Közlemény a TÖOSZ január 18-ai kibővített elnökségi üléséről

2017. 01. 23. | TÖOSZ rendezvények

A TÖOSZ Elnöksége a 2017. január 18-i kibővített elnökségi ülésén többek között megvitatta az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló Korm. határozatban foglaltakat, amelynek során megállapította, hogy a Belügyminisztérium által a 2016. évben pályázatok útján helyi önkormányzatok részére biztosított támogatások ötszöröse került Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előirányzatai között átcsoportosításra és kiosztásra pályázat nélkül egyes települési önkormányzatok számára. A TÖOSZ kibővített elnöksége álláspontja szerint fontos, hogy a települési önkormányzatok feladatainak támogatására a források minél nagyobb arányban pályázatok útján legyen biztosítva. Ezért javasolja a Kormány számára, hogy amennyiben az adott költségvetési év vége felé láthatóvá válik az egyes előirányzatoknál a várható pénzmaradvány, annak előirányzatok közötti átcsoportosítására és kiosztására új közös pályáztatás útján kerüljön sor.

KÖZLEMÉNY

a Települési Önkormányzatok országos Szövetsége kibővített elnökségi üléséről

2017. január 18.

 

A TÖOSZ Elnöksége a 2017. január 18-i kibővített elnökségi ülésén többek között megtárgyalta és elfogadta a Digitális Jövő Települési Hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó javaslatot, valamint az 1 az okos zebráról, az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösséggel történő kapcsolatfelvételről, a Kürt Információbiztonsági és Adatmentő Zrt.-vel kötendő megállapodásról, a TÖOSZ Akadémia rendezvényekről és a TÖOSZ 2017 tavaszi megyei rendezvényeiről szóló tájékoztatókat.

A TÖOSZ kibővített elnöksége a fentieken túl megalkotta a következő 5 évre szóló stratégiáját, és foglalkozott a közszolgálati illetmények hatályos jogi szabályozásából adódó bérfeszültségekkel, amelyek megoldására a TÖOSZ kezdeményezte a 2017.évi költségvetési törvény közszolgálati illetményalap mértékére vonatkozó szabályozás módosítását.

A TÖOSZ kibővített elnöksége megvitatta az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban foglaltakkal, amelynek során megállapította, hogy a Belügyminisztérium által a 2016. évben pályázatok útján helyi önkormányzatok részére biztosított támogatások ötszöröse került Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előirányzatai között átcsoportosításra és kiosztásra pályázat nélkül egyes települési önkormányzatok számára. A TÖOSZ kibővített elnöksége álláspontja szerint fontos, hogy a települési önkormányzatok feladatainak támogatására a források minél nagyobb arányban pályázatok útján legyen biztosítva. Ezért javasolja a Kormány számára, hogy amennyiben az adott költségvetési év vége felé láthatóvá válik az egyes előirányzatoknál a várható pénzmaradvány, annak előirányzatok közötti átcsoportosítására és kiosztására új közös pályáztatás útján kerüljön sor.

Budapest, 2017. január 18.