Új utak, eszközök a roma közösségekkel való együttműködésben

2017. 04. 27. | TÖOSZ rendezvények

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Partners Hungary Alapítvány közös szervezésében workshop-ot tartott 2017. április 24-én azzal a céllal, hogy új módszertant és eszközöket mutasson a roma közösségekkel való együttműködésben. A TÖOSZ titkárságának is helyet adó Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban tartott eseményen a résztvevő települési vezetők, mediátorok bemutatták saját településüket, helyi társadalmi viszonyaikat, eredményeiket, nehézségeiket, majd az úgynevezett interkulturális mediációt megismerve, annak helyi szinten való használatáról, a működés feltételeiről folyt műhelymunka.

A rendezvény kezdetén Deák Éva, a Partners Hungary Alapítvány igazgatója és Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára köszöntötték a megjelenteket, majd Deák Éva ismertette a találkozó célját és a szakmai nap tematikáját. Ezt követte a résztvevők bemutatkozása, kitérve az egyes települések rövid ismertetésére is, majd az interkulturális mediáció Magyarországon című előadás az alapítvány igazgatója részéről, ami érintette az Európa Tanács ROMED programjának és a mediácó módszertanának bemutatását is.

Az előadások során elhangzott: a Partners Hungary Alapítvány – több mint 50 európai és tucatnyi hazai településen – kipróbált módszertant és eszközrendszert ajánl az önkormányzatok figyelmébe, melynek segítségével erősödik a közösségek, a helyi intézmények és az önkormányzat közötti párbeszéd és az együttműködés. Ennek eredményeképpen csökken a feszültség, és elindulhat a helyi problémák közös megoldása.

A módszertan alapját az Európa Tanács ROMED programja adja, mely kiegészül az Alapítvány több mint 20 éves roma integráció területén szerzett tapasztalatával.

Az eszközrendszer középpontjában a roma mediáció, a roma mediátor áll, akinek a közreműködésével helyi közösségi akciócsoport (KACS) alakul. A csoport tagjai megvitatják a közösség problémáit és a helyi intézmények képviselőivel, a helyi döntéshozókkal közösen megoldási lehetőségeket dolgoznak ki, és azokat – az erőforrások függvényében – meg is valósítják.

A workshop további részében a településeken elért eredményekről, felmerülő nehézségekről folytattak párbeszédet a résztvevők megismerve az egyes települések sajátosságait, gyakorlatait. A szakmai nap zárásaként az interkulturális mediáció helyi szinten történő használatáról szólt a fórum.