Szarvason tartotta elnökségi ülését a TÖOSZ

2018. 02. 16. | TÖOSZ hírek

Kihelyezett elnökségi ülést tartott a TÖOSZ 2018. február 13-án, Szarvason, ahol olyan aktuális témák kerültek napirendre, mint az orvosi ügyelet finanszírozásának kérdése, amelyről Dr. Ladányi Márta, az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkára és Dr. Vajer Péter, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapellátási és Ellátásszervezési Osztályának igazgatója tartottak előadást. Az államháztartás és ezen belül a helyi önkormányzatok helyzetéről, valamint a Kincstárnál az ASP adattártól önkormányzatok által lekérhető adatok témájáról dr. Berczik Ábel kincstárért felelős helyettes államtitkár beszélt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Napirendre került továbbá a falugondnoki buszcserét érintő államkincstári büntetések és a visszavonulni szándékozó polgármesterek kérdése is.

Az elnökség tagjait és a megjelent vendégeket Hodálik Pál, a város alpolgármestere, a TÖOSZ kulturális tanácsnoka házigazdaként köszöntötte, majd a települést bemutató előadást tartott, melynek során ismertette a település legfőbb természeti, turisztikai, gazdasági értékeit.

_____________________________________________________________________________________________________

Hodálik Pál a helyi newjsag.hu helyi portál kérdésére elmondta: a TÖOSZ minden olyan parlamenti és minisztériumi előterjesztést megkap bírálatra, ami az önkormányzatokra vonatkozik. A tanácsnokok pedig a rájuk vonatkozó aktualitásokról is tájékozódhatnak. Ami a kultúrával, művelődéssel kapcsolatos, az mindig nálam landol, és megfogalmazzuk az erre vonatkozó véleményünket. Például amikor a nemzetiségi színházak finanszírozásáról szóló határozatot kapjuk kézhez, akkor élvezünk némi előnyt. Emellett közvetlenül tudunk kapcsolatot építeni a kormányzati szereplőkkel, részt vehetünk a TÖOSZ saját programjaiban, képzéseiben és a nemzetközi projektekben is – részletezte kérdésre válaszolva a tagság előnyeit.
______________________________________________________________________________________________________

Az orvosi ügyelet finanszírozása

Az orvosi ügyelet finanszírozásáról tartott előadást Dr. Ladányi Márta egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár, aki az ügyeleti ellátás működését ismertetve elmondta: sok önkormányzat jelezte a szorító körülményeket, mint mondta: az államtitkárság ezeket a kérdéseket ismeri, foglalkoznak azzal, miként lehetne jobbítani ezt az ellátási formát.

Az ügyeleti szolgáltatók számának alakulását, valamint az ügyeleti szolgálatok és az ellátandó lakosság számának alakulását ügyeleti szolgálat ellátási formájára bontva a 2010-2018 közötti időszakban az alábbi táblázattal szemléltette:

 

Mint mondta: az ügyeleti szolgáltatók számának alakulása, valamint az ügyeleti szolgálatok és az ellátandó lakosság számának alakulása az ügyeleti szolgálat ellátási formájára bontva azt mutatja, hogy a központi ügyeletek nagyobb számban találhatók.  Hozzátette: a háziorvosi ügyeleti szolgálatok és az ellátandó lakosság száma a 2018 februári adatok alapján látható, hogy Pest megyében jelentősen több szolgálat működik, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a lakosságszámhoz képest több az ügyeleti szolgálatok száma.

A helyettes államtitkár az ügyeleti ellátások működése kapcsán rámutatott, hogy jó néhány önkormányzat vállalkozásban működteti azt feladatellátási szolgáltatás formájában. Kiemelte: az önkormányzat által működtetett ügyeleti ellátásban a mentőszolgálat nagy szerepet játszik.

A finanszírozásról elmondta: ez egy zárt kassza, amelyben a rendelkezésre álló forrást kell elosztani. A díjazás alapösszege 42 Ft fejenként, a lakosságszámtól függően szorzó kerül hozzárendeléshez ehhez. Központi ügyeletnél 30 %-os díjra jogosult a szolgáltató. 20 %-os megemelt összeg az üdülőterületekre jellemző.

Dr. Ladányi Márta beszámolt arról is, hogy a 2010-2017 között vizsgált időszakban a háziorvosi ügyeleti ellátás területén ellátott esetek száma 2015-ről 2016-ra 200.000 fővel csökkent.  Mint mondta: vannak helyek, ahol nem folyamatosan nyújtják az ellátást, illetve az elérhetősége is csökkent az orvosi ügyeleteknek. A lakosság nem éri el a megfelelő színvonalú ellátást, így a sürgősségi ellátást kell igénybe vennie.

Tájékoztatása szerint a települések többsége 1,3-3,5 m Ft-os havi finanszírozásból gazdálkodik (bér, fenntartási költségek), az önkormányzatoknak az ügyeleti szolgálatokra különböző összegeket kell fizetni, hozzávetőleg még egyszer annyival kell kiegészíteni, mint amekkora összeget kapnak.

