CEMR főtitkári és igazgatói értekezlet Budapesten

2016. 11. 02. | Nemzetközi hírek

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa (Council of European Municipalities and Regions, CEMR) Budapesten tartotta Főtitkári és igazgatói értekezletét 2016. október 27-28-án. A CEMR a legszélesebb körű szövetség, amely az európai önkormányzatokat képviseli, tagjai országos szövetségek, 41 európai országban vannak jelen, és összességében mintegy 130 ezer helyi önkormányzatot képviselnek. A szövetségek főtitkárai és igazgatói számára évente kétszer szerveznek találkozót, az egyiket Brüsszelben, a másikat változó helyszínen. Idén hazánk volt a vendéglátó ország, a helyszínt Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata biztosította a Polgármesteri Hivatal épületében. A hazai önkormányzati szövetségek közül a TÖOSZ és a MÖSZ valamint a további öt szövetség , az MJVSZ, a KÖOÉSZ, az MFSZ, a MÖOSZ és a KÖSZ 1999-ben léptek be a CEMR-ba. Az eseményen mind a hét szövetség képviseltette magát.

Az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón Frédéric Vallier, a CEMR főtitkára köszönetet mondott a XIII. kerületnek és a TÖOSZ-nak a szervezésért és a vendéglátásért. A CEMR-ról szólva a főtitkár elmondta: az Európai Települések és Régiók Tanácsa a legszélesebb körű szervezet amely európai önkormányzatokat képvisel, tagjai országos szövetségek, melyeken keresztül kisfalvaktól a nagyvárosi önkormányzatokig minden településtípust képviselnek. Negyvenegy országban mintegy 130 ezer helyi önkormányzatot képviselnek. A nemzeti szövetségek főtitkárai és igazgatói számára évente kétszer szerveznek találkozót, az egyiket Brüsszelben, a másikat változó helyszínen. A budapesti értekezlet témái érintették a lehetséges európai uniós bővítést és annak hatásait, következményeit, téma volt az EU jövője, hogy az önkormányzatok képviselői milyen elérendő jövőképet vázolnak 2030-ra, milyen szerepet játszanak a helyi és regionális önkormányzatok az Európai Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolataiban, illetve európai klíma és energetikai kérdések is napirenden voltak. Frédéric Vallier kifejtette: fontos a tagszervezetükhöz tartozó polgármesterek és képviselők véleménye; a cél, hogy létrejöjjön egy olyan Európa, amely minél inkább figyelembe veszi az önkormányzatok hangját, jobb kapcsolatot teremtve az állampolgárokkal és válaszokat adva a jelen kihívásaira.

Tóth József, Budapest XIII. kerületének polgármestere házigazdaként örömét fejezte ki, hogy a kerület biztosított helyszínt a tanácskozásnak, mivel, mint mondta: a nemzetközi kitekintés mindig fontos volt számukra. A polgármester a kerületről szólva kiemelte: 120.000 lakosával a fővárosban a negyedik, országos szinten az első tizenkettőben van lakosságszámát tekintve. Szeretünk hosszú közép és rövidtávú tervekkel dolgozni - mondta Tóth József, hozzátette: pillanatnyilag 2033-ig vannak meg a terveik arra vonatkozóan, hogy a városépítésben, működtetésben és fejlesztésben meddig szeretnének eljutni. A magyar önkormányzati rendszerről szólva kifejtette: ma egy államfelfogás van Magyarországon, amely a centrális államirányítást tartalmazza és rögzíti. Csak 1997-ben sikerült a magyar jogrendbe beilleszteni az 1985-ben elfogadott Európai Önkormányzati Chartát. Az önkormányzati fejlődéstörténetben a polgármester 1990-2010 teszi az első szakaszt, 2010-től a másodikat. Az első szakaszban érezhető és látható volt, hogy az önkormányzatokat partnernek tekintették, a feladat és hatáskör felelősséggel is párosult. Még ha fogcsikorgatva is az önkormányzatok feladatot kaptak, a forrásokat kevésbé kapták meg hozzá. A második szakaszban inkább az állam kiszolgálóivá próbálják degradálni az önkormányzatokat, - amely, mint a polgármester mondta, nem a saját felfogása - ezt három mutatóval támasztott alá a kerület vezetője: a 3200 önkormányzatból 1700 fordul kiegészítő támogatásért a kormányhoz -  ami azt mutatja, hogy rendszerhiba van -, az önkormányzati kiadások reálértéke 1990-hez képest 72-75%-ra csökkent, a magyar GDP-n belül pedig 11%-ról 4,5%-ra csökkentek az önkormányzati  kiadások, mellyel nem csökkentek egyenes arányban a feladatok. A polgármester kiemelte: az európai önkormányzati rendszer és az önkormányzatiság az a demokrácia biztosítása illetve a  szabadság intézményesített formája.

Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára az önkormányzati szövetségek nevében köszöntötte a résztvevőket, ismertette, hogy a nyolcból hét (a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége jelenleg még nem tag) önkormányzati szövetség tagja a CEMR-nak. A főtitkár felhívta a figyelmet a magyar önkormányzatok sajátos helyzetére, tekintettel, hogy a 3177 önkormányzat 75 %-a 2000 lakos alatti, 54% 1000 alatti és 33%-a 500 fő alatti, ami jelzi azt is, hogy pénzügyi-finanszírozási problémái vannak a mindennapos működésre is a kis önkormányzatoknak, illetve a nemzetközi projektekben való részvételnél is. Itt különösen felértékelődik az önkormányzati szövetségek közvetítő szerepe. Ezért fontos, hogy a CEMR-ban is együtt tudunk dolgozni, és a szövetségek több témában közösen dolgoznak - mondta Gyergyák Ferenc.

Az értekezletről szóló részletes beszámolót olvashatnak az ÖNkormányzat újság következő számában.