TÖOSZ polgármesteri fórum Hajdú-Bihar megyében - összefoglaló

2017. 05. 05. | TÖOSZ rendezvények

2017. április 25-én, Püspökladányban tartott megyei polgármesteri fórumot a TÖOSZ. A szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatával biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valamennyi érdeklődő polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő számára véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében.

Elsőként Rasó János, Püspökladány alpolgármestere, mint házigazda mondott köszöntőt.  kifejtette, hogy a TÖOSZ munkája példaértékű, hiszen a szövetség tagjai a települések problémáira közösen próbálnak megoldást keresni.

Tóth József, a TÖOSZ társ­elnöke, Polgár Város Önkormányzatának polgármestere, a Hajdú-Bihar megyei tagozat vezetője előadásában hangsúlyozta, szeretnék, ha minél több település csatlakozna hozzájuk, melyeknek a problémájára közösen fel tudják hívni a parlamenti képviselők figyelmét.

Jelenleg ebben a megyében a települések több mint a fele tagja a TÖOSZ-nak.

Az önkormányzatok pályázataival kapcsolatban elmondta, hogy a- települések lassan megkapják a döntést az Irányító Hatóságtól. Hazai források jelentőségéről beszélt, ez fontos 2016-ban. TÖOSZ álláspontja, hogy a puha pénzek rendszere alakuljon át. tisztességes, korrekt, nyilvános rendszerben kerüljenek elosztásra a pályázati pénzek. Év végén voltak olyan intézkedések, amelyek ezzel nem voltak szinkronban, 33 md ft került kiosztásra. A költségvetésben mindössze 5 md Ft van ezzel ellentétben.

2017. év eleje attól  volt hangos, hogy a kormányzati döntés során rendezni kellett a garantált bérminimum és a minimálbér kérdését. Ez jelentős problémát okozott a költségvetés készítésekor. Egy kisvárosi költségvetésben ez 20-25 millió forintos rést üt. A kormányzat ezt 2017. februári döntésével az állami szektorban adta meg a bérfeszültség ellentételezéseként. Van szóbeli ígéret, hogy ez meg fog történni máshol is. (Az előadás ITT érhető el)

Együtt tervezzük a jövőt – GPC–TÖOSZ címmel dr. Szászfai Gyula, a GP Consulting üzletátvezetője adott rövid tájékoztatást a cég által kínált szolgáltatásokról, (Az előadás ITT érhető el) majd ezt követően Önkormányzati vagyonkezelés címmel Novák László, a Generali Alapkezelő Zrt. munkatársa tartott előadást.  (Az előadás ITT érhető el.)

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat képviseletében, Barancsi Ágnes területi felelős röviden beszélt a Vidékfejlesztési Program településfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati vonatkozásairól, illetve az önkormányzatok részére kiírt pályázati lehetőségéről. Felhívta a figyelmet a nyitott pályázati felhívásokra. Kérte a jelenlévő polgármestereket, hogy forduljanak hozzá bizalommal, bármilyen kérdésük, problémájuk felmerül. (Az előadás ITT érhető el.)

Az ASP2 bevezetésével és működtetésével kapcsolatos aktuális kérdésekről Dán Mihály e-közigazgatási referens, Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Helyettes Államtitkárságának munkatársa adott tájékoztatást a megjelent polgármestereknek, jegyzőknek. Kérte, hogy mindenképpen írásban jelezzék a Belügyminisztérium felé azokat a konkrét problémákat, amelyek a rendszer használatakor felmerülnek annak érdekében, hogy mielőbb kijavításra kerülhessenek azok. (Az előadás ITT érhető el).

Előadásával kapcsolatban az alábbi észrevételek, felvetések hangzottak el:

 Dr. Váliné Antal Mária, Polgár Város címzetes főjegyzője kifogásolta, hogy: az önálló gazdálkodással rendelkező költségvetési szervek kapcsán nem kaptak választ.

Dán Mihály: május 31 az interfaces csatlakozás határideje. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményeknél, ahol az önkormányzat végzi a gazdálkodást, azok csatlakoznak az ASP-hez.

Váliné Antal Mária: A polgármesteri hivatalban lévő gazdálkodási feladatokat veszi be a rendszert. Az önálló jogkörrel rendelkező költségvetési szerveket hogyan lehetne bevonni az ASP-be?

dr. Gyergyák Ferenc TÖOSZ főtitkár: elmondta, a TÖOSZ kezdeményezi, hogy mind az önkormányzati alkalmazásban lévő felelős köztisztviselő, mind pedig közalkalmazott is hozzáférhessen az ASP rendszerhez, mert jelenleg csak köztisztviselő kaphat hozzáférési jogosultságot és az intézmények miatt célszerű lenne a hozzáférési jogosultság kiterjesztése a közalkalmazottakra is. A rendszer folyamatosan fejlesztésre szorul.  A Korm. rendelet kapcsán kezdeményezzük, hogy a 2017-es bírságokra kérünk moratóriumot. A TÖOSZ ezúton is kéri az önkormányzatokat, hogy minél több konkrét problémát fogalmazzanak meg a rendszerrel kapcsolatosan és ezeket küldjék meg a Szövetségnek írásba, mert ezeket továbbítják a Belügyminisztériumnak.

Dán Mihály: TÖOSZ probléma listáját feldolgozták.

MÁK Hajdú-Bihar megyei Igazgatójának képviselője: KIRA fejlesztések zajlanak. Ha összegyűjtik a problémákat, személyes konzultációra is fogadják az önkormányzatokat. A kiscsoportos oktatások lezajlottak. A kormány- rendelet tervezetébe bekerültek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek is.

A Moram CZ. képviseletében Jankó Zsuzsanna mutatta be az INFRASET technológiával működő aszfaltjavító szettet és ajánlotta cégük szolgáltatásai az önkormányzati vezetők számára. (Az előadás ITT érhető el)

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke  a közszolgálati életpályával és az önkormányzati köztisztviselői illetmények rendezésével kapcsolatos tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a szakszervezet vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy a köztisztviselők bére a megfelelő szintre emelkedjen, munkájuk méltón kerüljön elismerésre.

Sajnos az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum ülésén a kormányzat nem állt elő ajánlattal.  A tegnapi nap párbeszéde keményre sikeredett a helyzet miatt ez indokolt. Lesz egy következő ülés, május 9-én (Az előadás ITT érhető el)

Kórodi Miklós, az Autonómia Alapítvány munkatársa előadásában arról beszélt, hogy az alapítvány hogyan tud segíteni a roma integrációs programokban a településeken. (Az előadás ITT érhető el).

A szakmai nap zárásaként Tóth József társelnök kérte a jelenlévők állásfoglalását az ügyben, hogy a TÖOSZ vezetősége kezdeményezze a kormányzatnál a kistelepülések részére is források biztosítását a korábbiakhoz hasonlóan (TEKI, LEKI, CÉDA stb.) annak érdekében, hogy működésük valamint a település fejlesztése a jövőben biztosított legyen. Elmondta, hogy ez ügyben tárgyalásokat folytat a TÖOSZ.

A jelenlévők megszavazták, hogy a TÖOSZ a kormánynál kezdeményezze egy 50 milliárd Ft-os vidékfejlesztési program elindítását (a Modern Városok programhoz hasonlóan, egy Modern Vidék program kialakítását).

 

Készítette: dr. Steiner Erika, Hajdú-Bihar megyei területi felelős