Varsói fórum: tisztes munka és háromoldalú párbeszéd a középpontban

2016. 03. 09. | Nemzetközi hírek

2016. március 2-3-án a lengyel fővárosban, Varsóban került sor a Norvég Alap Tisztes Munka és Háromoldalú párbeszéd programterület előző időszakát értékelő és a jövőbeli változásokat ismertető workshopra az Innovation Norway  Program Operátor szervezésében. A rendezvényre az előző időszak projektjeinek projektgazdái és partnereik kaptak meghívást. Összesen 13 országból 80-an vettek részt a kétnapos eseményen, az egyes projektek képviselői mellett jelen voltak az Innovation Norway képviselői, valamint az egyes helyi Focal Point-ok képviselői is.

Magyarországról szakszervezeti oldalról jelen voltak az MGYOSZ, MSZOSZ, LIGA képviselői, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét (TÖOSZ) Krausz Veronika nemzetközi titkár képviselte. A Miniszterelnökségtől jelen volt Korponai Gergő, míg az Innovation Norway-t Magyarországról Újfalussy Judit képviselte.

A 2009-2014 közötti időszakban a Tisztes Munka és Háromoldalú párbeszéd Program 13 kedvezményezett államot, 52 projektet támogatott, közülük 28 olyan projektet, amelyek norvég szervezetekkel való partnerségen alapulnak.  Célja a háromoldalú párbeszéd elősegítése, a tisztességes munkavégzés feltételeinek megteremtése volt. A Program egyrészt hozzájárult a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődéshez, másrészt pedig elősegítette a kétoldalú együttműködéseket a norvég partnerszervezetekkel. A programon belül megvalósított projektek elősegítették a munkaadók, a munkavállalók, a kormányzat és a közszféra közötti együttműködések erősítését.

A következő időszak pályázati kiírásaira feltehetően 2017. első felében kerül sor, várhatóan 2016. második felében az Innovation Norway tájékoztató kampányt indít a Tisztes Munka és Háromoldalú Párbeszéd program újabb szakaszáról az érintett országoknak. A következő időszakban mind a projekttervezés, mind pedig az elszámolás során nagyobb hangsúlyt kap az eredmények kimutathatósága, valamint a bilaterális kapcsolatok mellett lehetőség lesz a célországok közötti együttműködésre is.

Magyarország a 4. helyet foglalta el az országok közül támogatás intenzitása tekintetében, összesen öt projekt került megvalósításra. A programterület egészének értékelése céljából összegző jelentés készült. A jelentés a programterület eredményei között említi, hogy javultak a szociális és háromoldalú párbeszéd struktúrái és gyakorlatai a projekt partnerek országaiban, számos norvég példa átvételére került sort, valamint a tisztes munka koncepciójának jelentősége is nagyobb elismerésben részesül a projekteknek köszönhetően.

A TÖOSZ „Harmadik oldali erőszak megelőzése helyi szinten” elnevezésű programját, projektgazdaként valósította meg, három partnerrel, Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével (MKKSZ), a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével, (KS), valamint a norvég Helyi Önkormányzati Köztisztviselők Szakszervezetével (FAGFORBUNDET) együttműködésben.

A projekttel azt a célt tűztük ki, hogy az önkormányzatok, mint munkáltatók minél jobban megértsék a méltányos munkakörülmények megteremtésének előnyeit; az önkormányzati hivatalokban legyenek felkészültek a harmadik fél, az ügyfelek által elkövetett erőszakos cselekményekkel szemben, azokat megelőzzék, illetőleg a már kialakult eseteket kezeljék.

Azt vállaltuk, hogy norvég mintára építve felmérjük és elemezzük a helyzetet a magyar önkormányzatokban és ennek eredményeképp kísérleti jellegű konkrét intézkedéseket, eljárásrendet, szabályozást próbálunk meg bevezetni az önkormányzati hivatalokban, hozzásegítve az önkormányzatokat az eredményorientált szemléletű megfelelő stratégiai tervezés végrehajtásához.

A projektet a résztvevő önkormányzatok, bekapcsolódó kormányzati szervezetek és a projekt partnerek sikeresnek ítélték meg, köszönhetően a közös tevékenységeknek, erősödött a kapcsolat a TÖOSZ, a kormányzat és az MKKSZ között. Terveink között szerepel a következő időszakban való pályázás, a projekt továbbgondolása, esetleges kibővítése is.

A program során sok más projekt mellett a TÖOSZ munkatársa is beszámolt a projekt eredményeiről, hozadékairól.

 

Krausz Veronika