Hamarosan megjelenik a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1) pályázat

2017. 11. 28. | További hírek

Az elkövetkező évtizedek legfontosabb kihívása a klímaváltozáshoz kapcsolódó nemzeti és nemzetközi egyezmények betartása, melyekhez a negatív környezeti hatások csökkentésére vonatkozó intézkedések, adaptációs stratégiák és akciótervek elkészítése szükséges. Az erről szóló Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázat megvalósításához az Európai Unió nyújt támogatást, melynek teljes keretösszege 1,59 milliárd Ft, a pályázható összeg 5-20.000.000 Ft. A pályázatok magas színvonalú elkészítéséhez a TÖOSZ együttműködési megállapodást írt alá helyi klímastratégiák készítésének hazai szakértőjével, a Dipol Intézettel.

A húsz éves múltra visszatekintő Dipol Intézet tevékenységi körébe tartozik – többek között – a környezetvédelmi-, klímavédelmi tanulmányok és stratégiák kidolgozása. Jelenleg is több megyében készítenek Megyei Klímastratégiát és rendeznek a stratégiák bemutatását szolgáló workshopokat, konferenciákat, szemléletformáló akciókat.

Dr. Fegyveres Fiskál Gábor, a Dipol Intézet ügyvezetője szerint az ember hatását a klímaváltozásra nem szükséges értékelni, ezen vitatkozzanak a tudósok. A Dipol munkatársai a klímaváltozás következményeit és az ahhoz való alkalmazkodás módszereit tanítják, mert azt a tényt, hogy változik az átlaghőmérséklet senki sem cáfolja!

Tudnivalók a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1) pályázatról

                   1.     
A felhívás indokoltsága és célja

 A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti.

Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése.

Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozás hatásaira való felkészülésre, valamint az üvegházhatású gázok 2030-ig (kitekintéssel 2050-ig) tartó csökkentésére vonatkozóan.

Jelen felhívás célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával. A klímastratégiák végrehajtása, illetve a klímaváltozást okozó társadalmi tevékenységek megváltoztatása elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása nélkül. Ennek megfelelően a felhívás alapvető célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

            2.      A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,59 milliárd Ft.

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150 db.

            3.       A támogatás háttere

Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (IH) hirdeti meg a mindenkor hatályos éves fejlesztési keret alapján.

              4.     A projekttel kapcsolatos elvárások

4.1   A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

5 000 fő vagy annál magasabb lakosszámú település önkormányzata esetén:

a)     A kötelezően elvégzendő tevékenységek

b)     minimum egy tevékenységet a választható és támogatottak közül

c)      minimum egy tevékenységet a választható, de önállóan nem támogatottak közül

 

5 000 főnél kisebb lakosszámú település önkormányzata esetén:

a)     A kötelezően elvégzendő tevékenységek (opcionális, akár összefogással)

b)     kötelező minimum egy tevékenységet a választható és támogatottak közül

c)      Kötelező minimum egy tevékenységet a választható, de önállóan nem támogatottak közül

 

a) Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére

Kis települések esetén (5.000 fő alatt) lehetséges több településnek közös klímastratégia kidolgozása (ebben az esetben az elszámolható költség mértéke a települések összes lakosszáma alapján

 • határozandó meg). A stratégia tervezetének kötelező, széleskörű helyi társadalmi véleményeztetése, valamint az elfogadott stratégia megismertetése.

b) Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
 • települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
 • helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése

c) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • gyakorlatban hasznosítható szakkörök szervezése és lebonyolítása
 • a szakkörök témája célzottan csak a klímatudatosság lehet.
 • a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
 • a tevékenységhez kapcsolódó médiakampányok támogathatók
 • ismeretterjesztést célzó, konkrét helyi célcsoportoknak szóló kiadványok kidolgozása, terjesztése
 • szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak szervezése
 • a projektgazda honlapján belül aloldal létrehozása, feltöltése, frissítése
 • a projektgazda honlapján belül, interaktív elérést célzó, ismeretterjesztés
 • térségi vagy helyi rendezvényeken kreatív és játékos foglalkozások
 • gyakorlati tanulást elősegítő demonstrációs bemutatóhely (külső vagy belső) kialakítása

 

További információért, pályázati igényével keresse a TÖOSZ-t vagy a Dipol Intézetet.