Magyarország: Itt az ideje, hogy a „recentralizációra irányuló egyértelmű trend” visszafordításra kerüljön - derül ki az Európa Tanács új monitoring jelentéséből

2021. 02. 16. | TÖOSZ hírek

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának - jelen helyzetben, a plenáris ülésszak helyett működő, legmagasabb döntéshozó - fóruma, a „Statutory Forum” által február 12-én jóváhagyott új jelentésben két jelentéstevő aggodalmát fejezi ki az ország recentralizációjára irányuló egyértelmű tendenciájával, a hatékony konzultáció hiányával és a központi kormányzat önkormányzati funkciókba való jelentős beavatkozásával kapcsolatban.

A jelentés rámutat a helyi önkormányzatok egyéb hiányosságaira is, mint a helyi önkormányzatok számára rendelkezésre álló pénzügyi források hiánya és tehetséges, képzett munkaerő bevonzására való képtelenség.

„Aggódunk amiatt, hogy valódi regionális önkormányzati szint nem létezik Magyarországon, mivel a megyék szinte nem rendelkeznek semmilyen számottevő kompetenciákkal és nem élveznek pénzügyi autonómiát sem” - jegyzi meg Marc Cools, Belgium (L, ILDG) társelőadó.

Másrészt a jelentés elégedettséggel nyilatkozik Budapest „különleges státuszának” pozitív aspektusaival kapcsolatban. A helyi önkormányzatok is profitálhatnak az egyesülési szabadságból, hogy így védjék meg érdekeiket, és a nemzeti kisebbségek, akik kulturális identitásuk védelmét és előmozdítását szorgalmazzák pedig önálló helyi önkormányzatokat hozhatnak létre. "Tekintettel erre a szabadságra, a nemzeti kisebbségek így képviselhetik kulturális érdekeiket mind helyi, mind nemzeti szinten" - teszi hozzá Jean-Pierre Liouville társraportőr, Franciaország (R, SOC / G / PD).

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa felszólítja a magyar nemzeti hatóságokat, hogy fordítsák vissza a „centralizációs tendenciát”, hogy biztosítsák a tisztességes és hatékony konzultációs folyamatot a Charta 4.6 cikkével összhangban és korlátozzák a központi kormányzat beavatkozását. Az előadók azt is javasolják, hogy a nemzeti hatóságok elegendő pénzügyi forrást bocsássanak rendelkezésre a helyi önkormányzatok számára, miközben azt is tegyék lehetővé számukra, hogy döntsenek a helyi adókról és azok mértékéről.

A fenti, az Európa Tanács hivatalos internetes oldalán angol nyelven megjelent közleményt egészíti az a fontos részlet, hogy a 2021. február 12-ei online tanácskozáson az általánosan megszokott eljárásrendtől eltérően a testület nem a döntéshozatal előtt hallgatta meg a magyar álláspontot, hanem azt követően, így a magyar állam képviseletében Dr. Dukai Miklósnak, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkárának csak a jelentés elfogadása után nyílt lehetősége szóban ismertetnie a Kormány álláspontját.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége nyitott és együttműködő a kormányzat bármely intézkedésével kapcsolatban, amely a jelentésben megfogalmazott észrevételek javítására irányul.

 

Az Európa Tanács internetes oldalán elérhető angol nyelven elérhető dokumentumok:

Az Európa Tanács Kongresszusának monitoring jelentése:

https://rm.coe.int/monitoring-of-the-european-charter-of-local-self-government-in-hungary/1680a129f6

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár állásfoglalása:

https://rm.coe.int/statement-by-miklos-dukai-deputy-state-secretary-for-local-government-/1680a174bf

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár válaszai a feltett kérdésekre:

https://rm.coe.int/reply-to-questions-to-dr-miklos-dukai-deputy-secretary-of-state-hungar/1680a1699c

A 2021. február 12-ei Statutory Forum részletei:

https://www.coe.int/en/web/congress/12-february-2021-meeting-of-the-statutory-forum

 

Forrás: coe.int