V. Önkormányzatiság napjainkban konferencia

2019. 09. 05. | TÖOSZ rendezvények

Az „Önkormányzatiság napjainkban” c. konferencia immár ötödik alkalommal kerül megszervezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara által a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Homo Oecologicus Alapítvány közreműködésével. A konferencia célja a tudományos eszmecsere lehetőségének biztosítása az önkormányzatiság elméleti hátterével foglalkozó kutatók, valamint önkormányzatokban dolgozó gyakorlati szakemberek részére.


                                                                       V. Önkormányzatiság napjainkban konferencia


Időpont: 2019. szeptember 24. (kedd) 10:00-13:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Széchenyi Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Levezető elnök: Dr. Budai Balázs egyetemi docens, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék

10:00-10:10 Megnyitó Dr. Smuk Péter egyetemi tanár, dékán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar
10:10-10:30 Köszöntők Schmidt Jenő elnök, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Szabó Gellért elnök, Magyar Faluszövetség
10:30-10:50 Könyvbemutató – „Kényszerpályák és lehetőségek” A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói a 2010-es években (tanulmánykötet) Dr. Szabó Tamás PhD kuratóriumi elnök, Homo Oecologicus Alapítvány
10:50-11:10 Kistelepülési önkormányzatiság jelene és jövője a hatályos szabályozás tükrében Dr. Bekényi József főosztályvezető, Belügyminisztérium Önkormányzati Módszertani Főosztálya
11:10-11:30 Magyar (Modern) Falu Program önkormányzati szemmel: Lehetőségek és kényszerek a községi önkormányzati igazgatásban; beszámoló a TÖOSZ Modern Falu Munkacsoport tevékenységéről Dr. Gyergyák Ferenc mesteroktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék; főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
11:30-11:50 Fakultatív önkormányzati feladatellátás lehetőségei napjainkban Dr. Hoffman István egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék
11:50-12:10 Együttműködések és kistelepülési önkormányzati koordinációk – az elmúlt fél évtized kapcsolódó jogalkotásának közpolitikai hatásai Dr. Szabó Tamás PhD kuratóriumi elnök, Homo Oecologicus Alapítvány; egyetemi adjunktus, Milton Friedman Egyetem
12:10-12:30 A járási hatósági igazgatás a kistelepülési, községi világban – települési ügysegédek és a kormányablakok Dr. Kelő Johanna közigazgatási szakértő, Homo Oecologicus Alapítvány
12:30-13:00 Konzultáció az előadókkal

 Részvételi szándékát kérjük, hogy a következő linkre kattintva szíveskedjen jelezni:

 

https://reg.uni-nke.hu/index.php/342993?lang=hu