Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdéseit kutatják

2018. 03. 22. | További hírek

Az állami eljárások racionalizálásnak alapkérdéseivel foglalkozik az a kutatás, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely keretében valósul meg a következő hónapokban Prof. Dr. Patyi András rektor és Dr. habil. Boros Anita egyetemi docens vezetésével.

„Az állam által nyújtott közszolgáltatások versenyképessége érdekében elengedhetetlen a közigazgatás eljárásainak komplex vizsgálata és reformja”- mondta a projektindító rendezvényen Boros Anita. A kutatásvezető egyetemi docens szerint a kutatóközösség által folytatott munka az államreform folyamathoz, valamint a Jó Állam Jelentéshez is kapcsolódik. Elhangzott, hogy az Államreform Bizottság is kiemelte az állami ügyintézés reformjának szükségességét. Ennek megfelelően a kutatócsoport szeretné megvizsgálni, hogy milyen összefüggés mutatkozik az állam megítélése, hatékonysága és az állam egyes eljárásai, elsődlegesen a közigazgatási eljárások között. „A kutatásunk arra irányul, hogy feltérképezze a neuralgikus eljárásrendi kérdéseket azokon a területeken, amelyek az állam működése szempontjából a legfontosabbak (például beruházási kérdések, közbeszerzések, vagyonjog, támogatáspolitika, szociális igazgatás) és megfelelően alkalmazandó, egységes megoldási módozatokat dolgozzon ki.” – mondta a kutatásvezető.

A kutatás első üteme év végéig valósulhat meg két szegmens, a klasszikus és a nem klasszikus közigazgatási eljárások, valamint eljárásjog kérdéseinek vizsgálatára irányulva, különös tekintettel a hatékonyság növelésére. Ennek eredményeit egy 35 íves tanulmánykötetben szeretnék megjelentetni, amelyet idén szeptemberben, egy tudományos konferencián mutatnának be. A 11 fejezetből álló kiadvány a hazai hatósági közigazgatási eljárásjog valamennyi eljárási szakaszának és jogintézményének vizsgálatán alapulva górcső alá veszi a hatósági eljárás és eljárásjog legfontosabb jellemzőit, problémáit és az arra adott jogalkotói, valamint jogalkalmazási válaszokat. A kutatás első ütemében a kutatócsoport további tagjai, egyben az egyes munkacsoportok vezetői: Balogh-Békesi Nóra, Koi Gyula, Gyergyák Ferenc, Szilvásy György Péter és Menyhárt Zsolt. A kutatásban részt vesznek külső szakmai szervezetek ‒ például a Települési Önkormányzatok Szövetsége, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Kúria, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Alkotmánybíróság, a kormányhivatalok ‒, valamint a társegyetemek témában jártas oktatói, kutatói is.

Forrás: www.uni-nke.hu

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes