Aktuális témákról tárgyalt a Társelnökök Tanácsa

2017. 06. 27. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ Társelnökök Tanácsa 2017. június 27-i ülésén áttekintette a Küldöttgyűlés utáni szövetségi és a második félévben a helyi önkormányzatok előtt álló feladatokat és javaslatokat fogalmazott meg a második félévi elnökségi üléseken tárgyalandó főbb aktuális témákra. Az ülésen hozott döntés értelmében a TÖOSZ (párt)politikai kérdésekben nem foglal állást, a TÖOSZ tisztségviselői és megyei tagozatvezetői a Küldöttgyűlés és az Elnökség szakmai, érdekvédelmi döntéseit kommunikálja a települési önkormányzatok felé.

A TÖOSZ, mint a legtöbb magyar önkormányzatot tömörítő országos érdekvédelmi szövetség, továbbra is a szakszerűség és a szolidaritás elvét előtérbe helyezve kívánja céljait elérni. Célja pedig egy olyan hatékony, átlátható, méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható önkormányzati rendszer működésének megteremtése Magyarországon. A Társelnökök Tanácsa megerősítette, hogy a TÖOSZ mind szakmai érdekvédelmi szervezet – amelyet a több mint 1600 TÖOSZ-tag önkormányzat sokszínűsége is jellemez – a 2017. évi Küldöttgyűlés által elfogadott „TÖOSZ elvárások és kezdeményezések” című stratégiai anyagában foglaltaknak megfelelően a jövőben is a települési önkormányzatokat érintő szakmai és érdekvédelmi kérdések fejti ki álláspontját és kezdeményezi a központi jogalkotás és a kormányzat felé a szükségesnek ítélt intézkedések megtételét. A TÖOSZ (párt)politikai kérdésekben nem foglal állást, a TÖOSZ tisztségviselői és megyei tagozatvezetői a Küldöttgyűlés és az Elnökség szakmai, érdekvédelmi döntéseit kommunikálja a települési önkormányzatok felé.

A TÖOSZ-tag települést, Megyaszót ért jégverés (http://megyaszo.hu/kozlemeny-2/) és az egyre gyakoribb extrém időjárás miatt a Társelnökök Tanácsa indokoltnak tartja annak kezdeményezését, hogy a biztosító társaságok dolgozzanak ki olyan kockázati biztosítási formát, amely az időjárásból fakadó elemi károk (jégkár, villámcsapás, árvíz, orkánerejű szél) esetére ad segítséget az erre rászoruló ingatlantulajdonosoknak.