Az alapellátási ügyeletek helyzete a fenntartó önkormányzatok tükrében

2020. 04. 25. | TÖOSZ hírek

 Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az alapellátási ügyelet, illetve az ügyeleti rendszer felülvizsgálatát, átszervezését tervezi, melynek során a fenntartó önkormányzatok álláspontját is figyelembe kívánja venni, ehhez kérte a TÖOSZ együttműködését. Szövetségünk kérdőívet bocsátott ki, arra kerestük a választ, hogy az önkormányzatok hogyan vélekednek az alapellátási ügyelettel kapcsolatos fenntartói, feladatellátási kötelezettségükről. A tagjaink körében végzett felmérés alátámasztotta az ellátásban résztvevő valamennyi szereplő által jól ismert  tényt, miszerint a háziorvosok magas életkora, az országosan tapasztalható orvoshiány, az alapellátási ügyeleti szolgálatok alulfinanszírozottsága, továbbá a gyakran ellenőrizhetetlen betegutak és párhuzamosságok  miatt a rendszer megérett a strukturális átalakításra.

A dr. Vadász Mária, a TÖOSZ megbízott egészségügyi szakértője által készített felmérés összefoglalója letölthető:

Az alapellátási ügyeletek helyzete a fenntartó önkormányzatok tükrében - TÖOSZ kérdőíves felmérés 2020. 

Melléklet: Kérdőív az alapellátási ügyelet fenntaásának helyzetéről