TÖOSZ polgármesteri fórum Komárom-Esztergom megyében

2017. 03. 03. | TÖOSZ rendezvények

2017. március 1-jén, Rédén tartott megyei polgármesteri fórumot a TÖOSZ. A szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatával biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valamennyi érdeklődő polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő számára véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében.

Elsőként Pölöskei József, Réde polgármestere, mint házigazda, a TÖOSZ Komárom-Esztergom megyei tagozatvezetője köszöntötte a megjelenteket.

A köszöntők után az első szakmai előadást Kerekes Miklós a TÖOSZ társelnöke, dr. Áldozó Tamás, a TÖOSZ társelnöke, dr. Gyergyák Ferenccel, a TÖOSZ főtitkárával közösen tartotta. Előadásukban tájékoztatták a jelenlévőket a szövetség elmúlt évi eseményeiről, eredményeiről, illetve kitértek a 2017. évi feladatokra. Előadásukban felhívták a jelenlévők figyelmét, hogy mindenképpen látogassák mind a www.toosz.hu, mind a szövetség Facebook oldalát, valamint a péntekenként kiküldésre kerülő hírlevelünket a friss információkért, hiszen a TÖOSZ több csatornán is tájékoztatja tagságát az aktuális, önkormányzatokat érintő hírekről, eseményekről, pályázatokról. (Az előadás ITT érhető el.)

Együtt tervezzük a jövőt – GPC–TÖOSZ címmel dr. Szászfai Gyula, a GP Consulting üzletágvezetője adott rövid tájékoztatást a cég által kínált szolgáltatásokról, (Az előadás ITT érhető el) majd ezt követően Önkormányzati vagyonkezelés címmel Novák László a Generali Alapkezelő Zrt. vállalati ügyfélkezelési vezetője tartott előadást.  (Az előadás ITT érhető el.)

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviseletében, Mócsi Ádám területi felelős röviden beszélt a Vidékfejlesztési Program településfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati vonatkozásairól, illetve az önkormányzatok részére kiírt pályázati lehetőségéről.  Kérte a jelenlévő polgármestereket, hogy forduljanak hozzá bizalommal, bármilyen kérdésük, problémájuk felmerül. (Az előadás ITT érhető el.)

Az ASP2 bevezetésével és működtetésével kapcsolatos aktuális kérdésekről Schmidt István, a Belügyminisztérium Informatikai Főosztály informatikai tanácsadója adott tájékoztatást a megjelent polgármestereknek, jegyzőknek. Kérte, hogy mindenképpen írásban jelezzék a Belügyminisztérium felé azokat a konkrét problémákat, amelyek a rendszer használatakor felmerülnek annak érdekében, hogy mielőbb kijavításra kerülhessenek azok. (Az előadás ITT érhető el). Előadásával kapcsolatban számos kérdés, észrevétel elhangzott, amelyek az alábbiak voltak.

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára megkérdezte az előadót, hogy amennyiben az önkormányzati választási cikluson belül időközben megváltozik a közös önkormányzati hivatal székhelye, at NTG-végpontot az új székhelyre az állam építi-e ki vagy ez az önkormányzat költsége, valamint jelezte, hogy a TÖOSZ kezdeményezi, hogy mind az önkormányzati alkalmazásban lévő felelős köztisztviselő, mind pedig közalkalmazott is hozzáférhessen az ASP rendszerhez, mert jelenleg csak köztisztviselő kaphat hozzáférési jogosultságot és az intézmények miatt célszerű lenne a hozzáférési jogosultság kiterjesztése a közalkalmazottakra is.

Hanzelik Gábor, Leányvár polgármestere: Január 1-jétől benne vannak az ASP rendszerben. A polgármester véleménye szerint, a rendszer nem lesz alkalmas betölteni a céljait. A jelenlegi ASP rendszerben egy pénzügyi tranzakció (folyamat ma 17 lépés, ami régebben – régebbi rendszerekben – 3 lépés volt). Csupa fiatal, informatikában járatos, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársa van, ezzel együtt másfél hónapos késésben vannak a könyveléssel. A munkatársak a szabadidejükben is dolgoznak. Megjelenik a veszély, hogy a kompetens szakemberek elhagyják a pályát. Ez a projekt nem sikeres, ezért jelzi, hogy változtatni kell. Amennyiben ekkora időszükséglete lesz az önkormányzati gazdálkodási részlegnek, fejre fog állni a rendszer. Nemcsak a folyamat 17 lépéses, hanem a hibák javítása is ugyanennyi időt vesz igényben. Az oktatási anyagok nincsenek szinkronban a ASP felületekkel. Az oktatáson résztvevők nem kapják meg az anyagot, ami nem túl szerencsés.

Lakatos Béla, Ács polgármestere elmondta, hogy az ASP nem más, mint egy ellenőrző rendszer, a TÖOSZ-nak ki kellett volna jobban állnia ez ellen. Mivel ez egy kötelező rendszer, nem önkéntes alapon lehet csatlakozni, így sérti az önkormányzati autonómiát.

Simon László, Kocs polgármestere elmondta, hogy 1990 óta önkormányzati gazdálkodással foglalkozik. A könyveléssel nem tudtak elindultak, mert a képzések késésben vannak. Április 20-ig pénzforgalmi és mérlegjelentéseket kell csinálni, pedig erre nem készültek fel eléggé, félő, hogy egyetlen önkormányzat sem lesz képes időre megcsinálni és emiatt pedig bírságok sora sújtja majd őket.

