Tervezési műhelymunka az egyenlőbb esélyekért helyi szinten – a stavangeri tanulmányút tapasztalatainak hasznosulása

2018. 04. 25. | TÖOSZ hírek

2018. április 19-én a TÖOSZ által fenntartott Önkormányzati Koordinációs és Információs Központban dolgozott együtt Balástya, Bácsalmás, Lőrinci, Nádudvar és Réde településvezetése a jobb helyi szintű esélyegyenlőség érdekében.

Az interaktív munkamódszer lehetővé tette, hogy a Norvég Alap által támogatott projekt keretében megrendezett norvég tanulmányút tapasztalatai önkormányzataink saját céljai mellett hasznosulhassanak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) szervezte a szakmai programokat.

Beke Imre, Nádudvar polgármestere elmondta, hogy egyszerre van Nádudvaron munkaerőhiány és munkanélküliség. Jó lehetőség volt megnézni Norvégiában, hogy hogyan oldja meg egy gazdag ország a problémáit az esélyegyenlőség terén.

 

Nádudvar a Hortobágy szélén fekszik. A megye nyugati részén Debrecentől 40 km-re.

Nevét a náddal körülvett udvarokról kapta. A nagyközségi rangot 1969-ben, a városi címet 1989-ben kapta meg Nádudvar.

Nádudvar önkormányzata számára az alábbi tapasztalatokat hozta a tanulmányút:

  • A nők esélyei terén a továbbiakban is kiemelt cél, hogy az önkormányzat a legtöbb értékteremtő közmunka program folytatása, amelynek révén az integráció is erősíthető.
  • Jelentős munka kell a nemzetiség megszólítására és bevonásába a köznevelés, közegészségügy terén.
  • Az egészségmegőrzés, megelőzés, helyes táplálkozás terén jelentős elmaradás tapasztalható. Ezen főleg a gyerekek bevonásával igyekszünk változtatni, mert a tapasztalataink szerint az ő hatásukra könnyebben sajátítják el az új szokásokat a felmenőik.
  • A fiatalok számára az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten megtalálni azokat a közösség építő és fejlesztő lehetőségeket, amelyek révén a település népességmegtartó ereje nő.
  • Az egészségügyi alapellátás tovább fejlesztése az elérhető szolgáltatások szélesítése.
  • A közösségteremtő értékek megerősítése.
  • A nők munkavállalásának esélyeit növelendő az önkormányzat a bölcsődei ellátás fejlesztése érdekében idén indított egy mini bölcsődét, ami a meglevő bölcsőde mellett igyekszik a megnövekedett igények kielégítésére. A tapasztalatok alapján nyitottak vagyunk a további kvalitatív és kvantitív fejlesztésekre.
  • Számunkra a tanulmányút egyik nagy tanulsága az értő türelem gyakorlati alkalmazása

Pölöskei József, Réde polgármestere elmondta, hogy Réde a nagyvárosok központja, mivel ugyanolyan távolságra van Győrtől, Székesfehérvártól, Tatabányától. Réde a Bakony kapuja, 1400-1500 lakossal bír. Önálló iskolájuk, óvodájuk van. Háziorvos, fogászat is van. A fogászati ellátás ingyenes, egyedülálló módon az önkormányzat finanszírozza. Könyvtár, civil szervezetek: mazsorett, néptánc, idősek klubja, hagyományőrzők, lovas klub, polgárőrök, tűzoltó egyesület. Tavaly a tűzoltók önálló beavatkozók lettek. Van egy bútorüzemük és kerti magokat gyártó cég. A 15 fő közfoglalkoztatott között 3 urat és 12 hölgyet találunk. Szociális jellegű foglalkoztatásban vesznek részt, kevésbé klasszikus közfoglalkoztatásban.

 

A norvég tapasztalatokra hivatkozva a polgármester úr elmondta, hogy az ott látott Egészséges Élet Központ példájából az ragadta meg, hogy mennyire fontos az önkéntes döntés: jöjjenek rá, hogy egészségtelen az életmód.

