TÖOSZ polgármesteri fórum Heves megyében - összefoglaló

2017. 04. 27. | TÖOSZ rendezvények

2017. április 19-én Gyöngyösorosziban tartott megyei polgármesteri fórumot a TÖOSZ. A Szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatával biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valamennyi érdeklődő polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő számára véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében.

 

Időpont: 2017. április 19. 10.00 óra

Helyszín: 3211. Gyöngyösoroszi, Jókai u. 3. Kultúrház (IKSZT)

A szakmai nap levezető elnöke: dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

 

Elsőként Vernyihel Lívia, Gyöngyösoroszi polgármestere, mint házigazda, majd Víg Zoltán, a TÖOSZ Heves megyei tagozatvezetője, Lőrinci polgármestere köszöntötték a megjelenteket.

A köszöntők után az első szakmai előadást Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke tartotta. Előadása során három témát emelt ki hangsúlyosan: (1) A köztisztviselői bérek kérdését, amelynek rendezésére az elnök az idei egyik legfontosabb célként tekint. A bérrendezés költségvetési kihatása nem olyan nagy összeg az ország költségvetéséhez képest – mondta. (2) A fejlesztési lehetőségekről szólva kiemelte, hogy Területi Operatív Programok kimondottan kisvárosokra és járási székhelyvárosokra vannak kiírva, csupán egyes részeibe férnek bele kisebb települések, a Vidékfejlesztési Programok pedig eltolódtak a földalapú támogatások irányba, az önkormányzatok által igénybe vehető vidékfejlesztési források csökkentek az elmúlt hét évekhez képest. Ezért felmerült a TÖOSZ részéről a kistelepülési önkormányzatoknak szóló 50 milliárd forintos keretösszegű hazai fejlesztési pályázati forrás igénye. (*A jelenlévők a fórum végén megszavazták, hogy a TÖOSZ kezdeményezze a kormánynál a program elindítását) (3) Kiemelt téma még a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének kérdésköre. Az önkormányzatok megnövekedett költségeinek finanszírozására vonatkozóan az illetékes minisztériumokkal egyeztetéseket folytat a Szövetség. Továbbá az egyedi támogatások kapcsán a TÖOSZ egy tisztességes, arányos pályázati rendszerre való áttérést javasol. Legyen kiszámítható, gazdaságos és igazságos a rendszer –mondta Schmidt Jenő. A bölcsődei ellátásról szólva elmondta, hogy annak finanszírozása 2018. január 1-jétől bekerül a feladatfinanszírozás rendszerébe. Az elnök felhívta a figyelmet a TÖOSZ kitüntetési lehetőségeire és javasolta, hogy az önkormányzatok vegyenek részt a TÖOSZ hálózataiban és használják ki a hálózatosodásban rejlő erőt. (Az előadás  ITT érhető el)

Együtt tervezzük a jövőt – GPC–TÖOSZ címmel dr. Szászfai Gyula, a GP Consulting üzletágvezetője adott rövid tájékoztatást a cég által kínált szolgáltatásokról, (Az előadás ITT érhető el) majd ezt követően Önkormányzati vagyonkezelés címmel Novák László a Generali Alapkezelő Zrt. vállalati ügyfélkezelési vezetője tartott előadást.  (Az előadás ITT érhető el.)

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviseletében, Bíró Anna területi felelős beszélt a Vidékfejlesztési Program településfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati vonatkozásairól, illetve az önkormányzatok részére kiírt pályázati lehetőségéről. Felhívta a figyelmet, hogy március 31-től az összes vidékfejlesztési pályázat megjelent. Kérte a jelenlévő polgármestereket, hogy forduljanak hozzá bizalommal, bármilyen kérdés, probléma esetén, valamint jelezte, hogy május 1-től Heves megyének saját területi felelőse lesz. (Az előadás ITT érhető el.)

Az ASP2 bevezetésével és működtetésével kapcsolatos aktuális kérdésekről Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának megyei igazgatója tartott előadást.

