Oklevelet kaptak a települési vezetők

2018. 02. 09. | TÖOSZ hírek

Az önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a nemek közti egyenlőbb esélyekért című projektünk keretében megvalósított háromszor kétnapos képzéssorozaton 22 polgármester, jegyző vett részt az ország 9 megyéjéből, 2 város, 2 nagyközség és 18 község képviseletében. A program során elméleti és gyakorlati ismeretet, hazai és norvég példákat, módszereket ismerhettek meg, sajátíthattak el interaktív módon a résztvevők. A workshop sorozat sikeres elvégzése hozzájárul saját települési jövőképük formálásához, a helyi esélyegyenlőséget meghatározó koncepció alakításához.

A MANORKA projekt folytatásaként született meg az esélyegyenlőségi képzés ötlete, amely norvég-magyar együttműködéssel, egy kisebb nyertes pályázatunk (Norvég Alap, COOPER konstrukció) keretében 2017. december 6. és 2018. február 7. között háromszor kétnapos esélyegyenlőségi önkormányzati vezetési workshopokat szerveztünk polgármestereknek (21 polgármester mellett egy jegyző is részt vett a programban) Fekete Katalin tréner vezetésével Budapesten, a TÖOSZ által működtetett Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban.

A képzés tematikájában hangsúlyosan szerepelt a vezetői kompetenciák erősítése, településvezetői feladatok a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése a nemek közti egyenlőbb teherviselés megteremtése terén. Emellett fontos volt a szemlélet alakítása, rendszergondolkodás elősegítése. Ezek egyaránt támogatják a résztvevőket abban, hogy hatásköreik által, valamint a helyi szereplők együttműködésével, a későbbiekben konkrét intézkedéseket tegyenek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érdekében.

Az utolsó képzési napokon a norvég partner, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) szakértője is részt vett Sandnes városának képviselőivel együtt. A képzést a projektet bemutató közös sajtótájékoztató előzte meg, majd csapatunk kibővült azokkal a hazai polgármesterekkel, akik a TÖOSZ és a KS együttműködésében a norvégiai Kristiansandban tanulmányozták az esélyegyenlőség önkormányzati vetületeit 2017 végén és kezdetét vette az utolsó kétnapos workshop. Esélyegyenlőségi projektünk résztvevői látogatást tettek Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál, ahol a kerület Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program roma integráció terén nyertes gyakorlatát ismerhették meg. A példaértékű gyakorlatot előadásokkal – mások mellett Kállay Gáborné alpolgármester is előadást tartott – helyszíni látogatásokkal szemléltettek az önkormányzat munkatársai. Az utolsó helyszínen, a Ferencvárosi Művelődési Központban autentikus cigányzene és cigány ételek fogadták a résztvevőket, a kerületi látogatás során tapasztalt élményekről a résztvevők egyöntetűen meghatározó élményként számoltak be.

A képzéssorozaton megszerzett ismeretek visszacsatolásaként a résztvevők esélyegyenlőségi koncepciót alkotnak saját településükre vonatkozóan szakértőink iránymutatása alapján. A települési vezetők munkájukkal egy olyan dokumentumot készítenek elő, amely a stratégia átfogó, magas szintű megalapozását adja. A koncepció egy meghatározott területről készült részletes, a beavatkozások indokoltságát alátámasztó elméleti dokumentum, amely azonosítja a területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat, meghatározza a jövőképet, továbbá a jövőkép elérését biztosító átfogó célokat és prioritásokat, lebontja ezeket célokra.

Fontos volt számunkra, hogy férfi résztvevők is elvégezték a képzést, mivel meggyőződésünk, hogy az egyenlő esélyek biztosítása is csak együtt lehetséges, ha nők és férfiak együtt tevékenykednek a közös célért. Szövetségünk tagjai is így gondolták, hiszen az eredetileg tervezettnél háromszor több férfi polgármester jelentkezett és vett részt a programon, így 14 női polgármester, 7 férfi polgármester, és egy jegyző asszony vett részt, akik 2 várost, 2 nagyközséget és 18 községet vezetnek az ország 9 megyéjéből.

A képzés végén dr. Gyergyák Ferenc főtitkár a résztvevők teljesítménye, az esélyegyenlőség előmozdítása iránti elkötelezettségük méltatása mellett átadta a workshop elvégzését tanúsító okleveleket a résztvevőknek, egyúttal köszönetét fejezte ki a képzés vezető trénerének, a norvég partnerszervezetnek és a TÖOSZ munkatársainak a program megvalósításáért.