Elnökségi ülést tartott a TÖOSZ - videós összefoglalóval

2017. 05. 26. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kibővített Elnöksége 2017. május 23-ai ülésén napirenden tárgyalta és állásfoglalást fogadott el a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvénytervezet vonatkozásában. A testület tárgyalt továbbá a 2017. június 8-i Küldöttgyűlés előkészítéséről, a 2017. évi TÖOSZ kitüntetésekről, javaslatot tett a TÖOSZ önkormányzati-gazdálkodási és sport tanácsnokának megválasztására, létrehozta a polgármesterek korhatár előtti nyugellátásának újbóli megteremtését kidolgozó munkabizottságot és meghallgatta a TÖOSZ külkapcsolati tevékenységről szóló tájékoztatókat dr. Áldozó Tamás társelnök és dr. Sértő Radics István külkapcsolati tanácsnok előadásában.

1./ A kibővített elnökségi ülés első napirendje során Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke tájékoztatta az Elnökséget az elmúlt időszak önkormányzatokat és szövetséget érintő kérdéseiről. Schmidt Jenő beszámolt az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) ülésről, különös tekintettel a jövő évi központi költségvetésre és az önkormányzatok finanszírozását érintő módosításokra tért ki. Elmondta: a bölcsődék finanszírozása bekerül a feladatfinanszírozás közé 2018. január 1-jétől, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódó többletköltségek már az idei évben kompenzálásra kerülnek, 2017 június 1-jétől meg fogják kapni száz százalékban a különbözetet azon önkormányzatok, ahol az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 25.000 Ft-ot, a többiek csak részlegesen az adóerő-képesség függvényében. A TÖOSZ által visszatérően hangsúlyozott javaslat is megjelenik; így a polgármesteri bérek finanszírozása megtalálható a jövő évi költségvetésben 24 001 forint adóerő-képesség alatt 100 %; 24 001 – 32 000 forint között 25 %. finanszírozással. A Területfejlesztési Operatív Programokra beadott pályázatokra megkapták a támogatói döntést és 300 millió forint alatt egyösszegben le is fogják hívni az önkormányzatok, 300 millió forint felett pedig szakaszos finanszírozás lesz a Magyar Államkincstáron keresztül - mondta Schmidt Jenő.

2./ A 2018. évi központi költségvetésről szóló törvénytervezetről tárgyalt a második napirend keretében az Elnökség. A beterjesztett állásfoglaláshoz Tóth József, Polgár város polgármestere, TÖOSZ társelnök módosító javaslatát elfogadta a testület, így a korábban meghatározott 3.000 fővel szemben 10.000 fős – a járásszékhely városok kivételével – határt javasol a szövetség, és ennek megfelelően kezdeményezi a Kormányzatnál egy 50 milliárd Ft-os hazai fejlesztési, pályázati program elindítását és annak beépítését Magyarország 2018. évi központi költségvetésébe.

Ennek megfelelően a kibővített Elnökség által elfogadott, a 2018. évi központi költségvetés önkormányzatokat érintő részéről szóló állásfoglalás kiemeli: nagyon régóta most elsőként beépülnek a kormányzati intézkedések a költségvetési törvénybe. Az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere hiányos. Vannak még benne elemek, amelyek nem részei a feladatfinanszírozásnak (orvosi ügyelet, közművelődés, könyvtár, közmunkafeladatból adódó többletköltségek). Sajnos a következő évben nem számolhatunk a 2018. évi költségvetési törvény tervezete szerint köztisztviselői bérrendezéssel, ami súlyos következményeket vetít előre a rendszerünket illetően. Fejlesztési források a következő években nagyságrendileg a nagyobb populációk számára lesznek elérhetők. A Modern Város Program óriási forrás átcsoportosítást jelent és teljes egészében átrendezi hazánk területi kiegyenlítődését. A többi város is egy jelentős EU-s fejlesztési összegre számíthat, ami nagyságrendileg a Modern Város Program 20 %-a.

Az határozat értelmében a TÖOSZ a 2018. évi központi költségvetés helyi önkormányzatokat érintő részét elfogadhatónak tartja a következő feltételek kiegészítésével:

1. köztisztviselői bértábla rendezése és lefinanszírozása;

2. 50 milliárd forint hazai forrás kiírása pályázatok útján a 10000 fő alatti települések – járásszékhely városok kivételével – számára;

3. feladatfinanszírozási rendszer folyamatos további felülvizsgálata.

3./ A 2017. június 8-i Küldöttgyűlés előkészítéséről szóló napirend keretében a kibővített Elnökség elfogadta a TÖOSZ és szervei elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót, a TÖOSZ 2016. évi zárszámadását, a Felügyelő Bizottság jelentését, a TÖOSZ 2017. évi költségvetésére, a TÖOSZ Alapszabályának módosítására, a TÖOSZ önkormányzati-gazdálkodási és sport tanácsnokának megválasztására vonatkozó javaslatokat, továbbá a TÖOSZ elvárások és kezdeményezések című dokumentumot. A TÖOSZ önkormányzati-gazdálkodási tanácsnoki tisztség betöltésére Kovács Pétert, Vép város polgármesterét, sport tanácsnoknak Bíróné Dienes Csillát, Szamossályi község polgármesterét javasolta az Elnökség, személyükről a Küldöttgyűlés dönt 2017. június 8-án.

