Konferencia a magyar falvak lehetőségeiről

2019. 04. 11. | TÖOSZ hírek

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2019. április 10-én, Gödöllőn közös konferenciát tartott a Magyar Falu Programban rejlő lehetőségekről.

A rendezvényen számos településvezető, önkormányzati szakember és a téma iránt érdeklődő egyetemista vett részt.

Dr. Gémesi György, Gödöllő Város Polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a résztvevők köszöntése után megnyitó beszédében elmondta, hogy ez a szakmai fórum jó lehetőség a MÖSZ, a TÖOSZ és az MFSZ együttműködésére. Mint mondta: támogatja, hogy minél több ilyen kezdeményezés jöjjön létre a szövetségek együttműködésében. Megerősítette, hogy a jelenlegi időszakban is fontos az önkormányzati érdekérvényesítés, amelynek területén közös erővel hatékonyabb eredményt lehet elérni, a szövetségek és a települések is együtt erősebbek.

Fixl Renáta, a Hans Seidel Alapítvány irodavezetője kiemelte, hogy idén a vasfüggöny leomlásának 30. évfordulóját is ünnepeljük. 1990. március 1-jén nyitotta meg az iroda a kapuit abból a célból, hogy a régióban rejlő értékek, lehetőségek kihasználásával segítsék az átalakulási folyamatot. 1990-ben az akkori belügyminiszter felkérésére az újonnan megválasztott polgármestereknek tartottak képzéseket, amelyen több, mint 3000-en vettek részt. Felhívta a figyelmet, hogy az alapítvány jelen van a roma felzárkózás területén is. A magyarországi EU elnökség idején Gödöllőn került bemutatásra a roma stratégia és roma szakkollégiumi hálózatot is működtet az alapítvány az egyházakkal együtt.

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára előadásában a TÖOSZ munkaanyag javaslatait ismertette a Magyar Falu Programhoz kapcsolódóan. Elmondta: a 2018-as országgyűlési választások előtt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levélben kereste meg a kistelepülések polgármestereit, amelyben meghirdette a Programot. A Program fő célja a kistelepülések megerősítése és lakóik megtartása, mert Magyarország kormánya számára különösen fontosak az apró falvak és kistelepülések.  A főtitkár rámutatott, hogy a Program meghirdetését követően a TÖOSZ a folyamatok meggyorsítása érdekében szakértők, önkormányzati szövetségek, szervezetek bevonásával 160 fős munkacsoportot hozott létre, hogy beavatkozási javaslatot állítson össze, amely biztosítja az egyedi fejlesztési utak tervezését és megvalósítását. A munkába bekapcsolódott Gyopáros Alpár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakértői is, a munkacsoportban több mint száz önkormányzati vezető és szakember dolgozott összesen. Kiemelte: a TÖOSZ munkacsoportja által készített Magyar Falvak Program javaslatcsomag komplex beavatkozásokat feltételez, szinergiával nem rendelkező pontszerű fejlesztéssekkel a negatív demográfiai folyamatokat a munkacsoport nem tartja megfordíthatónak. A főtitkár hozzátette: az előzetes helyzetfeltárás és az eddigi programok tapasztalatai alapján a munkacsoport által nyolc tématerület került azonosításra, ahol azonnali és a következő fejlesztési ciklus érintő strukturális beavatkozások tervezése, előkészítése szükséges: letelepedés, helyi közösségek-okos vidék, megélhetés, infrastruktúra, közösségi közlekedés, közszolgáltatások,  együttműködés – helyi menedzsment,  fejlesztési programok.

Dr. Gyergyák Ferenc felhívta a figyelmet, hogy munkacsoport az egyes tématerületekre javaslatokat dolgozott ki, amelyek az adott terület helyzetértékelését követően egyrészt konkrét azonnali beavatkozásokat határoztak meg, valamint javaslatokat fogalmaztak meg a szükséges strukturális változásokra.

Az előadás letölthető: ITT

Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke az érdekszövetség tagjainak szemszögéből ismertette a programot. Elmondta, hogy a szövetség a program előkészítésében aktívan részt vett. Hozzátette: jó volt érzékelni a bizalmat és nyitottságot.

Az elnök ismertette a Magyar Falu Program legfőbb céljait az 5.000 lakos alatti települések, mint célcsoport vonatkozásában:

-          a kistelepülések fejlesztése és megerősítése

-          a falusi népesség csökkenésének megállítása

-          a városiakkal egyenlő közszolgáltatások nyújtása

-          (különbség csak az életstílusban lehet, az életminőségben nem)

-          a falusiak megélhetésének biztosítása

Szabó Gellért előadása letölthető: ITT

Dr. Gyergyák Ferenc ezt követően a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programban rejlő kistelepülési fejlesztési lehetőségekről beszélt. Mint elmondta: a programot 2007-ben az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja ajánlotta fel adaptálásra a magyar önkormányzati szövetségeknek. Az első pályázati felhívás 2008-ban került meghirdetésre, a program azóta is minden évben nagy sikerrel valósul meg. Felhívta a figyelmet a 2019-es pályázati szakasz témáira, amelyek a következők: idősügyi jó gyakorlatok, állampolgári részvétel, közbiztonsági jó gyakorlatok- az önkormányzat és a polgárőrség együttműködésével, roma és nem roma önkormányzatok együttműködése.

Az előadás letölthető: ITT

Varga Péter közszolgálati specializációval rendelkező CMC, a Millefólium Stratégiai Kft. ügyvezetője előadásában a hazai kistelepülések digitális korban rejlő főbb lehetőségeit hangsúlyozta. Kifejtette, hogy a TÖOSZ Magyar Falvak Program Munkacsoportja által összeállított modell segít a probléma komplexitásának átlátásában. Kiemelte a Digitális Jólét Program szerepét, és rámutatott, hogy elindult egy gondolkodási folyamat és zajlik a digitális agrárstratégia végrehajtása is.

Az előadás letölthető: ITT

Pergő Margit, Berhida Város Polgármestere, a TÖOSZ társelnöke előadásában a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) program keretében, a Belügyminisztérium szervezésében megvalósuló, az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” c.projekt önkormányzati tématerületen megvalósított, alkalmazott elméleti kutatásairól beszélt. Elmondta: a kutató munka célja elsősorban az volt, hogy hozzájáruljon a hatékony és szolgáltató önkormányzat kialakításához. A 2019-ben megrendezett második konferencia az első elméleti fókuszú nemzetközi konferencia folytatása, amely kiemelten az önkormányzati gyakorlatra koncentrál olyan hazai és nemzetközi önkormányzati jó gyakorlatok bemutatásával, melyek a fejlődést szolgálják.  

Előadás letölthető: ITT

Az előadásokat követően kérdések és hozzászólások hangzottak el a Kormány Magyar Falu Program pályázati lehetőségeinek részleteivel kapcsolatban.