A közelgő nőnap alkalmából – mit tehet egy önkormányzat a nők egyenlőbb esélyeiért?

2019. 02. 04. | További hírek

Hogyan nézne ki az ideális település, ahol a nők és a férfiak esélyegyenlősége legjobban megvalósul? A közelgő nőnap alkalmából is érdemes a településvezetőknek elgondolkoznia: milyen konkrét eredményekre vezető intézkedéseket érdemes kezdeményezni lakosaik egyenlőbb esélyeinek érdekében.

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa – amelynek a magyar önkormányzati szövetségeken keresztül a magyar önkormányzatok is tagjai; 2005-2006-ban egy uniós nemzetközi projekt keretében megalkották ezt a várost, majd a tapasztalatokat egy kartában fogalmazták meg. Az „EURÓPAI CHARTA A NŐK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉGRŐL A HELYI ÉLETBEN” című dokumentumban a csatlakozó önkormányzatok elkötelezik magukat az emberek közötti nagyobb egyenlőség megteremtése mellett, hatásköreik és a partnerség felhasználásával.

A karta szövege elérhető magyar nyelven, a csatlakozás pedig egyszerű és azt követően a nemzetközi hálózat tagjaként különböző rendezvényeken, online és offline lehetőségeket kihasználva tanulhatnak a témában más országok önkormányzataitól. A karta aláírásával azt vállalja az önkormányzat, hogy egy maximum két éves akciótervben felvázolja a céljait, prioritásait, az intézkedéseit a nagyobb helyi egyenlőség érdekében. Mivel ez amúgy is törvényi kötelessége minden magyar önkormányzatnak, ezért a nemzetközi hálózatból fakadó előnyöket és tudást még egyszerűbb beágyazni amúgy is meglevő terveibe.

A karta letölthető: INNEN

Csatlakozni itt lehet: http://www.charter-equality.eu/formulaire-signataire?pass=0

A honlapon számos jó példát, tervezési, után-követési eszközt és vonatkozó információt találhat.

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség a helyi életben: Útmutató a politikák és az eljárások tervezéséhez és nyomon követéséhez:

http://indicators.charter-equality.eu/wp-content/uploads/2016/01/Toolkit_HU_13-01-2016.pdf

Kérdéseivel, kéréseivel forduljon a TÖOSZ titkársághoz, akik ellátják a CEMR –ral kapcsolatos koordinációs feladatokat: www.toosz.hu e-mail: sabjan@toosz.hu telefon: +36 1322 6673