Jelenleg közel 1700 helyen bevezetésre került, működő rendszer van. A rendszerrel kapcsolatos kritikai észrevételekre reagálva Zay Ferenc elmondta, hogy rendszer pillanatnyilag egy kissé „fapados”. Pozitívumként jegyezte meg annak ingyenességét szemben azzal a 200 „fizetős” programmal, amit önkormányzatok használtak. A fejlesztések (pl. ASP adórendszer) rövid időn belül – lehet hogy már a második szakaszra – olyan szintre kerül, hogy nagyon sok szolgáltatás automatikussá válik, azon dolgoznak, hogy a fejlesztés az igényeknek megfelelően alakuljon. A számviteli részt tekintve nem lehet megkerülni a közép- és nagyvárosok szakemberállományát, ahonnan a gyakorlatból származó könyvelési tapasztalatokat, eseteket az oktatási feladatok közé illesztve egy esetleges szakkönyvben leírva segítségül kínálhatják a következő csatlakozóknak. Az igazgató kiemelte, kell némi idő, hogy a bevezetés stabillá váljon, különösen a nagyvárosok esetében. Valóban voltak problémák a rendszer túlterheltségére vonatkozóan, ezt jelezte e MÁK a konzorcium felé. Zay Ferenc felhívta a figyelmet, hogy nem lenne szabad munkaidőben terheléses teszteket végezni, ezeket éjszakára vagy hétvégére célszerű tenni. A megyei igazgató kiemelte: 2017. május 2-tól eSzemélyi igazolvány nélkül nem lehet a rendszert használni, a feladatok elvégzéséhez részletes levél, útmutató készült, az önkormányzatok részére az eLearning felületén oktatóvideót is elérhetővé tettek az eSzemélyi összerendelésről. (Az előadás ITT érhető el)

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára szerint alapvető probléma, amit jelzett a TÖOSZ – többek között egy tavalynovemberi ASP-konferencián is, ahol a MÁK, a NISZ Zrt. és a minisztérium is jelen volt –, hogy az önkormányzatok támogatják a rendszert, de türelmet kérnek, mert tanulni kell, új rendszerről lévén szó. Jöttek a bírságok, majd kérelmek a bírság eltörlésére. Ezért kezdeményezte a TÖOSZ a legutóbbi egyeztetésen, hogy 2017-re függesszék fel a bírságolást, legyen bírságolási moratórium, mivel tanulási időszakról van szó. Két diák – a Mák és az önkormányzat – tanult együtt, a második szakaszban válnak majd automatikussá azok a lépések, amiket az első szakasz bevezetése előtt le kellett volna tesztelni. Azok az önkormányzatok, akik később lépnek be, mentesülhetnek a kellemetlenségektől.

Juhászné Barkóczy Éva, Petőfibánya polgármestere az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban elmondta, véleménye szerint a rendszer alapvetően jó, azonban rendkívüli terhet jelent az önkormányzat ezzel foglalkozó munkatársai, pénzügyesek, könyvelők számára, amely különösen a kis önkormányzatoknál mutatkozik meg. Véleménye szerint sok polgármester és jegyző nem érzi, hogy milyen munka és mekkora horderejű változás a rendszer bevezetése az önkormányzat életében. A Call Centernél segítőkészek, de nem igazán tudnak segíteni, inkább a MÁK munkatársai nyújtanak szakmai segítséget az önkormányzat pénzügyeseinek.

A Moram CZ. képviseletében Jankó Zsuzsanna kereskedelmi vezető mutatta be az INFRASET technológiával működő aszfaltjavító szettet és ajánlotta cégük szolgáltatásait az önkormányzati vezetők számára. (Az előadás ITT érhető el)

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke előadást tartott az önkormányzatok vezetőinek a humánerőforrás védelmére tett kezdeményezéseikről. (Az előadás ITT  érhető el)