Az önkormányzati rendszerük hasonló, az alapfokú oktatás fenntartásának kivételével.Juhász Jenő alpolgármester Balástyáról elmondta, hogy településük Szegedtől 25 km-re fekszik. 3500 fő lakossal és dominál a mezőgazdasági tevékenység. Az újburgonya hazája, ez a húzó-ágazat. Ez nem gépesíthető, kézimunka igényes. Munkaerőhiány alakult ki, majd Romániából érkeztek áttelepülők. Ez a bevándorlás most visszaszorult. Két fontos rendezvény: ősszel a zöldség-virág fesztivál: kiállítással, nívós előadók fellépésével jár. November 2. hétvégéjén Böllér napok. 2 napirendi pont: történelmi séta és tradicionális italok. Az alpolgármester úr meghívta a résztvevőket Balástyára. Kiemelné az ifjúság kérdését. Ha nincs elég fiatal, elvándorolnak, akkor a település lassan légszomjat kap.

A fiatalokat tartós programokkal, munkahelyteremtéssel lehet helyben tartani. Településük az M5 autópályáról 2 lehajtóval bír, ezért nagyon kedvező a helyzetük logisztikai szempontból. Zöldség gyümölcs csomagoló üzem is működik a településen. Family Hotel néven vendéglátóhely is működik Balástyán az autópálya mellett, török tulajdonossal, helyi munkaerőkkel. Olyan programot szeretnének indítani, amit a norvég tanulmányúton láttak: tartalmas ifjúsági szabadidős programot. Régebben volt ifjúsági klub, mai napig tartó barátságok alakultak ott ki. Ezek a fiatalok azóta lokálpatriótákká váltak. Az elején vonzó programot szeretnének kialakítani, majd biztosítani a folytatás lehetőségét. Remélik, hogy minőségi bevándorlókat is szereznek a környékről.

Dr. Schottner Norbert, Lőrinci jegyzője elmondta, hogy Heves megyében, Pest megye mellett található a 7 km hosszú település. Északi részén elhalt iparterület található, ahol néhány éve rekultivációra került sor: az azbeszt miatt sokan meghaltak. A település 5553 fő lakossal bír, Gödöllő és Budapest nagy vonzerővel bír. Az azbeszt sajnos eltántorította a beköltözőket. A 2024-es választásokra valószínűleg 5 ezer fő alá csökken a lakosságszám. 52% nő, 59% az aktív korúak, szemben a sandnes-i 69%-kal.

A Norvégiában látott „Férfiakat a szociális ágazatba” program mintájára a jegyző úr javasolja országos, kormányzati program indítását.

Legjobban a családokkal kapcsolatos tapasztalatok tetszettek legjobban - vélte Lőrinci jegyzője. A bölcsődei ellátás fejlesztésére nagy szükség lenne itthon is. Lőrinciben kihasználatlan ez a szolgáltatás. A magyar férfiaknak is üdvözlendő volna a szülési szabadság biztosítása, - Norvégiában ez 10 hét a férfiaknak, szemben a nálunk adott pár napos lehetőséggel.

Érdekes volt a Stavangeri ifjúsági program is: ajánlatos volna az önkéntesség terjesztése. A magyar 1,6 helyett 1,9 az egy főre jutó gyermekek száma Norvégiában. A részmunkaidős foglakoztatás bevezetése is fontos előrelépés lehet, amit egy önkormányzat a munka szervezésével biztosíthatna a munkavállalói számára.

-          munkanélküli 26-55 év közötti férfiak

-          országos oktatás / munkahely biztosítása

-          állami és önkormányzati segítség

-          tisztelet, képesség, segítés – 3 fő érték

___________________________________________________________

Használhatóság/átültethetőség a hazai gyakorlatba:

-          idősotthonban férfi ápoló, gondozó hiány

-          családsegítésben aktív és határozott részvétel

-          házi-segítségnyújtásban fizikai erő jelenléte

 Oktatás / Ifjúságpolitika

 Bölcsődei ellátás Lőrinciben:

-          2 éves kortól

-          14 fő létszám a környező településekre is kiterjesztve

-          100%-os női dolgozók

Alacsony kihasználtság.

