Albán delegáció látogatása a TÖOSZ-nál

2018. 01. 26. | TÖOSZ hírek

Az Országos Albán Tréning és Technikai Segítségnyújtás Központja (ANTTARC) delegációjának Magyarországon tett látogatása során felkereste a TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot, ahol a TÖOSZ képviselői fogadták a vendégeket. A szakmai szervezet tagjai a hazai önkormányzati rendszerről, valamint egymástól eltérő nagyságú magyar települési önkormányzatok és társadalmi szervezetek közti együttműködésről hallhattak előadásokat.

A 2,9 milliós lakosú Albániából érkező delegációt közös szakmai partnerünk, az Autonómia Alapítvány igazgatója, Nun András kísérte 2018. január 23-án a TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központba, ahol a vendégekről megtudtuk, hogy az ANTTARC 1998-ban alakult meg azzal a céllal, hogy az albán intézmények működését segítse, erősítse. A tevékenységük elsődleges céljai közé tartozik a kapacitásfejlesztés és a szervezeti fenntarthatóság lehetővé tétele projekteken, tréningeken, technikai segítségnyújtáson keresztül, a civil szervezeteken belül. Emellett segítik a civil szervezetek érdekvédelmi és lobbi tevékenységét is.

A delegáció résztvevőit dr. Gyergyák Ferenc főtitkár köszöntötte, egyúttal röviden bemutatta a hazai önkormányzati rendszer sajátosságait, majd a látogatók előzetes érdeklődése szerint egy fővárosi kerület, Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának civil kapcsolati programjáról tartott előadást Karácsonyi Magdolna aljegyző, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Közoktatási Osztályának vezetője, majd egy kisváros, Berhida civil szervezeteivel való együttműködéséről tájékoztatott Pergő Margit polgármester, a TÖOSZ társelnöke.

Karácsonyi Magdolna Budapest Főváros XIII. Kerületének átfogó bemutatása során számszerűsítve ismertette a kerület mutatóit, elmondta: a 11,3 km2 területű XIII. kerület lakosság száma: 113.426 fő, a közparki terület 210.000 m2, lakótelep zöldterület 670.000 m2, 55 db játszótér, 9 db fitnesz tér, 20 db kutyafuttató, 24 km kerékpárút van a kerületben.

Kiemelte: a helyiek nagyon szeretnek a XIII. kerületben élni, a lakóhellyel való elégedettség folyamatosan növekszik, 2008-ban a lakosok 74 %-a, 2011-ben 79 %-a , 2017-ben 83 % - a mondta azt, hogy mennyire szeretnek a kerületben élni.

A kerületi civil hálózat bemutatása során elmondta: 94 regisztrált civil szervezet van, de ide sorolják az egyházakat is, és azokat a kis önszerveződő csoportokat, amelyek valamilyen hobbi mentén jöttek létre, így összességében 150 szervezetet tartanak számon. A szervezetek sokfélék, méretükben, céljaikban, működésükben, anyagi alapjaikban tekintetében igen változatosak, de közös bennük, hogy a XIII. kerületért dolgoznak.

Az együttműködés formáit jellemzi a polgármester és a civilek közös kávézása, a képviselő-testület előtti beszámolás, a Szociális Kerekasztal, a Civil Kerekasztal, XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja, valamint a 100.000 Ft pénzjutalommal és vándorserleggel járó, évente egyszer adományozott Civil Vándordíj is. A Vándordíj nyertese 2015-ben a Keil Ernő Fúvószenei Egyesület, 2016-ban a gyerekjátékokkal foglalkozó homoludens.hu Egyesület, 2017-ben pedig Budapest XIII. Kerületi Szociális Kerekasztal volt.

Karácsonyi Magdolna rámutatott: a pénzbeli támogatásokra is nagy hangsúlyt fektetnek, 17 olyan szervezet van, akikkel megállapodásuk van egy-egy feladat elvégzésére, ez felöleli a szociális területet, a gyermekvédelem, foglalkoztatás, esélyegyenlőség, közművelődés, kultúra, valamint a sport területét is.

A kerületnek emellett van egy pályázati kerete, amelyben a civilek minden évben, elsősorban a működésükre megpályázhatnak, ezen felül hangsúlyosak a természetbeni, infrastrukturális támogatások.

Kiemelte a kerület szakmai elismeréseit, az elmúlt évben számos díjazás között a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja – Példát átadó gyakorlatok pályázatán elért III. helyezését.

A prezentáció összegzéseként Karácsonyi Magdolna kiemelte, hogy mit várnak a civilektől és miért működnek együtt velük. Mint mondta: részben azért, mert sok esetben hatékonyabban működnek, mint egy nagyobb szervezet, a munkát abban segítik, hogy megbízhatnak egymásban, és mindezt a XIII. kerületi állampolgárokért teszik, ez a közös céljuk – tette hozzá.

Pergő Margit, a hatezer lelkes Berhida város polgármestere elmondta: ők mindenkit civilnek tekintenek, aki valamit kíván a településért tenni. Mint mondta: ahogy az előzőekben is elhangzott, Berhidán is vannak bejegyzett civil szervezetek és vannak olyanok, amelyek nincsenek bíróságnál bejegyezve. Ismertette a bejegyzett civil szervezet létrehozásának magyarországi törvényi feltételeit, majd kivetített prezentációval mutatta be Berhida város civil szervezeteit.

Megjegyezte: vannak olyan szervezetek, amelyeknek az önkormányzat nem is javasolja, hogy jegyeztessék be magukat, példaként említette a nyugdíjasklub 20 fős népdalkörét. Mivel az önkormányzat mindenkit úgy kezel mint civil szervezet, aki a településért tenni akar valamit, ezért az önkormányzat összes intézménye – művelődési ház, stb. – térítésmentesen rendelkezésükre áll.

Berhida polgármestere bemutatta az önkormányzat által támogatásban részesített szervezeteket, elmondta: az önkormányzati támogatás mértéke 2017-ben a 11 támogatott szervezet esetében 50. 000 Ft-tól 500.000 Ft nagyságrendig terjedt. A szervezetek között például iskolai, óvodai alapítványok, sportegyesületek, lovas, túra és polgárőr egyesület is megtalálható.

Az előadásokat kérdések-válaszok követték. Az albán delegáció látogatásáról bővebb beszámolót olvashatnak az ÖNkormányzat újság 2018. első negyedévi számában.