Roma integrációs programok segítése településeken. Milyen főbb kihívások vannak, mit tud ajánlani egy ezen a területen negyed százada aktív alapítvány? címmel Béres Tibor,az Autonómia Alapítvány munkatársa adott tájékoztatást az alapítvány működéséről. Elmondta, nagyon fontos bevonni a megvalósítandó projektbe a helyi roma közösséget. Felhívta a figyelmet, arra hogy most van finanszírozási lehetőség a projektekre, 2020 után nem lesz rá forrás. Amiben tud az Alapítvány segíteni: szívesen találkoznak a helyi cigány közösségekkel, tanulmányutakat szerveznek, képzéseket szerveznek nem csak gyerekeknek. Motiválni próbálják őket és megkeresik a hangadó helyi embereket. Mindezek alatt tartják a kapcsolatot a helyi önkormányzattal. A hosszú távú együttműködést tartják hasznosnak. Nemzetközi jó példákkal tudnak szolgálni. A képviselő-testületeknek is tartanak képzéseket és együttműködést kezdeményezni kizárólag szakmai alapon. A www.autonomia.hu honlapon tájékozódhatnak és elérhetőségeket is találnak.

*A szakmai nap utolsó. kistelepülések részére források biztosítása napirendi pontjasorán Schmidt Jenő kérte a jelenlévők állásfoglalását az ügyben, hogy a TÖOSZ vezetősége kezdeményezze a kormányzatnál kistelepülések részére is források biztosítását a korábbiakhoz hasonlóan (TEKI, LEKI, CÉDA stb.) annak érdekében, hogy működésük valamint a település fejlesztése a jövőben biztosított legyen. A jelenlévők megszavazták, hogy a TÖOSZ a kormánynál kezdeményezze egy 50 milliárd Ft-os vidékfejlesztési program elindítását (a Modern Városok programhoz hasonlóan, egy Modern Vidék Program kialakítását).

Az előadásokat és tájékoztatókat követően lehetőség nyílt kérdések felvetésére. Potoczki László, Markaz polgármestere a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Aktivitás az önkormányzatok humánerőforrásának védelméért című előadása kapcsán érkezett gyakorlati tapasztalat, miszerint sok településen problémát jelent a humán erőforrás megtartása, a munkatársak jobb fizetés fejében otthagyják az önkormányzatot. Elmondta, hogy míg a hivatal állományában az elmúlt 15 év alatt összesen négy-öt személyi változás történt, addig az elmúlt három hónap alatt több – mindannyian felsőfokú végzettségű – munkatárs is távozott, magasabb fizetés ígéretében elhagyták az önkormányzatot. Megköszönte azt az érdekképviseletet, amit a fórumokon és a médián keresztül is láthatóan végez a TÖOSZ, és kérte, hogy a Szövetség az önkormányzatiság megvédése érdekében keményen álljon ki.

Dr. Lénártné Benei Anikó, Abasár polgármestere hozzászólásában elmondta, a költségvetés szempontjából több önkormányzatot érint a térségben, hogy új területre költözik a Mátrai Erőmű, ezért kevesebb iparűzési adó keletkezik, így azok a települések, amelyek eddig ezen bevétellel tervezhettek, így kellemetlenebb helyzetbe kerülnek. Amikor kiesik egy jelentős iparűzési adó bevétel, legalább két évig a normatív finanszírozás nem követi azt. Véleménye szerint az ilyen, és ehhez hasonló események is eredményezhetik, azt a – Schmidt Jenő által is említett – felvetést, hogy a saját hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatokkal kapcsolatos folyamatok nem változnak az évek során.

Hiesz György, Gyöngyös polgármestere az elhangzottakhoz kapcsolódóan elmondta, adóerő-képesség szempontjából Gyöngyös az a kategória, amely rosszul járt, az igazi fejlesztéseket saját forrásból kellene megvalósítani, azt pedig elvonják. Erősítené azt az elgondolást, ha a TÖOSZ térségi szolidaritási kasszák kialakítását szorgalmazná. Gyermekétkeztetés témájában a polgármester kifogásként említette azt a gyakorlatot, hogy iskolába, óvodába, bölcsődébe nem szükséges jövedelemigazolás, hanem bemondás alapján működik a rendszer, kellemetlen helyzeteket teremtve ezáltal.

 

Készítette: Kolin Péter, Heves megyei területi felelős