Konferencia a francia-magyar települési örökségvédelemről

2017. 10. 30. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ és a Francia – Magyar Kezdeményezések a TÖOSZ - tag önkormányzatok részére szervezett örökségvédelmi konferenciát 2017. október 25-én, a Budapesti Francia Intézetben. A TÖOSZ számára fontos, hogy a települési önkormányzatok hazánk településein lévő helyi értékek, nemzeti örökségünk a jelen és utókor számára megőrzésre kerüljön és megismerhetővé váljon, ezért támogatja a települési önkormányzatok ez irányú tevékenységét, a magyar és külföldi örökségvédelmi tevékenységről történő tapasztalatcserét. A konferencián francia és magyar előadók mutatták be a két nemzet települési örökségvédelmi lehetőségeit, módszereit, a települési örökségvédelmi tevékenység eddigi tapasztalatait.

A konferencia résztvevőit elsőként Frédéric Rauser, a Francia Intézet igazgatója köszöntötte, az eseményt dr. Áldozó Tamás, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) társelnöke, Pápa város polgármestere nyitotta meg.

A TÖOSZ társelnöke előadásában kiemelte az épített kulturális örökség jelentőségét, majd ezt szemléltetve bemutatta a Pápa városában ezen a területen végzett munkát és elért eredményeket, hogy miképpen vált részéve mindennapjaiknak az épített kulturális örökség védelme és az azzal való gazdálkodás.  

Dr. Gyergyák Ferenc , a TÖOSZ főtitkára, a konferencia levezető elnöke beszámolt az Initiative France Hongrie (INFH), az LRMI – Helyi Obszervatórium és a TÖOSZ által idén is meghirdetett helyi önkormányzatok részére kiírt, helyi innovációkat elősegítő és népszerűsítő pályázat eredményéről. A pályázat nyertesei október 24-én vehették át a díjakat a Belügyminisztériumban, a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program záró konferenciáján. EGY ÖNKORMÁNYZAT kategóriában – Territoria Önkormányzati Díj az Innovációért: Zalaszentmárton Község Önkormányzata, EGY PROGRAM kategóriában – Territoria Fenntartható Környezetért Innovációs Díj: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata, EGY KÖZÖSSÉG – Territoria Társadalmi Integráció Innovációs Díj közösségi programok számára a demokrácia és a részvétel erősítéséért: Súr Község Önkormányzata részesült elismerésben. A Magyar Territoria Díj a Helyi Innovációért része a francia és európai kezdeményezésnek, a magyar díjazottak részt vesznek az európai díjért folytatott küzdelemben.

Az örökséget őrző vidék kiegyensúlyozott turisztikai fejlesztéséről tartott előadást Jonathan Fedy örökségvédelemért és nemzetközi együttműködésért felelős megbízott, a Sites et Cités remarquables de France (magyarra fordítva Francia Kivételes Helyszínek és Városok Egyesülete) részéről. Elmondta: nagyon fontos az a kapcsolatrendszer és együttműködés, amely kialakult a TÖOSZ-szal és a 2014. június 19-én megalakult TÖOSZ Történelmi Városok és Települések Hálózatával (TTT Háló). Jonathan Fedy bemutatta, hogy milyen országos és nemzetközi szintű tevékenységeket végeznek, majd több példát mutatott az önkormányzatok együttműködésére kisvárosi és nagyvárosok szintjén egyaránt. Hangsúlyozta, a turisztikai tevékenység rendkívül fontos akkor, amikor értékeinket szeretnénk megismertetni.

A múlt meglévő értékeinek megbecsülése és folyamatos fejlesztése – a történelmi városok jelentősége címmel tartott előadást Porga Gyula, a TÖOSZ TTT Háló elnöke, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere. Porga Gyula három veszprémi projektet mutatott be örökségvédelem, örökséggazdálkodás, turizmus, fenntarthatóság kapcsán. Kiemelte: Veszprémben nem tesznek különbséget a turista és a helyi lakos között, ez egyfajta filozófia, amelynek szellemében nem azért avatkoznak be egy-egy területen, mert a turistákat akarják elsősorban szolgálni, hanem azért mert „ráfér” az adott területre a beavatkozás és azzal az ambícióval újítják meg ezeket a területeket, hogy a városba érkező turisták is nyilvánvalóan használják majd azt.

Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. vezető tanácsadója „Műemlékvédelemből örökséggazdálkodás?” című előadásában felvetette egy pályázat útján elnyerhető jelképes elismerés gondolatát és igényét, amelyet az elképzelés szerint a település, vagy a térség örökségállományának egészével folyamatosan, hatékonyan gazdálkodó önkormányzatok, vagy szövetségeik nyerhetnének el.

Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata főtitkára, valamint Hesz Roland, a szervezet tervező-elemzője „Az örökségvédelem és örökségi valorizáció legjobb gyakorlatainak néhány példája” címmel tartottak előadást.

Ennek során kitértek a területi tőkéhez kapcsolódó kérdésekre, amely egy újfajta megközelítési módot próbál elterjeszteni, ahol a térségben meglévő adottságokat, fizikai természeti, kulturális épített örökséget és a gazdasági potenciált közösen próbálják meg hasznosítani. Hangsúlyos volt továbbá az előadásokban a turizmus kérdése, jelentősége Európában.

Európa igazi identitása az a múltja, a kultúrája, mondta José Luis Osete, a Francia-Magyar Kezdeményezések – Initiatives France-Hongrie (INFH) igazgatója záró gondolatként. A jövőben tevékenységüknek az alapja mindenképpen a nemzeti és az európai turizmus lesz. Minél szélesebb lesz a kínálat a kulturális örökségen keresztül, annál hosszabb időt fognak a turisták Magyarországon tölteni, így Budapest mellett más települések is jelentős turisztikai célponttá válhatnak – hívta fel a figyelmet José Luis Osete.


A konferenciáról bővebben az újság következő számában olvashatnak.