Pályázati felhívás a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére

2018. 02. 28. | TÖOSZ hírek

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ), valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös pályázati felhívást tesz közzé a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ), valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közös pályázati felhívása a helyi közigazgatás szakmaisága értékeinek megőrzésére és közkinccsé tételére

 

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ), valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) ezúton jószolgálati felhívással fordul a települési, valamint a területi önkormányzatok vezetéséhez és szakmai kollektíváihoz. Közös pályázati felhívásunk középpontjába a közigazgatási szakma értékeinek, hagyományainak, valamint példaképként állítható és szolgáló személyiségeinek megőrzését, illetve közkinccsé tételét állítjuk.

A felhívást gondozók örömmel konstatálják azt, hogy szerte az országban számos önkormányzatnál és helyi közigazgatási szervnél eredményes mentorálási programok valósulnak meg. Mindezek eredményeit, mások által is jól hasznosítható megoldási módozatait sajnos kevesen ismerik, mivel azok megállnak a települések határainál. Ugyanilyen jelentőséggel bírnak azok a kezdeményezések is, amelyek a korábban vagy a közelmúltban nyugállományba vonult vezető és szakértő köztisztviselők közmegbecsüléséhez, s a hivatalok szakmai életébe történő bevonásához kapcsolódnak. Arról is keveset tudunk, hogy a gazdag szakmai tapasztalatokkal rendelkező köztisztviselő Kollégák miként adják át tudásukat a fiataloknak, amelynek fókuszában a közigazgatási szakma és hivatás megszerettetése, presztízsének, hagyományainak közös gazdagítása áll.

Az együttgondolkodás közös célja egy országos Mentor Program életre hívása, valamint a jelenlegi foglalkoztatási kötöttségek oldása, illetve rugalmasabbá tétele. Ennek igényét és lehetőségeit a kiírók fel kívánják vetni a kormányzati döntéshozók felé. E törekvés indoka az, hogy jelentős közérdek fűződik a nyugállományba vonult önkormányzati hivatali vezetők és szakértők tudáskincsének kiaknázásához és a helyi közigazgatási szakma vérkeringésébe történő bekapcsolásához.

E célkitűzések jegyében jó szívvel és nyitottsággal várjuk a fentiekhez kapcsolódó jó gyakorlatok és közérdekű tapasztalatok szíves átadását és részünkre történő megküldését.

A legelőremutatóbb – részletesen és kellően dokumentált – kezdeményezéseket szerepeltetni fogjuk és közkinccsé tesszük a Jegyző és Közigazgatás, valamint az ÖNkormányzat folyóiratok hasábjain. A beérkezett pályázati összefoglalókat továbbá a DHKFA, illetve a JOSZ, valamint a TÖOSZ honlapján is közzé kívánjuk tenni.

A pályázati anyagok minimális terjedelme – mellékletek nélkül – 20 oldal, míg a maximális terjedelem 50  oldal. A kellő dokumentáltság alatt értendő, hogy az anyagban szereplő események, javaslatok megfelelően (valósághűen, tényszerűen) kerüljenek alátámasztásra, illetve megindokolásra.

A legátfogóbb kezdeményezések és javaslatok a kiírók által jegyzett erkölcsi és anyagi elismerésben fognak részesülni. A pályázatokat a kiíró szervek által létrehozott szakértői bizottság bírálja el.

Az I. díjjal 350 000, a II. díjjal 250 000, míg a III. díjjal 200 000 forint jutalom jár. A pályázatokat elbíráló szakértői bizottság fenntartja a jogot arra, hogy jelentősebb számú és meghatározó tartalmú pályázatok beérkezése esetén az adományozható díjak száma megnövelésre kerüljön.

A pályázatokat – a pályázó pontos megnevezését és elérhetőségeit feltüntetve – 2018. május 1-jéig elektronikus formátumban az alábbi címre kérjük megküldeni:

Jegyző és Közigazgatás Szerkesztősége E-mail: jegyzo@hvgorac.hu

A tárgy mezőbe kérjük, írják be: Szakmai értékek megőrzése pályázat