(Norvég példa: 2 éves kortól kötelező az „óvoda” és a férfiaknak is aktívan részt kell venni a gyermeknevelésben.

A szülést követően 49 hét szülési szabadság vehető igénybe a teljes fizetés mellett, ezenkívül még tíz hétig a fizetés 80%-át kapja az, aki gyermekét otthon akarja nevelni. Van lehetőség egy év fizetés nélküli szabadságra. A gyermek betegsége idejére mind az anya, mind az apa 12-12 nap fizetett szabadságot vehet igénybe. A gyermek születését követően az apák 10 hét fizetett szabadságot kapnak, hogy az újszerű életet a család együtt tudja tölteni.

 Az általános iskolai tanárok esetében közel 70% a nők aránya.

 Stavanger, Ifjúsági Központ:

-          foglalkozások,

-          közös délutánok,

-          klubestek

-          helyiségek

-          önszerveződés

    Lehetőségek Lőrinciben:

-          kondi- és edzőterem fiataloknak, sportolási lehetőség a műfüves pályán

-          délutánonként tánc és egyéb szabadidős játékos tanulási lehetőségek,

 

Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – Erasmus + program

 -          17-30 éves fiatalok

-          külföldi önkéntes munka egy társadalmilag hasznos nonprofit szervezetnél

-          civil szervezeteken keresztül

-          min. 2 hét – max. 12 hónap

-          útiköltség, a szállás, ellátás, biztosítás, nyelvi felkészítés és zsebpénz

Közigazgatás

 A Parlamentben a megválasztott országgyűlési képviselők között a nők 10%-ot tudhatnak maguknak.

Női miniszterek száma: 0!!!  (Magyarország az utolsó 8 ország között foglal helyet!)

Norvégiában törvény szabályozza, hogy minden közjogi szerepet ellátó döntéshozó testületben legalább 40% női arányt kell biztosítani. A norvég pártok önkéntesen vezették be a női kvótát már a törvény megszületése előtt.                                                                                                      

 Lőrinci Város Önkormányzata

-          9 fő képviselő – 2 nő / 7 férfi 

-          polgármester férfi

 Lőrinci Polgármesteri Hivatal

-          24 fő

-          1 fő férfi felsővezető

-          2 férfi / 1 nő középvezető

össz dolgozók aránya: 7 férfi / 17 nő 

 Összegzés

Feminista társadalom? Közép-Kelet Európai szemmel annak tűnhet. De, ennek fő oka az eltérő társadalmi fejlődés a 19. században. Vannak bizonyos szegmensek, ahol a nemek halmozódást mutatnak.  

  Tapasztalataink:

-          férfiak szerepe a családban

-          Norvég családmodell és családpolitika

-          férfiak szerepe a „nőies” foglalkozásokban

-          a skandináv modellnek nem fő célja a népességnövekedés elősegítése (16-ről 1.9-re nőtt e a mutatószám Norvégiában), hanem a minél szélesebb körű nemek közti egyenlőség bemutatása

-          részmunkaidős foglalkoztatás fontossága,

 Élményeink:

 -          nyitott kultúra                      - családcentrikusság

-          elfogadó integráció               - a munka világa nem csak a férfiakra van szabva

 

 

Horváth Erika projektmenedzser, Bácsalmás képviseletében elmondta, hogy Bácsalmás a "Felsőbácska kapuja„, ami azt jelenti, hogy Bácsalmás város a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében található, a régió 53 városa közül a 33. legnagyobb lakónépességű. Bácsalmás a Duna-Tisza köze déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti háromszögben, az ún. bácskai löszös hátságon fekszik. A város az ország egyik leghátrányosabb helyzetű járásának központja. A város közvetlen vonzáskörzetét a járás további 9 települése jelenti: Bácsbokod, Bácsborsód, Katymár, Madaras, Kunbaja, Csikéria, Bácsszőlős, Tataháza, Mátételke.

