Elindult a klímaváltozás hatásaira felkészítő képzésünk

2017. 12. 18. | TÖOSZ hírek

Norvég-magyar bilaterális együttműködés keretében a Norvég Alapos COOPER  pályázati konstrukcióban 2017. december 12-én elindult a „Klímakérdések és megoldások” -  Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira című projektünk, melynek keretében háromszor kétnapos képzéssorozatot tartunk önkormányzati döntéshozóknak és vezetőknek a budapesti TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban. Az Energiaklubbal együttműködésben szervezett képzésen a klímakérdésekre keresünk válaszokat, és próbálunk megoldásokat találni annak érdekében, hogy a települések időben felkészülhessenek az éghajlatváltozás káros hatásaira.

A 3x2 napos, interaktív, gyakorlatorientált képzéssorozat arra  a problémára próbál megoldást találni, hogy az önkormányzatok és döntéshozók kellőképpen informáltak legyenek a klímaváltozás településüket érintő káros hatásairól. A résztvevők elsősorban saját településük problémáinak megoldására összpontosítanak.

Az első 2 napos workshopra 2017. december 12-13-án került sor, amelyen különböző nagyságrendű települések  önkormányzatainak döntéshozói, klímavédelemmel foglalkozó szakemberei vettek részt, közel 20 fővel.

A képzési anyag a TÖOSZ-szal már régóta együttműködő Energiaklub által kidolgozott tananyagon és módszeren alapul, amely kiegészül norvég és magyar példákkal tekintettel arra, hogy a kapacitásépítés leghatékonyabb módja az egymástól való tanulás.

Az első alkalommal a résztvevők megismerkedtek az éghajlatváltozással kapcsolatos alapismeretekkel, tisztázták a főbb fogalmakat, mint a kitettség, érzékenység, alkalmazkodási kapacitás, sérülékenység. Bemutatásra került a NATÉR rendszer, mint a sérülékenység és érzékenység vizsgálatához alkalmazható módszer- és eszköztár. Foglalkoztak a települési zöldfelületek szerepével az adaptációban.

Szekszárd megyei jogú város jó példája mutatja, hogy a sikeres klímaprogramok kulcsa, hogy az adott település lakói minél inkább érzékenyek legyenek az éghajlatváltozás problémáira. A Szekszárdi Klímakör ezért számos olyan programot szervez a városban, amely a lakosság környezeti érzékenységét és tudatosságát erősíti.

Az első képzési alkalom második napjának végén a résztvevők két közeli közteret is meglátogattak, amelyeket hőhullám és intenzív csapadék szempontjából vizsgáltak, fotókat készítettek és ezt követően kiscsoportos munka keretében osztották meg a tapasztalatokat és különböző intézkedési ötleteket gyűjtöttek össze.

A képzés 2018. január 16-17-én folytatódik a norvég partnerek részvételével, akik norvég példákon keresztül mutatják be a klímastratégiák készítésének sajátosságait, a társadalmi bevonás szerepét a stratégiák készítésébe, valamint konkrét példával világítanak rá arra, hogy milyen jelentősége van a kríziskommunikációnak az éghajlatváltozás kapcsán.

A 3x2 napos képzéssorozat végén valamennyi résztvevő saját településére vonatkozó   „mini”  helyi stratégiát dolgoz ki a klímaváltozásra való felkészülés érdekében.