TÖOSZ javaslat a polgármesteri nyugdíjkorhatár előtti járadékra

2018. 04. 18. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ Elnöksége keddi ülésén hozott döntése értelmében azt javasolja a Kormánynak, hogy az a választott tisztségviselő, aki a 2019-es helyhatósági választások évében a 60. életévét betölti és négy választási ciklussal, de legalább 15 év foglalkoztatási jogviszonyban betöltött polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik, a polgármesteri illetményének 80 %-ára legyen jogosult addig, amíg a nyugdíjkorhatárt eléri. A javaslat alapján ez a jogosultság akkor is megilletné a választott tisztségviselőt, ha nem szándékozik indulni a 2019-es őszi helyhatósági választásokon.

A döntés előzményei

A mostani döntés előzményeként a TÖOSZ több ízben foglalkozott a 2019-es helyhatósági választások alkalmával visszavonulni szándékozó polgármesterek, alpolgármesterek korhatár előtti ellátása újbóli megteremtésének lehetőségével. Az előzmények ismeretében a TÖOSZ 2017. április 18-i elnökségi ülésén egy munkabizottságot hozott létre, amely első lépésként célul tűzte ki egy online kérdőív elkészítését és kiküldését mind a 3178 települési önkormányzat számára tekintettel arra, hogy megpróbáljunk minél pontosabb adatokat, információkat gyűjteni az érintetti körről. A kérdőívre mindösszesen 322 válasz érkezett vissza, ez a megválasztott polgármesterek közel 10 %-a. A kérdőíves felmérés megállapítja, hogy az érintett polgármestereknek nincsen lehetősége a megválasztásakor fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonyba történő újraalkalmazásra, beigazolódni látszik tehát az a feltételezés, hogy a 2019-es önkormányzati választások után az újra meg nem választott polgármesterek, mint közéleti szereplők elhelyezkedés hiányában a nyugdíjtól pár évre válhatnak munkanélkülivé, veszélyeztetve ezzel további egzisztenciájukat.

A felmérés alapján a 322 kitöltő polgármesterből 134 olyan polgármester van, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt a 2019-es önkormányzati választásoktól számítva 5 éven belül betölti. A potenciálisan érintett polgármesterek számát tekintve a felmérés reprezentatívnak tekinthető. A kérdőívet kitöltő 322 polgármesterből 247 polgármesternek van legalább 3 vagy annál több választási ciklusa. Mindezek figyelembe vételével a bizottság a korábbi közszolgálati járadék, mint egyfajta speciális korhatár előtti ellátás jogintézményének újraszabályozását javasolta. Ez az ellátás egyaránt vonatkozna a foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármesterekre, alpolgármesterekre is. Előzetes becslések szerint jelenleg kb. 200 polgármestert érintene ez a járadék, amely összességében kb. 1 milliárd forintjába kerülne az állami költségvetésnek. 

 

 

 

Az ülés további témáiból:

 

Készül a TÖOSZ finanszírozási javaslata

Beérkeztek a polgármesteri vélemények és javaslatok arról, hogy a települési vezetők mit látnak problémának az önkormányzati szektor pénzügyi finanszírozásában, melyek azok a területek, amelyeknél a feladatfinanszírozás rendszerét újra át kell tekinteni, csoportosítani.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke elmondta: a javaslatcsomag már májusban az új kormány asztalán lehet arról, hogy milyen változtatásokat javasol a TÖOSZ a költségvetési törvényben az önkormányzatok 2019. évi finanszírozását illetően.

Álhír terjed a lakossági energetikai beruházásokról

A TÖOSZ tagtelepülési vezetői jelezték, hogy helyi lakosok fordulnak az önkormányzatokhoz egy bizonyos alanyi jogon járó 2,5 millió forintos lakás-korszerűsítési támogatással kapcsolatban. A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) tájékoztatása szerint a hírt terjesztő internetes oldalak és közösségi profilok tudatosan ferdítik el az eredeti információt saját olvasottságuk és népszerűségük növelése érdekében. Az álhírben hivatkozott Hazai Hatékonyság 2.0 nevű támogatás nem létezik és a MEHI más támogatást sem nyújt!

Ne használják fel a rezsicsökkentésre kiutalt támogatást

A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében támogatói okiratot küldött az érintett települési önkormányzatoknak. A döntés alapján az önkormányzatok vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, amelyből meghatározott fajtájú tüzelőanyagot vásárolhatnak. Felhívjuk az érintett települési önkormányzatok figyelmét, hogy amennyiben a téli rezsicsökkentés kiterjesztésével összefüggő támogatás kapcsán a támogatói okiratban kiutalt összeg vélhetően nem elégíti ki a jogos igényeket, válaszolják meg kifogásukat és ne használják fel a kiutalt pénzösszeget.  Információink szerint a kialakult helyzet megoldását egy újabb kormányhatározat fogja biztosítani.

Élelmiszercsomag a rászorulóknak

Országosan 53 500 időskorú és megváltozott munkaképességű vagy rokkant ember kap tartós élelmiszercsomagot - jelentette be Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára április elején. A tájékoztatás szerint rászorulók 2021-ig háromhavonta kapnak támogatást, az élelmiszerosztásokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezi. Tekintettel, hogy az önkormányzatoknak nincsen szerepük a támogatás biztosítása során, javasoljuk, hogy az önkormányzatok lakossági megkeresés esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségéhez irányítsák az érdeklődőket.