A TÖOSZ felmérésében résztvevő önkormányzatok többségénél likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása

2020. 04. 23. | TÖOSZ hírek közlemények

A TÖOSZ a legnagyobb taglétszámmal rendelkező országos önkormányzati érdekvédelmi szervezetként felmérést készített tagjai között arról, hogy a gépjárműadó bevétel kiesése milyen hatással van a helyi önkormányzatok költségvetésére. Figyelemreméltó adat, hogy a felmérésben résztvevő 555 válaszadó önkormányzat 63,7 %-ánál likviditási problémát okoz a feladatellátásban a gépjárműadó 40%-ának központi elvonása a költségvetés végrehajtása során.

Miután a Kormány döntése szerint a Magyar Közlönyben megjelent a Járvány Elleni Védekezési Alap és a Gazdaságvédelmi Alap forrásairól szóló rendelet [92/2020. (IV. 6.) Korm.rendelet, Magyar Közlöny 2020. évi 66. szám ], a TÖOSZ egy rövid, gyorsan kitölthető, négy kérdésből álló kérdőívet küldött tagjai részére. A kérdőív alapvető célja azt volt, hogy legnagyobb, 1619 tagot számláló országos önkormányzati érdekvédelmi szervezetként felmérjük és tényekkel támasszuk alá azt, hogy a fenti intézkedésnek milyen tényleges hatása van az önkormányzati feladatellátásra.

A jogszabály értelmében ugyanis – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. (Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó 40 %-a nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

Tekintettel arra, hogy a felmérést anonim módon végeztük tagjaink között, a felmérésben résztvevő önkormányzatoktól elsőként megkérdeztük a településük nagyságát, hat lakosságszám kategória szerint:

Ennek megfelelően az legfontosabb kérdésünk az volt, hogy okoz-e likviditási problémát a feladatellátásban a gépjárműadó elvonása a költségvetés végrehajtása során? A válaszok alapján az eredmény a következő:

Településkategóriánként:

A kérdőívet összesen 555-en töltötték ki, azonban következő két kérdésre [„A 2020. évi működési költségvetésük hány százalékát teszi ki az elvonás?” illetve „Mekkora összeget jelent ez az Önök önkormányzatnál (e Ft-ban)?”] nem minden esetben kaptunk egyértelmű választ, így a beérkezett válaszokból 522 értékelhető választ dolgoztunk fel. Ennek alapján az átlagos költségvetési elvonás mértéke 3,70 %, ami átlagosan 7.347 e Ft-ot jelent.

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzat 2020. évi működési költségvetésének hány százalékát teszi ki az elvonás, a következő eredményt kaptuk:

Arra a kérdésre, hogy az elvonásmekkora összeget jelent ez az egyes önkormányzatoknál, a válaszok alapján a következő eredményt kaptuk:

A 2020. évi gépjárműadó bevétel elvonásáról szóló kérdőívet követően átfogó kérdőívet készítünk az önkormányzatokat érintő valamennyi bevételkiesés tekintetében. Köszönjük valamennyi tagunknak a kérdőíves felmérés-sorozatunkban való eddigi és jövőbeni részvételt. Hamarosan jelentkezünk a következő felméréssel, melynek eredményét jelen felméréshez hasonlóan megküldünk tagjainknak és a felmérés eredményeit kommunikáljuk a széles szakmai nyilvánosság számára is.