Kisvárosi programjavaslatot készít a TÖOSZ

2019. 11. 14. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ 2019. november 12-i elnökségi ülésén döntés született a Magyar Kisvárosok Program Munkacsoport megalakításáról. Hasonlóan a 2018-ban létrehozott Magyar Falvak Program Munkacsoport által elkészített és a kormányzat részére átadott javaslatcsomaghoz – amelynek számos eleme beépült a végleges Programba – most az 5000 fő feletti lakosságszámú települések fejlesztésére irányuló ún. Kisvárosi programjavaslat kidolgozását tűzte ki célként a TÖOSZ, amelyet 2020 tavaszán készül letenni a kormány asztalára.

A TÖOSZ kibővített Elnöksége cikluszáró ülésén úgy döntött, hogy terveik szerint 2020. március 15-ig Kisvárosi Programjavaslatot készítenek minden ötezer főnél nagyobb, nem megyei jogú település fejlesztését érintően. Van jó néhány ilyen tagunk – mondta Schmidt Jenő a döntéssel kapcsolatban. Hozzátette: a TÖOSZ-nak a Magyar Falu Program kidolgozásában is jelentős szerepe volt, viszont a kettőt együtt kell majd kezelni és irányítani. Azzal számolok, hogy a TÖOSZ koordinálása mellett várhatóan mintegy kétszáz szakember fog részt venni a kisvárosi javaslatcsomag kidolgozásában – tájékoztatott az elnök.

 

Schmidt Jenő hangsúlyozta, hogy a Magyar Falu Program mintájára szervezik meg az ötezer fő feletti településekre vonatkozó javaslatcsomag kidolgozását és hasonlóan a korábbi gyakorlathoz, bárki részt vehet a munkában.

Az Elnökség döntése értelmében a TÖOSZ Magyar Kisvárosok Program Munkacsoport 2019. november 30-ig kerül hivatalosan megalakításra, a Munkacsoport vezetője dr. Áldozó Tamás társelnök, Pápa város polgármestere lesz. A részletekről, a munkában való részvétel lehetőségéről minden érintettet levélben értesítünk.

A települési vízgazdálkodás, víz- és csatornaszolgáltatás helyzete

Az elnökségi ülés napirendjén szerepelt a települési vízgazdálkodás, víz- és csatornaszolgáltatás helyzetének témája, amelyről Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke (ELŐADÁSA LETÖLETHETŐ: ITT) és Csapó Sándor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnökségi tagja (ELŐADÁSA LETÖLETHETŐ: ITT) tartottak előadást.

Schmidt Jenő ehhez kapcsolódóan kiemelte: a víziközművek és a szennyvízközművek üzemeltetése elsődlegesen az önkormányzat és a polgármester feladata, így véleménye szerint nem mindegy, hogy ez a szektor hogyan működik. Elmondta: „nem jó képet kaptunk róla, ebből is látszik, hogy az utóbbi öt év rezsicsökkentéses politikája – ami Schmidt Jenő szerint nem megkérdőjelezhető – mégiscsak nyomot hagyott valamilyen módon a közműszolgáltatókban.” Ennek a kiegyenlítése a következő időszak feladata lesz, nem mindegy, hogy milyen irányba fog eldőlni, hogy akár állami, akár önkormányzati tulajdonú társaságok fogják irányítani ezeket a közműveket – tette hozzá az elnök.

A tisztújítás előkészítése

A TÖOSZ tisztújító megyei tagozati ülések és a tisztújító küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatokról tájékoztatta a TÖOSZ kibővített Elnökségének tagjait dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, melynek értelmében:

A megyei küldöttek számának meghatározása

A TÖOSZ kibővített Elnöksége az Alapszabály 14. pont a) alpontjában biztosított jogkörében eljárva a 2020. évre a megyei küldöttek számát az Alapszabály 26. pontja alapján határozza meg. Az Elnökség felkérte a TÖOSZ főtitkárát, hogy a megyénként megválasztható küldöttek számáról a 2019. december 1. – 2020. március 11. közötti időpontban megtartandó tisztújító és küldöttválasztó megyei tagozati üléseket megelőzően a megyei tagozatokat tájékoztassa.

A jelölést előkészítő bizottság tagjai

A TÖOSZ kibővített Elnöksége az Alapszabály 28. pontjában és a 11/2019. (IX. 17.) számú elnökségi határozat 2. pontjában foglaltak figyelembevételével választja meg a jelölést előkészítő bizottság tagjait és határozza meg működési területüket.

Az Elnökség felkérte a TÖOSZ főtitkárát, hogy a 11/2019. (IX. 17.) számú elnökségi határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekébena 2019. december 1. – 2020. március 11. közötti időpontban megtartandó tisztújító és küldöttválasztó megyei tagozati üléseket megelőzően a megyei tagozatokat tájékoztassa a megyei tagozati ülésekre tanácskozási joggal meghívandó személyekről.

Köllner Ferenc Emlékdíjat kapott Tóth József

A TÖOSZ Elnöksége Köllner Ferenc Emlékdíj kitüntetést adományozott Tóth József, Polgár város polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke, a TÖOSZ Hajdú-Bihar megyei tagozatvezetője részére a helyi önkormányzatok, valamint a TÖOSZ szerepének, súlyának és rangjának erősítése érdekében végzett kiemelkedő és következetes tevékenysége elismeréseként. Az emlékdíjak minden év szeptember 30-án, az Önkormányzatok Napján ünnepi keretek között kerülnek átadásra. Tekintettel a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati választások időpontjára, a Köllner Ferenc Emlékdíjat 2019. november 12-én, Budapesten, a TÖOSZ cikluszáró elnökségi ülésén adta át Tóth József részére Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke.

Búcsú a leköszönő polgármesterektől

Az Elnökség polgármesterként újraválasztott tagjai elköszöntek a testület polgármesterként, alpolgármesterként – ebből adódóan TÖOSZ elnökségi tagként is – leköszönő tagjaitól. 

Dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ Titkárság nevében megköszönte az Elnökség tagjainak ötéves munkájukat.