó gyakorlatokkal ismertetik meg a résztvevőket, amelyek egy polgármester mindennapi kihívásaira ad válaszokat.

A vezetői képzés megerősíti a polgármestereket a vezetői készségeikben, segíti a közszereplést, segít a stratégiai tervezésben, motivációs technikákat, közösségi tervezési eszközöket ismertet meg, modern infokommunikációs eszközök használatában segít. Módszereket ad a közösségi konfliktuskezelés és a társadalmi részvételi formák kiválasztása, alkalmazása terén. Ismereteket bővít a helyi szolgáltatások megszervezésének hatékonysága érdekében.

A konfliktuskezelési képzés olyan módszereket, technikákat ad át, amelyek segítik a településvezetőket abban, hogy mindennapi munkájuk során; a lakossággal, munkatársaikkal és partnereikkel való tárgyalási és konfliktushelyzetek során a felmerülő problémákat konstruktívan és eredményesen tudják megoldani.

A stratégiai szemléletű költségvetési kurzus előtérbe helyezi a programok kapcsán tervezhető költségvetést, a források bevonásának különféle lehetőségeit, ezek elérésének feltételeit, illetve a gyakorlat során kialakított párbeszéd keretében a résztvevők megismerhetik egymás gyakorlatát. A résztvevők választ kaphatnak a miértekre is, így valódi esélyt kapnak, hogy saját megoldásaikat ki tudják dolgozni. Az előadások és a gyakorlatok kiemelt hangsúlyt helyeznek a mutatók jó megfogalmazására, adatigényére, csapdáira, azok kivédésére.

A képviselők képzése tréning olyan kérdésekben segít együttgondolkodni, mint: a képviselők felelőssége, döntési szerepköre; az önkormányzat stratégiai tervezési feladatainak hatékonyabbá tétele, a lakossággal való kapcsolattartás formái, a közszolgáltatások megszervezésének lehetőségei, esetlegesen a hivatal és képviselők együttműködésének erősítése.

Lehetőség van továbbá a program keretében az önkormányzatok meghívására saját projektjeikről is gondolkodni, ekkor a képzés teljes egészében, ’személyre szabottan’ ezekre a problémákra, és megoldási alternatívákra koncentrál.

A képzések modulrendszerűek, erősen gyakorlatorientáltak, interaktívak.  Programjaink keretében lehetőséget biztosítunk a polgármestereknek, hogy egymás települését megismerhessék.

Az Akadémia fő erénye a kapcsolatépítés, az egyre bővülő tudáshálózatunk kialakulása.

A programokra külön-külön is lehet jelentkezni, de ahhoz, hogy valaki Akadémiai tag lehessen, ahhoz minden képzésünket el kell végeznie.