4./ A szövetség 2017 áprilisában felhívással fordult a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselői és képviselő-testületi tagjai felé annak érdekében, hogy 2017. május 15-ig tegyenek írásos, indokolt személyi javaslatot a TÖOSZ által létrehozott kitüntetések 2017. évi odaítélésére. A kibővített Elnökség a beérkezett javaslatok alapján döntött a 2017. évi TÖOSZ kitüntetések odaítélésére vonatkozóan. A kitüntetések átadására a TÖOSZ 2017. június 8-ai Küldöttgyűlésén kerül sor.5./ A napirend során a TÖOSZ kibővített Elnöksége döntésének értelmében a polgármesteri korengedményes nyugdíjra és a közszolgálati járadékra vonatkozó szabályozás újbóli megteremtésének céljából Munkabizottságot hozott létre. A TÖOSZ már a 2016. évi Küldöttgyűlésén is kezdeményezte a polgármesteri korengedményes nyugdíjra és a közszolgálati járadékra vonatkozó korábbi szabályozás újbóli megteremtésének szükségességét. A 2017. évi megyei polgármesteri fórumokon is jelentős számmal hangzottak el polgármesteri érvek a mellett, hogy erre a kérdésre megoldást kell találni. Az Elnökség által 2017. május 23-án hozott határozat értelmében a létrejött Munkabizottság tagjai: Dicső László, Alsómocsolád község polgármestere, a TÖOSZ Baranya megyei tagozatvezetője, Vígh Zoltán, Lőrinci város polgármestere, a TÖOSZ Heves megyei tagozatvezetője, Szalay Imre, Bősárkány község polgármestere, a TÖOSZ Felügyelő Bizottságának tagja és dr. Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese. A Munkabizottság tevékenységéről folyamatos tájékoztatást adunk.

6./ A TÖOSZ külkapcsolati tevékenységről szóló tájékoztató keretében dr. Áldozó Tamás társelnök és dr. Sértő Radics István külkapcsolati tanácsnok az elmúlt két év külkapcsolati tevékenységét ismertetve beszámoltak "Az önkormányzatok új kihívásai – Ernyő szervezetek szerepe fejlesztési Együttműködésekben” című projekről, melynek 2015 áprilisi nyitórendezvényén a TÖOSZ-t dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, a TÖOSZ társelnöke, dr. Sértő Radics István, Uszka polgármestere, a TÖOSZ nemzetközi tanácsnoka, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, valamint Sándor István, Magyarnándor polgármestere képviselték. Beszámoltak továbbá a Grúz Önkormányzatok Országos Szövetség (NALAG), a Moldáviai Önkormányzatok Kongresszusa (CALM) és az Ukrán Városok Szövetség képviselőinek 2015-ös tanulmányútjáról, a MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi Munkacsomagja keretében szervezett 2015-“Esélyegyenlőség – Állami keretszabályozás és jó gyakorlatok Norvégiában” című norvégiai tanulmányútról, Az Európai Unió Kisvárosainak Szövetsége 8. Európai kongresszusáról, a CEMR által szervezett „Kísérleti projekt indikátorok kifejlesztésére a Nők és Férfiak Egyelősége a Helyi életben Európai Kartája alkalmazásának monitorozására” című 2015-ös brüsszeli konferenciáról, a 2016-ban megrendezett V4-es önkormányzati találkozóról, a Kínai Testvérvárosok Nemzetközi Szövetségének delegációja 2016. február 26-tól Budapesti látogatásáról és az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) budapesti főtitkári és igazgatói értekezletéről.

Dr. Áldozó Tamás kiemelte a V4-es projektet, amelynek keretében a négy visegrádi ország három csatlakozás előtt álló kelet európai önkormányzati szövetséggel – a moldáv, a grúz és az ukrán – működött együtt. Az "ernyőszervezetek szerepe a fejlesztés-együttműködésekben az önkormányzatok új kihívásai" programnak a TÖOSZ szlovák partnere, a szlovák önkormányzati szövetség, a ZMOS volt a fő szervezője, így a nyitó és a záró konferencia egyaránt Pozsonyban volt. A program keretében volt egy Magyarországon, Gödöllőn tartott rendezvény, ezt követően szövetségünk székházában a moldáv szövetséggel írt alá együttműködési megállapodást a TÖOSZ. Elmondta továbbá, hogy a tavaly decemberi Platforma elnevezésű rendezvényen képviselte a TÖOSZ-t és Magyarországot Grúziában, ahol a fő téma az volt: miként lehet az embereket az önkormányzati döntéshozatalhoz közelebb hozni. A társelnök beszámolt a 2016. november 9–11. között Nemzetközi testvérvárosi konferenciáról, amit a kínai Csungking városban tartott (eredeti nevén: Chongqing), a Kínai Testvérvárosok Nemzetközi Szövetsége (The China International Friendship Cities Association – CIFCA). A több mint 70 ország részvételével zajló konferencián az önkormányzatokat világszerte érintő témákról, problémákról esett szó és lehetőség nyílt a világ számos pontján megvalósuló jó gyakorlatok megismerésére, ezek között voltak az innováción alapuló városfejlesztés, a széndioxid kibocsátás csökkentése és a környezetvédelem, a turizmusfejlesztés, szolgáltatói szektor fejlesztése.

7./ Az „Egyebek” napirend témái között felmerült, hogy egyes önkormányzatoknak nincs információjuk a 2016 nyarán beadott szabadidős sportpark pályázatokról, ezért a TÖOSZ levélben megkeresi az illetékes szervezetet az ügyben. Felvetetődött továbbá, hogy a TÖOSZ újra foglalkozzon egy korábbi felvetésével és gondolatával, miszerint legyen egy úgynevezett települési minimum meghatározva, aminek minden önkormányzatnak meg kell felelni.  Ennek kidolgozásáról a későbbiekben a tárgyal az Elnökség.