Egyeztetés helyett tájékoztatás

2020. 09. 30. | TÖOSZ hírek

A megyei önkormányzatok feladatkörébe utalt falu- és tanyagondnoki szolgálatot érintő képzések kidolgozásával kapcsolatban tett szakmai javaslatot és kezdeményezett egyeztetést a TÖOSZ a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségénél. Az egyeztetésre a segítő szándék ellenére nem kerül sor. 

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára Pajna Zoltánnak, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) elnökének címzett levélben leírta, hogy a Kormány 1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozata rendelkezik a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozásáról, amely érinti a hazánkban jelenleg 1600 falu- és tanyagondnokkal működő közszolgáltatási rendszert. A főtitkár azt írta: jelenleg a falu- és tanyagondnokok alapképzését – amely hatósági jellegű képzés – országos szinten három helyen végzik (a levélben részletesen felsorolva).

A főtitkár kiemelte, hogy a képzőhelyek 3x2 főállású dolgozóval és jól képzett szakmai, oktatói stábbal látják el képzési feladataikat több mint 20 éve. Mint írta: a megyei önkormányzatok képzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásához – a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozása mellett – célszerű volna beintegrálni a falu- és tanyagondnoki képzések további lebonyolításához a jelenleg több mint 20 éve működő képzési helyeket, oktatókat.

Dr. Gyergyák Ferenc rámutatott, hogy a TÖOSZ – jellegéből és tagságából adódóan – folyamatosan foglalkozik a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működéséi feltételeinek biztosításával, fejlesztési lehetőségeivel. Ezért azt javasolta, hogy a jelenlegi képzési helyek vezetőinek bevonásával tartsanak egy online megbeszélést a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről, ezzel is elősegítve a megyei önkormányzatok kormányhatározatból eredő feladatának sikeres megoldását.

Pajna Zoltán a válaszlevelében megköszönte a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működési feltételeivel kapcsolatos megkeresést és arról tájékoztatott, hogy jelenleg a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között folynak az egyeztetések a falu- és tanyagondnoki szolgálati képzés megyei önkormányzatok általi szervezéséről.

A MÖOSZ elnöke azt írta, hogy az egyeztetések jelenlegi fázisában először a megyei önkormányzatok feladatellátásának szabályozását kell kidolgozniuk, és megítélése szerint a TÖOSZ által javasolt képzőhelyek bevonása jelen stádiumban nem indokolt.

Tájékoztatása szerint a megyei önkormányzatok saját hatáskörükben fognak arról dönteni, hogy a kormányhatározat végrehajtását milyen szervezetekkel kívánják végrehajtani.