A TÖOSZ véleménye az iparűzési adó felére csökkentéséről

2020. 12. 21. | TÖOSZ hírek közlemények

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 2020. december 19-én a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében újabb intézkedéseket jelentett be, amelynek egyik eleme, hogy a Kormány a 2021. évre a helyi önkormányzatok saját bevételét képező, a kis- és középvállalkozások (kkv) által fizetendő helyi iparűzési adó 50%-át elengedi.

A TÖOSZ sajnálattal vette tudomásul, hogy a helyi önkormányzatokat súlyosan érintő szabályozásról a 1997. évi XV. törvénnyel kihirdetett Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 9. Cikkében foglaltakra figyelemmel a Kormány a TÖOSZ-szal, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 131. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, a 3155 helyi önkormányzat több mint felét, 1623 helyi önkormányzatot tömörítő országos önkormányzati érdekszövetséggel előzetesen ismételten nem egyeztetett, csak a 23 nagyvárosi önkormányzatot képviselő Megyei Jogú Városok Szövetségével.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége véleménye szerint országosan nagyjából 150 milliárd forintot tesz ki a kormányzati döntés következtében elengedett kis- és középvállalkozások (kkv) által fizetett iparűzési adó, ennek 70%-a pedig a nagyvárosok költségvetéséből hiányzik majd. Amely egyben azt jelenti, hogy eddigi költségvetési megszorítások, amelyeknek elsődleges elszenvedői a kis- és közepes nagyságú települések voltak, most már a nagyvárosokat is eléri. A települési önkormányzatok által biztosított helyi közszolgáltatások jelenlegi szintjének megőrzéséhez a kormányzati intézkedés ellensúlyozására a 25 ezer lakos alatti települések részére bejelentett kompenzáció nem ismert. A kompenzáció nagysága várhatóan lényegesen alatta marad az adókedvezménynek. Ez – a gépjárműadó elvételét követő – intézkedés pedig alapjaiban rengeti meg teljes önkormányzati szektort.

Ahhoz, hogy a Kormány által tervezett kompenzációs mechanizmus érzékelhető segítséget nyújtson az önkormányzatoknak, beváltva a Kormány támogató szándékát, elengedhetetlen az önkormányzati érdekképviseleti szervezetekkel történő előzetes egyeztetés. A támogatási mechanizmus kialakításában a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részt kíván venni. A kilátásba helyezett szubjektív döntések nem Szövetségünkre tartoznak.

Miniszterelnök Úr az intézkedés bejelentésekor megnevezte a gazdaság azon szektorait, amelyeket leginkább súlyt a válság. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége úgy ítéli meg, az adókedvezmény megállapítása során is szükséges lenne e szerint differenciálni.

Úgy ítéljük meg, hogy a Kormány a helyi önkormányzatok saját bevételeinek csökkentése helyett egyéb gazdaságvédelmi intézkedésekkel is tudná támogatni a kis- és középvállalkozásokat (munkavállalói járulékok, társasági adó csökkentése, kamarai hozzájárulás elengedése stb.). Sajnos az elmúlt hetekben a magyar adófizetői forintok elköltéséből nem ez látszik, pedig ha baj van, akkor mindenhol bajnak kellene lennie.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott eddigi kormányzati intézkedésekből az elmúlt évek gyakorlatát folytatva jól látszik a Kormány politikája: minden forrása – az a helyi önkormányzatok saját bevételei is – az államé, függetlenül attól, hogy hol keletkezik, ez pedig lassan a helyi kormányzást teszi lehetetlenné.