Az önkormányzati érdekek képviseletéről

2017. 06. 01. | TÖOSZ hírek

A napokban megjelent sajtóhírek szerint levélben „javasolták” a kormánypárti vezetésű önkormányzatoknak, hogy lépjenek ki a Gémesi György vezette Magyar Önkormányzatok Szövetségéből (MÖSZ), és téves párhuzamot vonva példaként nevezték meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét (TÖOSZ), mint pártpolitikus által elnökölt szervezetet. Ezt a párhuzamot a TÖOSZ visszautasítja.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége megalakulása óta az általános önkormányzati érdekek képviseletére és az eltérő önkormányzati érdektípusok összehangolására törekszik. Az érdekképviselet minden esetben felette kell, hogy álljon a politikai- vagy pártérdekeknek, így önálló politikai párt és érdekvédelmi szövetség egyazon személy általi vezetése miatt – az érdekképviselet mint első számú prioritás szempontjából – ez esetlegesen sérülhet. Szövetségünk döntéshozó szerve, az Elnökség tagjai kezdetektől különböző politikai meggyőződésűek, munkájukat mégis az önkormányzatiság irányában elkötelezetten, a szövetségi érdekvédelmi tevékenység pártsemlegességének tiszteletben tartása mellett végzik. Schmidt Jenőt, Tab város kormánypárti polgármesterét 2011 márciusában választotta a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, a több mint 160, különböző pártpreferenciájú polgármesterből álló Küldöttgyűlés a Szövetség elnökévé, majd 2015-ben munkája elismeréseként megerősítette tisztségében.

Magyarország helyi önkormányzati rendszere az elmúlt évek során átalakult, ám a TÖOSZ a szakszerűség és a szolidaritás elvét követve továbbra is partnerségre törekszik az állami szervezetekkel, így a mindenkori kormányzattal és az Országgyűléssel egyaránt. A TÖOSZ eddigi és jövőbeli céljai középpontjában is a települési önkormányzatok érdekeinek védelme áll, valamint egy olyan hatékony, átlátható, méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható helyi önkormányzati rendszer működésének elősegítése Magyarországon, ami minden állampolgárnak ugyanazokat a szolgáltatásokat teszi elérhetővé az ország bármely részén, azonos színvonalon.

2017.05.31.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége