TÖOSZ polgármesteri fórum Győr-Moson-Sopron megyében

2016. 04. 03. | TÖOSZ rendezvények

Emlékeztető a 2016. március 23-án, Beleden megrendezett Győr-Moson-Sopron megyei polgármesteri fórumról

Az ülésre meghívást kapott a megye valamennyi településvezetője, jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint.

A rendezvényt  Major Jenő, Beled város polgármestere, mint házigazda nyitotta meg. Ezután a résztvevőket köszöntötte, Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke, Hokstok Imre, a megyei tagozat vezetője, Győrsövényház polgármestere és Pergő Margit társelnök, Berhida város polgármestere.

Ivanics Ferenc megyei alelnök köszöntőjében kiemelte, hogy a TOP-os pályázatoknál a megyei önkormányzat által elért források maximális kihasználása a cél. Felhívta a figyelmet arra, hogy két  konzorciumi szerződés szükséges a pályázatoknál, az egyik beadásához szükséges,  másik pedig a támogatás megkötéséhez.

I. Szervezeti, szervezési és jogi ügyek

Első szakmai előadásként Árva János, az MKKSZ elnökének beszámolója hangzott el a MANORKA projekt keretében lezajlott járási tréningekről. Előadásában kiemelte, hogy a tréningek fő céljának tartja az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítését a közigazgatási reform végrehajtása során. Elmondta, hogy a 101 tréningből 61-en született tartalmi megegyezés, 47 tréningen megszövegezett dokumentum, aláírt, jóváhagyott, kihirdetett okirat 19 született. Kiemelte, hogy Győr-Moson-Sopron megyében 4 járásban zajlottak tréningek 17 önkormányzat részvételével. Az elégedettségi kérdőívek alapján a tréning képzési hasznossága 80 % feletti értékelést kapott.

Előadás elérhető ITT

A Magyar Államkincstár képviseletében Krucsó Balázs projektvezető tájékoztatója hangzott el. Előadásának első részében az ASP 1.0 rendszer eredményeit értékelte, majd ezt követően az ASP 2.0 előkészítésének folyamatáról számolt be.

Az Önkormányzati ASP 1.0 rendszerről:

A rendszer alkalmazásának fő céljai:

  • az önkormányzati informatikai rendszerek korszerűsítése,
  • az önkormányzatok belső működésének támogatása,
  • egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások részére.

Az ASP 1.0 rendszer 11 önkormányzatnál került kiépítésre és bevezetésre.

Az ASP 2.0:

  • megkezdődött az országos az, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt EKOP-projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztésének előkészítése
  • néhány fő célkitűzés: hálózatfejlesztés, infrastruktúra bővítés, új szakrendszerek bevezetése, a meglévők funkcióbővítése, adattárház fejlesztése
  • a tervezett bevezetés önkormányzatokat érintő eredményeiről: belső ügyintézési folyamatok egységesítése, jogalkalmazás minőségének javulása, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek racionalizálása, az önkormányzatok tehermentesítése, adattárház alapú információszolgáltatás

Előadás elérhető: ITT

Kérdések, hozzászólások:

Radics László, Répceszemere:  kérdése arra irányult, hogy mennyibe kerül egy km kiépítése?

A tagtelepüléseken dolgozók  hogyan érik el  rendszert?

Krucsó Balázs: a Nemzeti Távközlési gerinc hálózatát használják. A tagtelepüléseken dolgozók azonosítóval rendelkeznek, otthonról is elérik a rendszert.

Szabó Zsolt, Abda: a piaci alapon beszerezhető programok között lesz-e olcsóbb, mint az ASP? Jelenleg a rendszer bevezetése pályázati pénzből történik. Mi van akkor, ha a pályázati támogatás már nem biztosított?

Az ASP jár-e létszámleépítéssel?

Krucsó Balázs: az állam azért biztosítja a szolgáltatást, hogy hatékonyabb legyen. Ezek a szakrendszerek belső átrendeződést jelentenek. A felszabaduló erőforrásokat másra lehet fordítani. Egy igazgatási szervezési modell kialakítása lesz várható.

Cseh Benjámin Csaba, Dunasziget: az ASP-hez csatlakozás önkéntes. Tervezik-e a kötelező bevezetését?

Krucsó Balázs: A 62/2015-ös Korm.rendelet szerint önkéntes. Az ASP 2 projekt az országos kiterjesztésre törekszik.

Horváth Attiláné Fertőendréd: Az adatok hogyan kerülnek felvitelre? Mekkora lesz az önkormányzatok háttér támogatottsága? Mennyi büntetést kapnak az önkormányzatok, ha határidőben nem készítenek el valamit, ha nem szolgáltatnak időben adatot?

Krucsó Balázs: az önkormányzatok felé eddig mindig gyakoroltak méltányosságot.

Ezt követően az OPTEN Informatikai Kft. tájékoztatója hangzott el az önkormányzati lehetőségekről, Ződi Zsolt, az OPTEN munkatársa előadásában.

Előadás elérhető ITT

II.  Európai uniós fejlesztési, biztosítási és vagyoni ügyek

A 2014-2020-as  európai uniós fejlesztési időszak önkormányzati lehetőségeiről tartott előadást Tóth Tamás, a Miniszterelnökség Szabályozási Főosztályának vezetője

Előadás letölthető ITT

A vidékfejlesztési programok megyei vonatkozásait ismertette Székely Rita, a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat, Győr-Moson-Sopron megyei területi referense.

