Elnökségi ülés: előkészület és együttműködés

2018. 05. 11. | TÖOSZ hírek

Az gondos előkészítésnek és az Elnökség egyeztetésének köszönhetően minden készen áll a TÖOSZ május végi Küldöttgyűlésére. Az május 8-ai ülésen kiemelt napirend volt a hónap elején létrehozott TÖOSZ Modern Falvak Munkacsoport megalakulása és előtérbe került a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (NKE) való szakmai együttműködés is.

Küldöttgyűlés előtt

Az Elnökség márciusban hozott döntése értelmében előzetesen valamennyi elnökségi tag szakmai anyagban formájában fejthette ki véleményét arról, hogy mit lát problémának az önkormányzati szektor finanszírozásában, melyek azok a területek, amelyeknél a feladatfinanszírozás rendszerét újra át kell tekinteni, csoportosítani. Emellett a TÖOSZ a vélemények széleskörű megismerésének és megismertetésének elősegítésére, valamint az összehangolt információáramlás érdekében egyúttal arra kérte tagtelepüléseinek vezetőit, hogy amennyiben a fentiek - vagy egyéb önkormányzati vonatkozású kérdések - tekintetében szakmai észrevételük, javaslatuk van, jelezzék azt a TÖOSZ részére.

 

A rendelkezésre álló információk, a 2017. évi Küldöttgyűlés óta született tapasztalatok, valamint a beérkezett javaslatok és észrevételek alapján készült el a TÖOSZ elvárásait és kezdeményezéseit tartalmazó előterjesztés. A Küldöttgyűlés számára készült anyagot a május 29-ei eseményen történő elfogadása esetén, a hagyományoknak megfelelően megküldünk valamennyi tagönkormányzatunknak és a szélesebb közvélemény számára egyaránt.

Schmidt Jenő TÖOSZ elnök az elnökségi ülésen elmondta: a TÖOSZ, mint a legtöbb magyar önkormányzatot tömörítő országos érdekvédelmi szövetség, továbbra is a szakszerűség és a szolidaritás elvét előtérbe helyezve kívánja céljait elérni. Kiemelte: a Szövetség célja egy olyan hatékony, átlátható, méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható önkormányzati rendszer működésének megteremtése Magyarországon, ami minden állampolgárnak ugyanazokat a szolgáltatásokat teszi elérhetővé, ugyanolyan színvonalon, éljen az ország bármely részén.

TÖOSZ Modern Falvak Munkacsoport alakult

A 2018. áprilisi országgyűlési választások előtt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levélben kereste meg a kistelepülések polgármestereit, amelyben bejelentette a Modern Falvak Program meghirdetését. A TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja a folyamatok támogatása érdekében szakértők, önkormányzati szövetségek, szervezetek bevonásával munkacsoportot hozott létre.

A május 3-án létrehozott TÖOSZ Modern Falvak Munkacsoport megalakulásáról Dicső László, Alsómocsolád polgármestere, az Innovatív Önkormányzatok Klub egyik alapítója számolt be az Elnökség részére. Elmondta: a Munkacsoport szerint a negatív demográfiai folyamatok megállítása és megfordítása érdekében integrált és komplex fejlesztések megvalósítása szükséges, amely épít a helyi erőforrásokra, legfőként a falvak, a kistelepülések, valamit kisvárosok lakosságának motiváltságára. Úgy látják: a hatékony változások érdekében szükséges a helyi kihívások azonosítása, egyedi kezelése és a fejlesztések térségi koordinációja, amely biztosítja a beavatkozások összehangolását. Diagnosztikai módszertant és beavatkozási javaslatot állítanak össze, amely biztosítja az egyedi fejlesztési utak tervezését és megvalósítását.

Kiemelte: a Munkacsoport első ülése alapján közép- és hosszú távú térségi fejlesztési és közszolgáltatási megállapodás megkötését javasolják a Kormány részére a vidéki kistelepülések lakosságával, amely szerint kiszámíthatóvá válnak a helyi társadalom és gazdaság működési körülményei. Úgy látják: a megállapodás növelheti a már most is meglévő, kormányzat felé irányuló bizalmat és mobilizálja a helyi erőforrásokat.

Együttműködés az NKE-vel

Az NKE által alapított Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely „Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései” című kutatásáról tájékoztatta és annak elősegítésére kérte a TÖOSZ Elnökségét és tagságát a kutatás vezetője (bővebben: ITT). Dr. habil. Boros Anita, egyetemi docens felhívta a figyelmet a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesületre is, amely hiánypótló jelleggel a hazai közigazgatási jog és azon belül is a közigazgatási eljárási jog kutatását, a vonatkozó jogalkalmazás segítését és fejlesztését tekinti alapvető céljának (bővebben: ITT).