Önkormányzatiság volt, van és lesz – 30 éves jubileumi küldöttgyűlést tartott a TÖOSZ

2019. 05. 29. | TÖOSZ hírek

A legnagyobb taglétszámú magyar önkormányzati érdekvédelmi szervezet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2019. május 29-én tartotta 30 éves jubileumi küldöttgyűlését. A budapesti eseményen hazai állami vezetők, hazai és külföldi partnerszervezetek képviselői is részt vettek, előadást tartottak. A küldöttgyűlés megfogalmazta az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos kezdeményezéseit, elvárásait, melynek fő irányvonalai: az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer felülvizsgálata, a helyi adó rendszerének átalakítása, a pontszerű fejlesztései források területivé való átalakítása, valamint az önkormányzati köztisztviselők béremelése.

Hazánk legnagyobb országos önkormányzati érdekszövetsége, a több mint 1600 települési önkormányzat érdekeit képviselő TÖOSZ 1989. március 10-ei megalakulása óta az általános önkormányzati érdekek képviseletére és az eltérő önkormányzati érdektípusok összehangolására törekszik. A TÖOSZ továbbra is a szakszerűség és a szolidaritás elvét előtérbe helyezve kívánja céljait elérni. Célja egy olyan hatékony, átlátható, méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható önkormányzati rendszer működésének megteremtése Magyarországon, amely minden állampolgárnak ugyanazokat a szolgáltatásokat teszi elérhetővé, hasonló színvonalon, éljen az ország bármely részén.

A TÖOSZ küldöttgyűlése a 2018-ban elfogadott stratégiájában foglaltakat figyelembe véve, alapozva az elmúlt egy év tapasztalataira, a TÖOSZ által szervezett, az ország összes megyéjét érintő polgármesteri fórumain elhangzottakra egyhangú szavazással fogadta el a TÖOSZ önkormányzati rendszerrel kapcsolatban megfogalmazott elvárásait és kezdeményezéseit.

 

 A TÖOSZ jubileumi küldöttgyűlésének helyszíne a Mezőgazdasági Múzeum volt

A dokumentum kiemelt elemei:

 

  • A TÖOSZ a több éve változatlan feladatfinanszírozás felülvizsgálatát, korrekcióját kéri a kormányzattól az önkormányzati szektorban.
  • A TÖOSZ javasolja, hogy a gépjárműadó minden forintja maradjon az azt beszedő településen és az önkormányzatnak kötelezően a belterületi utak felújítására és karbantartására kelljen fordítania ezt az összeget.
  • A TÖOSZ javasolja, hogy ne fordulhasson a Kormányhoz rendkívüli működési támogatásért olyan település, amelyik nem vonta be a településen élő magánszemélyeket és vállalkozásokat a helyi adózásba.
  • A TÖOSZ-tag önkormányzatok a szakszerűség, szolidaritás és egyenlőség elvén a fejlesztési források más módon való elosztásának elvét várják el mind a hazai, mind a nemzetközi fejlesztési programokban.
  • A TÖOSZ a fejlesztési források közül külön kiemeli az EGT és Norvég Alap mielőbbi elindításának igényét, valamint a Modern Falu program további szélesítését és növekvő költségvetési forrását, hiszen számos települési önkormányzat számít e fontos programra a gazdasági és társadalmi felzárkózás érdekében.
  • A TÖOSZ kezdeményezi az általa alapított Polgármester Akadémiával való kormányzati együttműködést. Javasolja, hogy a települések megválasztott új valamint a régi polgármestereinek a képzése a TÖOSZ oktatási rendszerén keresztül is legyen elérhető.
  • A TÖOSZ indokoltnak tartja a közszolgálati járadék intézményének újra bevezetését.
  • A TÖOSZ elvárja, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérezése azonos mértékű legyen a kormányzati tisztviselők bérezésével.

A TÖOSZ Küldöttgyűlése elfogadta a TÖOSZ éves beszámolóját, a 2018. évi zárszámadást, a 2019. évi költségvetést, a felügyelő bizottság jelentését, a TÖOSZ Alapszabályának módosítását.

A küldöttgyűlés zárásaként elismeréseket és a TÖOSZ ez évben adományozott kitüntetéseit Schmidt Jenő, elnök adta át.

 

 TÖOSZ kitüntetettek névsora

 

 

TÖOSZ elvárások és kezdeményezések - letölthető dokumentum


A TÖOSZ jubileumi küldöttgyűlését az Önkormányzati TV élőben közvetítette. Az adás az alábbi linkre kattintva visszanézhető: https://onkormanyzati.tv/stream/infoter2?fbclid=IwAR1jJ1OPN0Ip_bSLQ9nyvh5McJRMjulYVEMi3Xsk70aP83ATjMCn7jM-GG0