Előadása letölthető ITT

Biztosítási kedvezmények és biztonságos vagyonkezelés önkormányzatoknak címmel tartott előadást Jankó Tamás, a GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. és Novák László a Generali Alapkezelő Zrt. vezető munkatársai.

Előadása letölthető ITT, illetve ITT

 

III. Aktuális és gyakorlati ügyek

Pergő Margit a TÖOSZ társelnöke tájékoztatta a jelenlévőket az aktuális önkormányzati ügyekről, a szövetség programjairól, és a MANORKA projekt eredményeiről.

Előadásában kiemelte, hogy a TÖOSZ továbbra is fenntartja korábbi álláspontját a polgármesteri bérekkel kapcsolatosan, és szorgalmazza, hogy minél előbb kerüljön rendezésre a kérdés. A TÖOSZ a bérek visszaállítását javasolta, és legyen a feladatalapú finanszírozás része a polgármesteri bér.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a TÖOSZ elnökével együtt január 25-én tárgyaltak az országgyűlési frakciók képviselőivel, de a kormánypárti képviselők nem térhettek el a korábban beterjesztett javaslattól, így nem született konszenzusos megállapodás.

Kitért arra, hogy a TÖOSZ elnöke levelet írt a miniszterelnöknek a bérkérdésben, kérve a személyes egyeztetés lehetőségét. Az egyértelmű, hogy a kérdés rendezése a kormány és kormányfő kezében van

A társelnök elmondta, hogy kiemelten foglalkozni kell továbbá az egyedi támogatások rendszerével, az ún. „puha pénzek” osztogatásának kérdésével is. A TÖOSZ szorgalmazza, hogy szűnjön meg a rendszer és a feladatfinanszírozás rendszerén belül kerüljenek kezelésre az esetleges hiányok.

Főbb témaként emelte még ki a köznevelési változtatásokat. Rögzítette, hogy a helyi önkormányzatok a közügyek megoldására hivatottak és az egyik legfontosabb közügy a gyermekek képzése, nevelése. Ismertette a TÖOSZ elnökség álláspontját, mely szerint minden iskola kerüljön vissza működtetésre a tulajdonos önkormányzathoz, megfelelő finanszírozás garantálása mellett; kapjanak együttdöntési jogot a működtető önkormányzatok az iskolaigazgatók kinevezésekor. A települési adó témakörében jelezte, hogy a TÖOSZ elnöksége felméri a bevezetett települési adók típusait és körét. A felmérés eredményét közzé tesszük és a törvényes jó megoldásokat széles körben ismertetjük.

A helyi adók ügyében szakmai támogatást nyújtunk. A TÖOSZ elnöksége továbbra sem támogatja, hogy a helyi iparűzési adó elsődleges felhasználási területének a szociális juttatások biztosítását jelöli meg a törvény.

A „Hatékony helyi közigazgatás” című stratégiai anyaggal kapcsolatban kiemelte, hogy a TÖOSZ elnökségének „Nyílt válasza” mindenki számára ismertté válhatott, amelynek lényege, hogy az elemzésben megfogalmazottakat elutasítjuk, a korrupció vádját visszautasítjuk, a további centralizáció elutasítjuk. Az önkormányzati pénzügyi autonómia megőrzése az önkormányzás alapja, ezért minden eszközzel ki kell állnunk. A TÖOSZ feljelentést tett a Rendőrségen az anyaggal kapcsolatban.

A szociális gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy szünidő alatt is ételt kell adni a gyerekeknek, aki igényli. A TÖOSZ készített egy kérdőívet, amelyben véleményt kér. Egy évben négy alkalommal kell a szünidei étkeztetést megoldani. 0-3 évig is meg kell oldani ezt.

Kérdések, hozzászólások:

Csaplár Zoltán, Mecsér: a polgármesteri illetményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ne felejtsék el a tiszteletdíjas polgármestereket. Az intézmények finanszírozásának ügye még nem alakult ki. Az állami feladatokat utolsó fillérig a Magyar Államnak kell viselnie. Az óvodákkal kapcsolatban elmondta, hogy összevont csoportok működnek, emiatt plusz 1 fő biztosítása lenne indokolt, hogy a nyitva tartást meg lehessen oldani.

Kitért arra is, hogy a TÖOSZ és az OPSZ között egy átfogó megállapodás van, a megyei polgárőr szövetségek is kötöttek megállapodásokat. Az a cél, hogy minden településen működjön polgárőrség és legyen polgárőr egyesület.

Szabó Zsolt, Abda: a polgármesteri költségtérítés kapcsán kérdezte, hogy mit lehet elszámolni. Kellene ehhez állásfoglalás.

Kiss Vince: kéri a polgármesterek véleményét a vízügyi jogszabály tervezethez. Mindenki vizsgálja meg, hogy a saját települését ez hogyan érinti. Ha a Vízügyi Igazgatóság nem tervezett be fejlesztést, az UNIO nem fog pénzt adni. Április közepéig lehet véleményt adni.

Árva János, MKKSZ elnök előadása az önkormányzati hivatalok dolgozóinak életpályájáért címmel következett, amelyben elmondta, fontosnak tartja az összefogást polgármesteri, önkormányzati, hivatali köztisztviselők jövedelmének kérdésével kapcsolatosan. A hivatali dolgozói állomány 40 %-a minimálbért keres, ami jellemző a kistelepülési hivatalok dolgozóira is. Cél a munka értékével arányos bérezés elérése.

Előadása elérhető ITT

 

Beled, 2016. március 23.

Az emlékeztetőt készítette: dr. Steiner Erika főtitkár-helyettes