Legyen minden településen rendőrségre bekötött térfigyelő kamera a köztereken

2019. 12. 12. | TÖOSZ hírek

Ez volt az egyik legfontosabb megállapítás a közbiztonsági szakmai nyílt napon, amit Kunsziget Község Önkormányzata tartott a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program keretében elnyert közbiztonsági pályázatukról 2019. december 10-én.

 Lendvai Ivánné házigazda, Kunsziget Község polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Steiner Erika TÖOSZ főtitkárhelyettes tartott előadást a programról és a jó gyakorlatok szerepéről. Elmondta, hogy „ünnepelni is tanulni jöttünk ide, hiszen Kunsziget Önkormányzata nyerte el a 2019-es pályázati szakasz első díját a „Közösen a biztonságért – közösen a polgárok védelméért”című pályázatával a közbiztonsági témában.” 

Kiemelte, hogy a program 2008 óta működik és eddig 11 pályázati ciklusra került sor. Mint elmondta: 34 témát hirdettek meg, vannak visszatérő témák, ilyen a közbiztonság, ami mindig központi kérdés lesz településeinken. Kunsziget ötödik alkalommal pályázott a programban, négyszer bekerült a döntőbe és két alkalommal az első helyen végzett, egyszer pedig a másodikon. Ezek a számok is mutatják a kunszigeti településvezetés elkötelezettségét a legjobbra való törekvés, egymástól való tanulás mellett; amihez csak gratulálni lehet - mondta a főtitkárhelyettes.

________________________________________________________________________________________________

A közbiztonság újra és újra új formában kerül napirendre önkormányzatainknál; egyrészt a technológiai fejlődés diktálja a megújulást, másrészt a helyi társadalmaink változása. A fejlődésnek két oldala van: felgyorsult a világ, ugyanakkor az értékeink nem változnak: a család és a közösség iránti igény tekintetében. Kunsziget példásan ötvözi ezt is: a modern kamerarendszer mellett az emberi közreműködésre, a közösség erejére épít: ne helyettesítse semmiféle technológia a helyiek igényét arra, hogy figyeljenek egymásra és közösségként éljenek. Ezért is nagyszerű a településen alkalmazott riasztó csengő, aminek hangja nem keverhető össze semmivel.
________________________________________________________________________________________________

Csaplár Zoltán, a „A biztonság szerepe” címmel tartott előadást az OPSZ önkormányzati elnökhelyetteseként, egyben a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnökeként. Aktuális esetet említett a győri Jedlik Ányos középoskolában nemrég történt tragikus esetre utalva, amikor egy diák késsel támadt a tánárára. Ott egy osztálytárs akadályozta meg, hogy nagyobb baj történjen. A krízishelyzetek kezelése közös feladata a rendőrségnek, a polgárvédelemnek és az önkormányzatoknak. Hazánkban ez a hármas pillér szavatolja a közbiztonságot -mondta. Rámutatott: alulról építkezve indult a polgárőr mozgalom, egyedüliként jogszabály által garantált közbiztonsági civil feladatokat látnak el. Hozzátette: a polgárőr szervezet demokratikusan megválasztott rendszerben működik. Alapvizsgát kell tenniük a polgárőröknek: minőségi kiválasztás működik, hiszen a képzésen túl a helyi szervezetnek is fel kell vennie a jelöltet. Önkéntesként végzik polgárőr tevékenységüket, szabadidejük terhére. Gyakori a rendőrséggel való együttműködés, valamint az egyes helyi szervezetek egymással is kooperálnak - hangsúlyozta Csaplár Zoltán.

Elmondta, hogy széleskörű együttműködéseket folytatnak az Országos Mentőszolgálattal, önkormányzatokkal, katasztrófa-védelemmel, civil szervezetekkel. A technológiai fejlődéssel lépést tartva vannak drónjaik, egyéb eszközeik a hatékony munkához. Kiemelte, hogy politikától mentesen folytatják tevékenységeiket.

Részletes előadása végén elmondta, hogy szívesen segédkeznek helyi polgárőr szervezet létrehozásában, jelezzék azt az ország bármely részéről.

A nyertes projektet Németh Csaba, Kunsziget Község Polgárőrségének elnöke és Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere mutatták be

Lendvai Ivánné elmondta, hogy a település biztonságát számos különböző tényező határozza meg: a földrajzi helyzet, a gazdasági mutatók, a helyi közösség jellemzői…stb. Mint mondta: mindez csak a környezettel harmóniában működik. Kiemelte, hogy Kunsziget külterülete 1700 ha nagyságú, aminek 80%-a szántó, 12 %-a erdő, a többi rét és legelő. 150 ha a belterület nagysága, 430 házzal, 1278 helyi lakossal.

Kunsziget demográfia adatát egy kördiagram formájában mutatta meg a község polgármestere: a generációk együttműködésének olyan folytonosnak kell lennie, mint egy körvonal folytonosságának - mondta.

Lendvai Ivánné elmondta: a komplex falufejlesztés eleme volt a munkahelyteremtés, illetve az infrastruktúra fejlesztés. Így építették ki a közmű-hálózatot, segítették a lakhatást: 700 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás jár annak, aki Kunszigeten szeretne letelepedni. Ezzel kapcsolatban a településvezető hangsúlyozta, hogy nagyon hatékony eszköz: a kezdeti személyes találkozással összekötött támogatás elkötelezett helyivé teszi a lakost - mondta.