 

Bácsalmás három-nemzetiségű: magyar, bunyevác és sváb település, amelyet címere is jól jelképez. A város neve magyarul Bácsalmás, bunyevácul Aljmaš, svábul Almasch.

Bácsalmás város legfőbb célkitűzése értékeinek őrzése, valamint értékeinek bemutatása lakosainak és látogatóinak.

Nagy a munkaerőhiány. Sole pl naponta küldik, hogy 20-30 főt tudnának azonnal alkalmazni. A járási polgármesterek járják a cégeket és felmérik, milyen munkaerőre lenne szükség. Alkalmaznak egy kolléganőt, aki a határ mentén toborozza a munkaerőt.

—  Adjunk esélyt mindenkinek!”- Bácsalmási járás esélyteremtő programterve – Esélyegyenlőségi kerekasztalok (foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és szociális) során közös gondolkodás, szükségletek felmérése, közös tervezés…

—  Megvalósítás térségi, járási szemléletben a térségi település- és vidékfejlesztő csapat által generált projektek és a társszakmák együttműködése által.

Célcsoportok voltak:

—  Gyermekek helyzete

—  Nők helyzete

—  Időskorú emberek helyzete

—  Fogyatékos emberek helyzete

—  Foglalkoztatási problémák – munkanélküliség - munkaerőhiány

A teljes járás területére kidolgozták a terveket.

Tapasztalatok, tanulságok:

—  Egészséges életmód - szemlélet

—  Nemek közti esélyegyenlőség jelentősége, intézkedések sokrétűsége, szabályozottsága

—  Pozitív gondolkodás

—  Befogadás, elfogadás

—  Önkéntesség

—  Munka és magánélet egyensúlya

Tanulmányút által inspirált fejlesztési ötletek

—  Az önkormányzat közösségfejlesztésen keresztül is minél nagyobb egyenlőséget próbál megvalósítani

—  OKTATÁS «Ha elmeséled nekem, elfelejtem, ha megtanítasz, emlékezni fogok, ha bevonsz engem, meg fogom tanulni». Így a pedagógusok aktív résztvevői a foglakozásoknak ahelyett, hogy frontálisan oktatnának.  - KIP – EFOP 3.9.2. + érzékenyítés

—  Egészséges életmód – szolgáltatások koordinációjának összehangolása térségi szinten

—  Különböző projektekben megvalósuló szemléletformálás, célzott tevékenységek pl.: 3.9.2. Komplex óvodafejlesztési programban az „egészséges életmódra nevelés keretén belül, kézmosó show, úszás, vízhez szoktatás - nagyobb hangsúlyt kellene fektetni továbbá a felnőttek szemléletformálására.

—  Önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében (civilek bevonásával pl.:1.3.5.)

A workshop Tóth Attiláné dr. előadásával folytatódott, aki „Nők és férfiak ma és a jövőben” címmel tartotta meg előadását. A jövőkutatók sokat foglalkoznak a múlttal. Nem furcsa, hogy történelmi szemlélettel bírnak, hiszen a múltból lehet a jövő eseményeire következtetni. Régen történtek azok az események, amik a mai napig hatnak. A felsőoktatásban az elmúlt 15 évben növekedett a nők aránya. Ennek súlyos következményei lesznek: egyre kevesebb férfi vezető lesz. A társadalomban előbb utóbb több lesz a női vezető, mint férfi. Ne forduljon elő, hogy a jelentkezésnél 10% férfi van, a végzettek körében pedig 0. Nemcsak az a baj, hogy nem tanulnak a férfiak, hanem az is, hogy nem vigyáznak az egészségükre. Így a rövid előadást összegezve elmondta, hogy társadalmunk jövője függ attól, mennyire sikerül változtatni a szemléleteken.

A workshop közös Világkávéház típusú tervezéssel zárult, ahol csoportokban dolgoztak együtt a települések képviselői arról ötletelve, milyen konkrét intézkedéseket eszközölhetnének most, amikor ebben az évben amúgyis felül kell vizsgálni meglevő Helyi Esélyegyenlőségi Programjaikat. 

A tanulmányút tapasztalatairól bővebben olvashat itt