Felhívás kitüntetési javaslattételre

2019. 02. 22. | TÖOSZ hírek

Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazottandó személyekre, szervezetekre. Az írásbeli javaslatokat 2019. március 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára.

FELHÍVÁS

a SZÖVETSÉG KITÜNTETÉSEINEK

adományozására vonatkozó javaslattételre

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése – a Szövetség Alapszabálya 16. n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – lattól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen, és utókor elé. A kitüntetések átadására a TÖOSZ Küldöttgyűlésén kerül sor.

Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazottandó személyekre, szervezetekre.

Javaslatokat a következő kategóriákban lehet tenni:

1. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE díjat a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója kaphatja. Az emlékplakettből évente legfeljebb öt kerülhet kiosztásra.

A díj alapja a díjazásban részesített személy által az önkormányzatok érdekében több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység. Díjazásban részesülhet a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot legkésőbb március 31. napjáig a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke vagy főtitkára tehet. Az írásbeli javaslatot a TÖOSZ Titkárságára kell megküldeni. Az írásbeli javaslat űrlapmintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A díjból évente legfeljebb három kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és tűzzománc emlékplakettből áll.

2. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKLAPJA díjat a Szövetség munkáját segítő szervezet kaphatja. Az emléklapból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra

A díj alapja a díjazásban részesített szervezet által a TÖOSZ munkáját segítő több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.

A díjból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és tűzzománc emléklapból áll.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot legkésőbb március 31. napjáig a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, valamint a TÖOSZ elnöke vagy főtitkára tehet. Az írásbeli javaslatot a TÖOSZ Titkárságára kell megküldeni. Az írásbeli javaslat űrlapmintáját az 2. számú melléklet tartalmazza.

Az írásbeli javaslatokat 2019. március 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára (elektronikusan a toosz@toosz.hu, vagy toth@toosz.hu e-mail címek valamelyikére, a papíralapon a TÖOSZ 1406 Budapest 76. Pf. 50. címre küldve).

A beérkezett írásbeli javaslatok közül a díjak adományozásáról az Elnökség az áprilisi ülésén dönt. Az eddig kitüntetésben részesültek névsorát a TÖOSZ honlapján (www.töosz.hu) megtalálhatják a Szövetségünk/A TÖOSZ/A TÖOSZ kitüntetettjei menüpont alatt.

 

Budapest, 2019. február 22.

                                                                                                          TÖOSZ Titkársága

 

JAVASLAT ŰRLAPMINTA LETÖLETHETŐ INNEN