A polgármester tájékoztatása szerint a 75 férőhelyes óvoda és a 130 fős iskola nyitvatartása reggel fél 7-től este fél 6ig tart nyitva a munkaidőkhöz igazodva. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ösztöndíj-rendszer működik a településen: a nyelvismeret fejlesztése nagyon fontos. 50%-os támogatás működik a nyelvoktatásban a felnőtteknek is. Kétcsoportos bölcsődét kezdenek el építeni. 27 főt lát el a három házi segítségnyújtó az önkormányzat szolgáltatásában - mondta Lendvai Ivánné.

Elmondása szerint a falukép rendezettsége is erős eleme a közbiztonságnak. A civilekkel szorosan együttműködnek, hiszen a közösség erejében van a legnagyobb közbiztonsági megelőző eleme. Megvalósítók voltak: önkormányzat, civil szervezetek élén a polgárőrökkel, helyi lakosok. 35-40 építési telket alakítottak ki és adtak el ingatlanfejlesztő nélkül, pont azért, hogy megismerjék az újonnan beköltözőket.

Kiemelte, hogy ipari üzemeket telepítettek be, nyitottá tették a falut a korábbi zárt jelleg helyett. A polgármester hangsúlyozta, hogy nagyon tudatos fejlesztés zajlott a kilencvenes évek végétől. Kölcsönös együttműködés és egymásra figyelés: SZEM mozgalom. Mint mondta: közbiztonsági alapot hozott létre az önkormányzat a polgárőrség és a helyi önkéntes tűzoltók részére: nem bírálják felül, amire kérik, arra adnak pénzt. Erkölcsi elismerésben is részesítik a civil szervezeteket. Európa-szintű szakrális esemény Kunszigeten a húsvét hajnali Jézuskeresés.

A polgárőr munkát nem lehet elég korán elkezdeni, minden korosztály részt vesz a munkában. Nagyon fontos, hogy kisgyermek korban érezze a közös felelősséget - mondta Lendvai Ivánné.

A kamera-rendszerel kapcsolatban kiemelte: alapja volt a Csengő szólj, segíts- jelzőrendszer, amely 96 házban működik. A csengőt megnyomva 3szor 50 másodpercig egy semmihez nem hasonlító kürt jelet ad, és akkor a helyek tudják, hogy oda kell menni segíteni.

2000-től három ütemben valósult meg a teljes rendszer kiépítése - mondta Németh Csaba, Kunsziget Község Polgárőrségének elnöke. Hozzátette: a helyi polgárőr egyesület 36 fővel alakult 1998-ban. Jelenleg 56-an vannak és további öt ifjú polgárőr. Számos rendezvény biztosítása, eltűnt személyek felkutatása, oktatások tartoznak a fő tevékenységeik közé.

Kiemelte, hogy a kezdetektől fejlesztik tevékenységeiket: ruházatot, kerékpárokat, kamerarendszert szereztek be. 2014-ben új autót kaptak az Országos Polgárőr Szövetségtől, három rendezvénysátruk van, amit a kunszigetiek ingyen használhatnak. Számos kitüntetésben részesültek - tette hozzá.

A térfigyelő kamerarendszerek szerepe” címmel Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előadása következett.

A győri rendőrkapitányság által lefedett 62 település többségén működik kamerarendszer. Ez nem a rendőrség, hanem az önkormányzatok érdeme, saját költségvetési forrásaikból finanszírozták - mondta Váczi Attila. Rendőrség és a közterület-felügyelet üzemeltethet térfigyelő kamerarendszert - mondta Győri Rendőrkapitányság vezetője. Hozzátette: az önkormányzatok mozgásterét leginkább az anyagiak befolyásolják, de ha egy önkormányzat úgy dönt, hogy kamerarendszert épít, akkor annak adatgazdája, üzemeltetője a rendőrség lesz. Hangsúlyozta, hogy a GDPR komoly kihívás: a büntetési tételek nagysága olyan magas, hogy körültekintően kell eljárni. A kapitányságvezető bemutatott egy videót is (https://www.youtube.com/watch?v=KpkaKRqRI7k ) ami a technológia rohamos fejlődésére mutat rá.

Az alezredes felajánlotta, hogy valamennyi - területileg érintett - érdeklődő önkormányzattal együttműködnek: már a felmérésben, előkészítésben szívesen részt vállalnak és vállalják az üzemeltetést is.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programjában a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően pénzjutalom is járt a nyerteseknek a közbiztonsági témában: az elnyert 1,3 millió forintot Kunsziget önkormányzata a kamera rendszer felújítására fordították – mondta Lendvai Ivánné.

Kolin-Sabján Katalin a TÖOSZ nemzetközi titkára és a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program menedzsere elmondta: a Program legutóbbi Irányító Bizottsági ülésén döntés született, így a közbiztonság témájában 2020-ben is versenyt hirdetnek az önkormányzatok számára. A programban is részt vevő Országos Polgárőr Szövetséggel remek a TÖOSZ együttműködése is, amit a jövőben is folytatni kell - mondta.

A rendezvényen részt vett és tájékoztatást adott a kunszigeti kivitelező cég is, rávilágítva a gyakorlati megvalósítás számos részletére . A résztvevők, a településvezetők és polgárőrök beszélgetéséből kiderült, hogy érdemes magasabb költséget rááldozni a kamerarendszer kialakításakor, mert a minőség ebben az esetben elengedhetetlen: egy rossz minőségű felvétellel nem mennek semmire ugyanis.

Felvetették, hogy az országos lefedettség nagyot lendítene a bűnüldözés, megelőzés hatékonyságán, ezért célszerű lenne országos programot indítani az önkormányzatoknak lehetőséget és finanszírozást nyújtva a kamerarendszerek kiépítésére, fejlesztésére, hiszen a rendszám és arc felismerés sem a távoli jövő technikai vívmánya már.