Ülésezett a TÖOSZ Elnöksége

2017. 06. 16. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kibővített Elnöksége 2017. június 13-ai ülésén megvitatta az elmúlt időszak önkormányzatokat és a Szövetséget érintő kérdéseit, különös tekintettel a 2017. június 8-ai TÖOSZ Küldöttgyűlés tapasztalataira. Napirenden voltak továbbá a 2017. július 17-ei önkormányzati köztisztviselői sztrájkkal, valamint az egységes óvoda-bölcsőde működtetésével és finanszírozásával kapcsolatos témák is.

Az elnökség tagjai tájékoztatást hallhattak „Megoldások a településeknek” címmel Kiss Ferenctől, aki a rövid előadásában az Invitech Zrt. által kínált szolgáltatásokat mutatta be. Kiemelte, hogy ma már az informatikai eszközök annyira elterjedtek, hogy szinte már nélkülözhetetlenek a mindennapi munkavégzés során. A helyi önkormányzatok is nagyon sokféle eszközt használnak és vesznek igénybe szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a településen élők számára biztosított szolgáltatásokat és más ellátandó feladataikat minél gyorsabban és magas színvonalon elláthassák. A telekommunikáció, az IT-, adatközponti és felhőszolgáltatások területén nagy tapasztalattal rendelkező cég mind a közbiztonság, a közlekedés, egészségügy, közművelődés területén kínálja szolgáltatásait. Előadásának prezentációja: ITT található

Az elmúlt időszak önkormányzatokat és szövetséget érintő kérdéseiről szóló napirend során Schmidt Jenő elnök tájékoztatója első felében a Küldöttgyűlés tapasztalatairól beszélt. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat részéről magas szintű részvételt biztosított a Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium. Valamennyi minisztériumi előadó jól felkészült és korrekt tájékoztatást adott a jelenlévőknek – hangsúlyozta Schmidt Jenő. Köszönetét fejezte ki továbbá, hogy a Küldöttgyűlésre szóló meghívásunkat elfogadta az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának elnöke, aki előadást is tartott a rendezvényen, továbbá részt vett a szervezet főtitkára, valamint szlovák és román önkormányzati szövetségek vezető tisztségviselői is. Schmidt Jenő elmondta: a TÖOSZ a következő időszakban négy kiemelt témával foglakozik: a köztisztviselői bérrendezés, a fejlesztések, a háziorvosi ügyeletek kérdése és a közszolgáltatások témaköre. A TÖOSZ alapvető feladata a hálózatosodás, az önkormányzatok információval való ellátása és szolgáltatások nyújtása, valamint az érdekérvényesítés.

A MANORKA projekt folytatásának lehetőségéről tájékoztatta a résztvevőket Krausz Veronika és Sabján Katalin. A TÖOSZ nemzetközi titkárai elmondták: az Elnökség 2017 januári ülésén Balatonszemesen áttekintette a Szövetség előtt álló időszak hosszú, közép és rövidtávú terveit. A közös munka eredménye megmutatta, hogy a Polgármester Akadémia, a KS norvég önkormányzati szövetséggel való együttműködés elsőrendű prioritás a Szövetségünk vezetése számára. Az Elnökség tagjai ezért konstruktív ötleteikkel és véleményükkel járultak hozzá a jövőbeli lehetséges projekt körvonalainak kialakításához, ezzel elősegítve a Titkárság munkáját. A TÖOSZ Elnöksége miután megtárgyalta a MANORKA projekt folytatásának lehetőségét a kiírt bilaterális pályázatok kapcsán, egyhangú döntést hozott a pályázatok beadásának szükségességéről.

A TÖOSZ Elnöksége megtárgyalta a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) írásban a Szövetséghez eljuttatott felhívását. A kibővített Elnökség egyhangú határozatot hozott, ennek megfelelően MKKSZ által 2017. július 17. napjára meghirdetett harmadik önkormányzati sztrájkfelhívással kapcsolatban szolidaritásáról biztosítja az önkormányzati köztisztviselői sztrájkban résztvevőket. Az Elnökség a sztrájkot indokoltnak tartja tekintettel arra, hogy az önkormányzati dolgozók illetménye 9 éve változatlan.

Az Egyebek napirend keretében vetődtek fel az egységes óvoda-bölcsőde működtetésével és finanszírozásával kapcsolatos kérdések. Schmidt Jenő felhívta a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett június 22-ei, a megújuló bölcsődei rendszerről szóló „Még jobb kezekben a kisgyermekek: átalakuló bölcsődei rendszer” tájékoztató napok záróeseményére. Ez év elejétől a bölcsődei ellátások rendszere átalakul: bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde kialakítására nyílik lehetőség. Minden településen, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek él vagy legalább 5 család igényli a bölcsődét, ott 2018. év végéig kötelező lesz a bölcsődei ellátást megszervezni. A záróesemény információt biztosít mindazon települési vezetőknek, vállalkozásoknak, intézményeknek, civil és egyházi szervezeteknek, akik már működtetnek vagy működtetni szeretnének bölcsődét. Javasolta, hogy akit érint és érdekel, vegyen részt a rendezvényen, melyről a TÖOSZ honlapján található további információ.

Pergő Margit, a TÖOSZ társelnöke beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, melyeken a TÖOSZ képviseletében vett részt. A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum múlt heti üléséről szólva elmondta, az eseményen tájékoztató hangzott el a 2018. évi költségvetés szociális ágazatban dolgozókat érintő bér- és finanszírozási kérdésekről. Tájékozatott, hogy a bölcsődei dolgozókat képviselő szakszervezet azt az álláspontot képviseli, hogy legyen biztosított a nyugdíj melletti visszafoglalkoztathatóság lehetősége, mivel kevés a foglalkoztatható szakember. Lesz egy szociális képzés- és szakvizsgarendszer, melynek lényege, hogy bizonyos vezetői posztok betöltéséhez újfajta vizsgákat kell tenni és időszakonként megismételni.

A napirend keretében felmerültek továbbá például olyan, a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos speciális esetekre vonatkozó gondok és problémák, melynek során a szolgáltató nem veszi figyelembe az önkormányzati rendeletet, aránytalan a szolgáltatás az árával.

A kérdés megvitatását követően Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke azt kérte a jelenlévő elnökségi tagoktól, hogy továbbítsák kérését a tagtelepülési vezetők felé, amennyiben hasonló, vagy bármilyen egyéb kérdésük, felvetésük, megoldandó problémájuk van, írásban jelezzék azt a toosz@toosz.hu központi e-mail címen, minden megkereséssel érdemben foglalkozunk!