Schmidt Jenő a közoktatás helyzetét mérlegelte

2016. 02. 15. | TÖOSZ hírek

2016. február 11-én a „Területi önkormányzatiság és decentralizáció, magyar-francia-belga nézőpontok” című nemzetközi konferencián az eltelt négy évet mérlegelve tartott előadást a magyar köznevelési reform helyzetéről Schmidt Jenő. A TÖOSZ elnöke szerint a jelenlegi helyzet nem életszerű, jó volna, ha minden önkormányzat visszakapná az iskola üzemeltetését.

A budapesti Francia Intézetben rendezett önkormányzati és önkormányzati szövetségi vezetők, képviselők, az állam képviselőinek és szakértőknek szóló konferencia a decentralizáció gyakorlatára koncentrálva, hazai és nemzetközi tapasztalatok mentén vizsgálta és kereste a hatáskörátadás megfelelő szintjeit a közoktatási intézmények igazgatásának konkrét esetén keresztül.

A Francia- Magyar Kezdeményezések (INFH), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Helyi Obszervatórium (LRMI) és a Francia Kisvárosok Szövetsége (APVF) által szervezett szakmai fórumon Schmidt Jenő az oktatási reform előzményeinek ismertetése kapcsán kiemelte, hogy az önkormányzatok – elsődlegesen a kistelepülések - az átalakítás előtt bevételeik nagy részét az oktatási rendszerre költötték, ami valóban indokolta, hogy a rendszert át kellett alakítani. Kiemelte azonban, hogy a reform során a háromezer fő alatti települések nem kaptak normatívát az iskolák működtetésére, hanem jellemzően az állam vette át azt, ez minimálisan 60 milliárdos lyukat keletkeztetett a rendszerben. Az iskolák 2013. január 1-jétől átkerülnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fennhatósága alá, amely átvett több mint 120 ezer alkalmazottat, de nem alakított ki azonos bérstabilitást, működési stabilitást, és további deficitet generált - tette hozzá Schmidt Jenő.
Az újonnan felállított központi intézménynek, új rendszer lévén magam két-három évet adtam az üzemszerű működés kialakulására, de mára tisztán látszik, hogy hogy nem tudja a feladatát betölteni, ugyanis ez a bürokratikus rendszerű központosított pénzügyi, iktatási és közbeszerzési rendezés nem életszerű. A négyezer oktatási intézmény háromezer településen van, nagyon sok helyen csupán alsó tagozat van - ha kitörik egy ablak azt is a helyi önkormányzatnak kell megcsináltatnia, holott az állam tartja fent az egész iskolarendszert - példázta a jelenlegi helyzetet a TÖOSZ elnöke.

Véleménye szerint megoldást jelentene, ha minden önkormányzat visszakapná az iskolák technikai és infrastrukturális működtetését, hiszen a helyhatóság a jó gazda szemével tudja hatékonyabban ellátni a feladatot. A másik oldalon pedig az állam feladata lenne egységes rend szerint finanszírozni a pedagógusokat, és a tanmenetet összehangolva biztosítani egy egységes felmenő rendszerű oktatást.

Schmidt Jenő szerint a jelenlegi rendszert lehet toldozni, bizonyos kérdéseket átrendezni, de maga a logika becsődölt, bebizonyosodott, hogy ezt a struktúrát országosan egy intézményfenntartóból nem lehet működtetni, mivel messze van az emberektől, messze van a helytől, nyilvánvalóvá vált, hogy csak az önkormányzatok tudják ezt a szerepkört betölteni.

Forrás: TÖOSZ
Fotó: TÖOSZ - Kolin Péter