Önkormányzati feladatokról egyeztettek

2017. 05. 04. | A TÖOSZ a médiában

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) évről-évre tájékoztatókat tart minden megyében, hogy a községek és városok vezetői számára bemutassák az esetleges jogszabályi, feladatköri változásokat, pénzügyi, szakmai és egyéb ismereteket közvetítsenek. Szerda délelőtt a szügyi művelődési házban rendezték a nógrádi fórumot.

A rendezvényen elöljáróban dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára köszöntötte a megjelent polgármestereket és kormányhivatali tisztségviselőket, majd a házigazda önkormányzat nevében Markó Antal szügyi polgármester üdvözölte a fórum résztvevőit. Kifejtette, harmincnégy esztendő gyakorlatából tudja, milyen alapvető változásokon ment keresztül a települések irányítása. Mostanság eléggé hiányolja az egyes polgármesterek közötti párbeszédet, amit legfőképpen a politika rovására varr, mondván az egyes pályázatok eredményessége, mármint ki mennyi forrást kap fejlesztésre, alapvetően meghatározza – méghozzá kedvezőtlen módon – az egymással szembeni viszonyt. Holott éppen ellenkezőleg, az együttműködésre kell összpontosítani, mások sikerére büszkének lenni, kudarc esetén pedig segítő kezet nyújtani.

Az első előadó, Pergő Margit, Berhida polgármestere, a TÖOSZ társelnöke kitért arra, mennyire ritka alkalom, amikor az ilyen jellegű tanácskozásokon eszmét cserélhetnek a polgármesterek, ezért fontos, hogy minél gyakrabban legyenek olyan rendezvények, amelyeken személyesen megoszthatják a tapasztalatokat a kollégákkal. Teljesen politikamentesen gondolkodva, mindenkit csak az a cél vezéreljen, hogy a település, amelynek szolgálatát felvállalta, és amiért megválasztása óta tevékenykedik, a legtöbb területen előrelépjen, fejlődjön – és ezt önszántából, teljes energiával tegye, ne a lakosság figyelmeztesse a feladataira!

A TÖOSZ 2016-os eredményeire kitérve megemlítette, hogy a kormány döntésének értelmében a polgármesterek tavaly decemberi bérrendezése rendkívül előremutató fejleményként értékelhető, ám a többi köztisztviselő tekintetében is el kell érni ezt az eredményt – a javaslat szerint hatvanezer forintban állapítanák meg az illetményalapot – megakadályozva ezzel a jól képzett munkaerő elvándorlását a kormányhivatalokba. Az oktatási intézmények Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) felé történt átadásával kapcsolatban a társelnök megjegyezte, előbb-utóbb le fog tisztulni a helyzet, és a központi szervezet felismeri, mivel járnak a vagyonkezelési feladatok és az önkormányzatok is átlátják, mit jelent az ingatlanok tulajdonlása. Ezzel együtt előfordulhat, hogy a KLIK hamarosan visszaad majd működésre is több olyan épületet, amit majd nem képes megfelelő funkcióval megtölteni. A leglényegesebb szempont viszont az legyen, hogy a helyi gyerekek helyben is járjanak iskolába.

A továbbiakban Pergő Margit szólt még a közfoglalkoztatottak kérdésköréről, kiemelve, hogy a községek vezetői ismerik legjobban a viszonyokat, ki mire képes, vissza tud-e illeszkedni az illető a munka világába, avagy tartósan megmarad a közfoglalkoztatásban. A visszamaradókkal szemben viszont el kell érni, hogy differenciálni lehessen a bérezést, például az egészségügyi állapot, az iskolázottság figyelembe vételével. Végül a TÖOSZ társelnöke hangsúlyozta, a legjobb önkormányzati gyakorlatok nyilvánosság elé tárásával ösztönözni kell a településeket, hogy egyedi ötleteiket, kezdeményezéseiket mutassák be a partnereknek – amelyeket díjaznak is.

Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád megyei területi felelőse elmondta, bár a vidékfejlesztési alapoknál 2015-től előtérbe került az agrár-vonal, hiba lenne, ha a kistelepülések támogatási mértéke csökkenne, mert az életben maradásukhoz minden egyes forintra kiemelt szükségük van. Nagy öröm, hogy a nemrégiben nyilvánosságra hozott településfejlesztési pályázatoknál milyen sokan részesülnek például turisztikai célú támogatásban, de a kis falvakra is illene, ha nagyobb figyelem fordítódna. Hozzátette, a vidékfejlesztési források megítélésénél még májusban megtörténik a pályázatok elbírálása, tehát ebben is hamarosan tiszta lesz a kép. Ráadásul a helyi piacok létesítését és a közétkeztetést érintő pályázatoknál kitolták a beadási határidőt, így az önkormányzatok június 15-ig még átgondolhatják, mire és mennyit akarnak igényelni. A szociális szövetkezetekről szólva Bíró Anna megemlítette, akadnak példásan jól működő, igényes termékeket előállító egységek, de sokan csődbe is mentek – csak megfontoltan, előretekintve, szilárd pénzügyi számításokkal rendelkezve, komoly jövőképet alkotva érdemes az ilyen üzletekbe belevágni.

A fórum további részében többek között pénzügyi, informatikai feladatokról, a humán erőforrások védelméről hangoztak el előadások, és a résztvevő polgármesterek kérdéseket is feltehettek a meghívott szakembereknek.

Forrás: Hegedűs H.- nhc24.hu