Mint mondta: a házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi szolgálatok működéséhez tudtak finanszírozási segítséget nyújtani, valamint a központi ügyeletet több helyen bevitték kórházakba. Hozzátette azonban: egy egész működésbeli és szervezésbeli változtatáson kell elgondolkozni a finanszírozás mellett.

Dr. Ladányi Márta prezentációja letölthető: INNEN

Az Alapellátási és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság egyes feladatairól Dr. Vajer Péter, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapellátási és Ellátásszervezési Osztályának igazgatója tartott előadást.
Tájékoztatása szerint az Igazgatóság az Állami Egészségügyi Ellátó Központon (továbbiakban: ÁEEK) belül működik, feladataik között alapellátás módszertan, hatósági funkciók, képzési programok szerepelnek.

Az igazgató rámutatott: a háziorvosi kar utánpótlását illetően nagy hiányok vannak. Bemutatta a Praxisprogram I. elnevezésű képzési programot, amelynek keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával, tevékenységüket az ÁEEK alkalmazottjaként (munkaszerződés) látják el, és 6 éven belül kötelesek háziorvostani szakvizsgát szerezni.

Alkalmazásra abban az esetben kerülhet sor, ha egy olyan önkormányzat, amelyek területén legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzet található, képviselőtestület döntésében elfogadja a jelöltet, és az önkormányzat feladatellátási szerződést köt az ÁEEK - val helyettesítő háziorvosi ellátásra.

Dr. Vajer Péter az egészségügyi alapellátások körzeteinek kijelöléséről is beszélt, a szempontok ismertetése mellett felhívta a figyelmet az ÁEEK szempontrendszere a háziorvosi, fogorvosi körzetek kialakításához című összefoglalóra: http://www.oali.hu/praxiskezelo-nyilvtartas/147-az-orszagos-alapellatasi-intezet-szempontrendszere-a-haziorvosi-fogorvosi-koerzetek-kialakitasahoz

Dr. Vájer Péter prezentációja letölthető: INNEN

_________________________________________________________________________________

Kérdések és válaszok

Az előadásokat követően érkeztek felvetések és kérdések a TÖOSZ elnökségi tagok részéről. Lénártné Dr. Benei Anikó, Abasár polgármestere elmondta: véleménye szerint az átalakítással kapcsolatban vannak problémák. Az orvosi óradíj az ügyeleten 1500 Ft/ óra, amit mindenképpen 4000 Ft/órára kell emelni.

Dr. Ladányi Márta válaszában rámutatott: forrásbevonásra ebben az évben nem látnak lehetőséget. A jövő évi költségvetés tervezésekor fognak tudni ebben gondolkodni.

Szirbik Imre, Szentes polgármestere elmondta: a pénzügyeket illetően merjen döntést hozni az egészségügyért felelős tárca. A háziorvosokkal megkötik a szerződést, ebben szerepel az ügyeleti ellátásban való részvétel, de ma már nincs olyan háziorvos, aki ne találna kibúvót az ügyeleti ellátási kötelezettség alól. 21 éven át dolgoztak a mentősökkel. De ezt felrúgták. Ahol mentő, kórház és orvos van, a kórház kapja meg a pénzt és lássák el ott az ügyeletet – tette hozzá.

Tóth József, Polgár polgármestere elmondta: Polgáron 40-45 %-kal ki kell egészíteni a finanszírozást. Véleménye szerint a költségvetésnek a feladatfinanszírozás elve alapján kell megoldani a helyzetet.

Tóth Lúcia, Kisrécse polgármesterearra volt kíváncsi, hogy a fogorvosi finanszírozásban lesz-e változás, a helyettes-államtitkár elmondása szerint: jelen pillanatban egy elfogadott költségvetés okán erre nem kaptak biztatást.

________________________________________________________________________________

Az államháztartás, a helyi önkormányzatok helyzete

A helyi önkormányzatok 2018. évi költségvetésének kereteiről dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára tartott előadást. Ismertette az államháztartási és költségvetési rendszer 2018. évi jellemzőit. Kiemelte: az államháztartási hiány jelentősen 3% alá csökkent, mint mondta: 2012 óta ez a tendencia. Hozzátette: 2011 óta az Unióban csak Magyarország tudta csökkenteni az adósságát.

A helyettes államtitkár ismertette az önkormányzati finanszírozás főbb prioritásait, amelyek: a feladatfinanszírozás talaján a feladatok jobb színvonalú ellátásának segítése, kiemelt forrásbiztosítás a gyermekek napközbeni ellátásához, a szolidaritás erősítése, a gyengébb jövedelemtermelő önkormányzatok kiemelt támogatása. Felhívta a figyelmet a kormányzati bérintézkedésekhez kapcsolódó forrásbiztosításra. Mint elmondta: a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel, illetve szociális hozzájárulási adó csökkentéssel összefüggő bérintézkedések kezeléséhez a 2018. évben kiegészítő támogatás jár az ágazati bérintézkedések (pl. polgármesteri bér, szociális ágazati pótlék, kulturális bérpótlék stb.) forrása rendelkezésre áll.

