A CEMR 14 pontból álló ajánlása a kohéziós politika jövőjéről

2017. 06. 16. | Nemzetközi hírek

Hazánk országos önkormányzati érdekszövetségei is tagjai az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR). Az ernyőszervezet 60 önkormányzati szövetséget tömörít Európa országaiból és legfőbb célja az önkormányzatok európai szintű érdekvédelme. 2017. június 13-án a szervezet vezetősége 14 pontból álló ajánlást fogadott el a kohéziós politika jövőjéről.

A dokumentum elvi megállapításai:
 
A források elérhetőségének kérdése az egyik legfontosabb aspektus, amelyen változtatni kell. A mostani öt alapot kell ezután egy szabályozással megszervezni, ezen keresztül elkerülhetőek az átfedések és hézagok közöttük. Ez az egyszerűsítés könyebbé teheti a helyi önkormányzatok számára is a források elérését, hiszen sokuknak jelenleg nincsen elég kapacitása a bürökrácia útvesztőiben való eligazodásra.

A másik nagyon fontos pont a kohéziós politika költségvetésének védelme, mivel vannak akik megkérdőjelezik a nagyon is fontos létezését. Ennek elkerülésére fontos hangsúlyozni, hogy nemzetközi egyezmények kötelezik az EU-t, mint az Agenda 2030, a Fenntartható Fejlesztési Célok, a Párizsi Klíma Egyezmény vagy a Habitat III. A helyi önkormányzatoktól nem várhatóak el ilyen ambíciózus célok elérése, ha megfosztják a szükséges forrásoktól.

Ezenkívül a kohéziós politikának nem csupán a leginkább versenyképes és innovatív területekre kell összpontosítania, hanem segítenie kell azokon, akik hátrányos helyzetben vannak, akár vidéki akár városi településekről legyen szó. A kohéziós politikának harcolnia kell a demokratikus egyenlőtlenségek ellen. Ez a „területi alapú” megközelítésnek kell, hogy legyen a kohéziós politika alapja.


Az teljes angol nyelvű dokumentum elérhető itt:

14 ways to improve cohesion policy