Kerekes Miklós, a TÖOSZ társelnöke, Ajak polgármestere elmondta: A TÖOSZ hallatta a hangját az ASP ügyében, de az érdekvédelem hatékonysága nem a szervezeten múlik. Az alulról megfogalmazódott észrevételeket figyelembe kell venni, hiszen konkrét nehézségek kerülnek megfogalmazásra. Az ASP-t a településeken használják, azt kell figyelembe venni, hogy az emberek mennyire elégedettek. Finomhangolásra szorul az ASP és ehhez minden eddigi tapasztalatot figyelembe kell venni. Nehezményezte, hogy a folyamatos oktatások miatt a pénzügyi vezetőinek nincsen lehetőségük érdemben dolgozni az ASP rendszerben, folyamatosak a csúszások. Eddig is nagyon nehéz volt a versenyszférában is elhelyezkedni képes pénzügyesek önkormányzati alkalmazása, de manapság még kevesebben vállalják szívesen ezeket a pozíciókat.

Schmidt István, a Belügyminisztérium képviselője: A gazdálkodási szakrendszerek fejlesztés alatt vannak. Ismeri és hallotta ezeket a megjegyzéseket. Bízik abban, hogy a folyamatok egyszerűsödnek majd. Az ASP rendszere bonyolult, de jogszabály szerinti működést biztosít. A november, december hónapok nem voltak elegendőek az oktatások lebonyolítására, ezért több hónapos oktatási programra került sor. Bízik benne, hogy ezzel együtt elengedő idő áll majd rendelkezésre a jelentések elkészítésére. Azt gondolja, hogy nem mentség a jelentések kapcsán, hogy vannak más kötelezettség.

Hanzelik Gábor, Leányvár polgármestere: Nem önkéntes vállalás ebben a rendszerben való részvétel, emellett egy folyamatosan fejlesztés alatt lévő rendszerről van szó, így egészen furcsa, hogy emiatt büntetésbe részesüljenek az önkormányzatok.

Schmidt István, a Belügyminisztérium képviselője: Egy egy létező rendszer került átvételre, nem demoverzió, a nehézségeket az okozza, hogy a már meglévő ASP rendszert a helyi sajátosságokhoz, szakágakhoz kellett igazítani.

dr. Gyergyák Ferenc, főtitkár: A TÖOSZ az Mötv. módosításakor az alapvető jogok biztosához fordult az ASP2 ügyében, mivel az a TÖOSZ álláspontja szerint az önkormányzati autonómiát sérti. Az alapvető jogok biztosának lett volna lehetősége az Alkotmánybírósághoz fordulni, de mivel nem lépett fel, így mi most szakértőkként véleményezzük a rendszert A TÖOSZ kezdeményezi, hogy ez az év legyen kísérleti év, ne legyenek bírságok. Nem a teljességgel rossz az ASP2, de, hogy működési problémák vannak, az egyértelműen látszik. Nem lehetséges például, hogy egy munkatárs éjjel tud rácsatlakozni a rendszerre, mert túlterhelt. A TÖOSZ ezúton is kéri az önkormányzatokat, hogy minél több konkrét problémát fogalmazzanak meg a rendszerrel kapcsolatosan és ezeket küldjék meg a Szövetségnek írásba, március 31. után ezeket az észrevételeket egy dokumentumba összefoglalva megküldjük a Belügyminisztériumnak.

A Moram CZ. képviseletében Jankó Zsuzsanna mutatta be az INFRASET technológiával működő aszfaltjavító szettet és ajánlotta cégük szolgáltatásai az önkormányzati vezetők számára. (Az előadás ITT érhető el)

Boros Péterné az MKKSZ elnöke a közszolgálati életpályával és az önkormányzati köztisztviselői illetmények rendezésével kapcsolatos tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a szakszervezet vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy a köztisztviselők bére a megfelelő szintre emelkedjen, munkájuk méltón kerüljön elismerésre. (Az előadás ITT érhető el)

Csikai Mária, az Energiaklub igazgatója, előadásában beszámolt az önkormányzatok pályázati lehetőségeivel és kötelezettségeivel kapcsolatban az alternatív energia alkalmazása és a klíma változáshoz való alkalmazkodás lehetőségeiről. A témában hamarosan meghirdetésre kerül a TÖOSZ és az Energiaklub közös képzése. (Az előadás ITT érhető el).

Az előadásokat követően, a szakmai nap zárásaként dr. Gyergyák Ferenc főtitkár kérte a jelenlévők állásfoglalását az ügyben, hogy a TÖOSZ vezetősége kezdeményezze a kormányzatnál a kistelepülések részére is források biztosítását a korábbiakhoz hasonlóan (TEKI, LEKI, CÉDA stb.) annak érdekében, hogy működésük valamint a település fejlesztése a jövőben biztosított legyen. A jelenlévők megszavazták, hogy a TÖOSZ a kormánynál kezdeményezze egy 100 milliárd Ft-os vidékfejlesztési program elindítását (a Modern Városok programhoz hasonlóan, egy Modern Vidék program kialakítását).

Készítette: Krausz Veronika, a Komárom-Esztergom megyei tagozat referense