Dr. Berczik Ábel prezentációja letölthető: INNEN

ASP tanácsadás címmel tartott előadást Ozsvár Ferenc vezérigazgató, Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. részéről. Mint mondta: általános programhasználat, oktatás, képzés, konzultáció, távoli segítségnyújtás, helpdesk rendszer terén tudnak segítséget nyújtani önkormányzatoknak, elsősorban ott, ahol nincs könyvelő, nincs pénzügyi szakember.

A falugondnoki buszcsere kapcsán elmulasztott bejelentési kötelezettség miatti államkincstári büntetések felülvizsgálatának lehetőségéről beszélt Schmidt Jenő elnök, dr. Gyergyák Ferenc főtitkár és dr. Sértő-Radics István Uszka polgármestere, a TÖOSZ külkapcsolati tanácsnoka.

_________________________________________________________________________________________________

A 2015. és 2016. években történt falugondnoki szolgálat buszcsere program kapcsán országosan több települési önkormányzat a buszcserét követően elmulasztotta, vagy késedelmesen jelentette be az új gépjármű rendszámának regisztrációját az illetékes megyei kormányhivatalnál. Ennek következtében a Magyar Államkincstár az adott települések esetében az új falugondnoki busz üzembe helyezése és a rendszám-regisztráció közötti időszakra eső, a falugondnoki tevékenység feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás időarányos részére visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Ezért a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felmérést készít az országos helyzet feltérképezésére, hogy hatékonyabban tudjon fellépi a szükségesnek tartott intézkedések és az egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása érdekében a kormányzat felé.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Uszka község egyike az érintett településeknek, ők fellebbeztek a MÁK döntése ellen, de az államkincstár első fokon elutasította a kérelmüket, ezután bírósághoz fordultak jogorvoslatért. 2018 januárjában Uszka megnyerte a pert a Magyar Államkincstárral szemben.

 ______________________________________________________________________________________________

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára tájékoztatta az Elnökséget, hogy a felmérés jelenlegi állása szerint 155 település számára 214,5 MFt összeg visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Magyar Államkincstár.

Schmidt Jenő azt javasolta, hogy a TÖOSZ forduljon a Kincstárhoz. Elmondta: a pillanatnyi állás szerint 143 település válaszolt a TÖOSZ által kiküldött felmérésre, de ez a szám emelkedni fog. Hozzátette: mindegyik esetet egyedileg meg kell nézni. 

 

Dr. Sértő-Radics István elmondta: 2018. január 23-án volt a másodfokú tárgyalás a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, ahol jogerősen nyertek, a Kincstárat perköltség megtérítésére is kötelezte a bíróság. Hozzátette: mindig, mindent megtámadtak az eljárás folyamán, első- és másodfokon egyaránt.

Mint mondta: a védekezés alapja, a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény kimondja, hogy annak az önkormányzatnak jár falugondnoki normatíva, amelynek van érvényes nyilvántartása és megfelel a szakmai feltételeknek.

Elmondta: Uszkának a regisztrációja érvényes volt, a szakmai feltételeket kormányrendelet határozza meg, ennek is megfeleltek. A bíróság ezt elfogadta, beleírták a védekezésükbe, hogy a kincstár túlterjeszkedett a hatáskörén. A kormányhivatal joga, hogy szankcionál, nem a Kincstáré.

Visszavonuló polgármesterek felmérése

A TÖOSZ szándéka egy olyan javaslat kidolgozása a Kormány felé, amely megteremti annak lehetőségét, hogy azon polgármesterek, alpolgármesterek, akik a 2019-es választások alkalmával már nem szándékoznak indulni, vagy nem kerülnek megválasztásra és a jelenlegi nyugdíjtörvény alapján a rájuk irányadó korhatárt még nem töltik be, de addig már csak néhány évük lenne hátra, tisztességesen vissza tudjanak vonulni a közéletből. Nem szeretnénk, hogy a 2019-es önkormányzati választások alkalmával szép számmal álljon elő olyan helyzet, hogy a nyugdíjtól néhány évre kerülnek utcára az ismételten meg nem választott polgármesterek, miközben több cikluson keresztül dolgoztak a helyi közösség bizalmából a településen.

A TÖOSZ létrehozott egy munkabizottságot, amely első lépésként célul tűzte ki egy online kérdőív elkészítését és kiküldését mind a 3178 önkormányzat számára tekintettel arra, hogy megpróbáljon minél pontosabb adatokat, információkat gyűjteni az érintetti körről.

Schmidt Jenő ismertetése szerint a felmérés eredményeként mindeddig 322 válasz érkezett vissza, mint mondta: a feldolgozást követően a munkabizottság ajánlást tesz az elnökség részére.