Megújult az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusa

2021. 03. 26. | TÖOSZ hírek

40. plenáris ülésszakát tartotta az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (Kongresszus) 2021. március 23–24-én. Az online eseményen a magyar nemzeti küldöttség, a delegáció is megújult: a hét főtagra és 7 helyettes tagra az országos önkormányzati szövetségek javaslatai alapján a belügyminiszter terjesztette elő az új tagokat az Európa Tanács Kongresszusának.

 A Kongresszus 636 taggal bíró pán-európai politikai gyűlés több, mint 200.000 helyi és regionális önkormányzatot képvisel 47 európai országból. Szerepe a helyi és regionális demokrácia védelme, támogatása, a helyi és regionális kormányzás fejlesztése, és az önkormányzás erősítése. Különös hangsúlyt helyez a Helyi Önkormányzatok Európai Kartájának érvényesítésére, támogatja a decentralizációs és regionalizációs folyamatokat valamint a határon átnyúló együttműködéseket a városok és települések között.

A Kongresszus elfogadta prioritásait a következő öt évre, megújította a teljes szervezetrendszerét.

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása érdekében a következő főbb témakörök lesznek előtérben:

  • Reziliens (rugalmas) társadalmak: hatékony válasz a közegészségügyi válságra;
  • Demokratikus társadalmak: a képviseleti demokrácia minősége és az állampolgárok részvétele;
  • Egyenlő társadalmak: az egyenlőtlenségek csökkentése;
  • Fenntartható társadalmak: környezeti kérdések és éghajlat-politika;
  • Digitális társadalmak: digitalizáció és mesterséges intelligencia a helyi kontextusban.

Xavier Cadoret (Franciaország, SOC / G / PD) és Gunn Marit Helgesen (norvég, EPP / CCE) a kongresszus prioritásairól szóló társelőadók kiemelték, hogy „az említett területek rendszerszerű megközelítést, hatékony és igényekhez igazított válaszokat, valamint sürgős beavatkozásokat igényelnek, a kormányzás minden szintjének, a civil társadalomnak és a magánszektornak együttes és összehangolt fellépésével”.

A kongresszus tagjai felismerték a helyi és regionális önkormányzatoknak a válság utáni helyreállításban betöltött fontos szerepét is, és hangsúlyozták, hogy a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának tiszteletben tartása elengedhetetlen a helyi demokrácia és a helyi önkormányzatok ellenálló képességének biztosításához. A kongresszus a költségvetéséről szóló ajánlást is elfogadott, amely a törvényi feladataival és szerepével arányos forrásokat kért. Társelőadók Magyar Anna (Magyarország, EPP / CCE) és Barbara Toce (Olaszország, SOC / G / PD) aggodalmukat fejezték ki a kongresszus erőforrásainak folyamatos csökkenése és a prioritások végrehajtásához szükséges erőforrások szükségessége miatt.

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 40. ülésszakán Leendert Verbeeket (Hollandia, SOC / G / PD) választotta új elnökének, másfél évre. Flevoland tartomány királyi biztosa, korábban a kongresszus Monitoring Bizottságának elnöke volt. A jelenlegi egészségügyi válságra való tekintettel az összes választást online tartották.

Verbeek elnök megköszönte a kongresszus titkárságának munkáját Anders Knape leköszönő elnök (Svédország, EPP / CCE) vezetésével. „Állampolgáraink mellett kell állnunk, meg kell védenünk emberi és állampolgári jogaikat, meg kell őriznünk a demokráciát, és ahol lehetséges garantálnunk kell a biztonságot, és lehetőségeket kell kínálnunk az egészséges és gazdaságilag is fenntartható jövőre” - jelentette ki Verbeek úr, aki a kongresszus finanszírozásának javítását, fejlesztését is szorgalmazta, hogy teljesítse a küldetésének teljesítéséhez szükséges követelményeket.

Knape leköszönő elnök megbízatását a COVID-19 járvány jellemezte. A kongresszus digitális megoldásokat vezetett be a törvényben előírt tevékenységek és missziók folytatása érdekében a válság ellenére. Mandátumának idején a kongresszus megerősítette az etikai rendszert és új magatartási kódexet vezetett be, amelyet már több, mint 500 új tag írt alá.

A magyar nemzeti küldöttség, a delegáció is megújult: a hét főtagra és 7 helyettes tagra az országos önkormányzati szövetségek javaslatai alapján a belügyminiszter terjesztette elő az új tagokat az Európa Tanács Kongresszusának.

A kongresszus nemzeti küldöttségei a helyi és regionális önkormányzatok választott képviselőiből állnak az Európa Tanács 47 tagállamában, valamint a helyi demokrácia partnerországaiban. A képviselőket és póttagokat öt éves időtartamra nevezik ki az egyes tagállamok saját eljárása szerint. A nemzeti küldöttségeken belül a tagok megoszlanak a kongresszus két kamarája, a Helyi Önkormányzatok Kamarája és a Régiók Kamara között. Minden küldöttségnek be kell tartania a fair képviseletre vonatkozó szabályokat:

  • A küldöttség tagjainak kiegyensúlyozott földrajzi megoszlása ​​a tagállam területén;
  • A tagállamban létező különféle helyi és regionális önkormányzati kategóriák méltányos képviselete;
  • A helyi és regionális önkormányzati szervekben képviselt különböző politikai tendenciák igazságos képviselete;
  • A nők és a férfiak méltányos képviselete. 2008 óta minden küldöttségnek mindkét nem képviselőjével együtt részt kell vennie, az alulreprezentált nemek legalább 30% -ával.

A delegációtitkárok, a kongresszus különleges közvetítői: minden nemzeti küldöttség saját titkárt választ. A küldöttség elnökéhez hasonlóan a titkár is különleges közvetítője a Kongresszus Titkárságának. Kulcsszerepe van az információcserében, különösen akkor, ha a nemzeti küldöttségek megújulásának folyamatában. A küldöttségi titkárok emellett segítséget nyújtanak és tanácsot adnak a tagoknak, valamint segítik a kongresszus munkájában részt vevő tagokat az üléseken, bizottságokban, konferenciákon, munkacsoportokban, választási megfigyelő missziók során stb.

A magyar delegáció mellett az országos önkormányzati szövetségek közös nemzetközi ügyeit koordináló TÖOSZ biztosítja a titkárt, Kolin-Sabján Katalin személyében.

A kinevezett új delegáció:

https://www.coe.int/en/web/congress/country?id=7

 

Név

Kongresszusi mandátumot megalapozó tisztség

Fő tag/Helyettes tag a delegációban,

Helyi vagy Régiós Kamara

Dr. Illés György

Pilisszentlászló alpolgármestere

delegációvezető, főtag

Helyi Önkormányzatok Kamarája

Magyar Anna

Csongrád-Csanád megyei közgyűlés tagja

delegációvezető-helyettes, főtag

Régiók Kamarája

Dr. Áldozó Tamás

Pápa Város polgármestere, Veszprém Megyei Közgyűlés tagja

főtag

Régiók Kamarája

Campanari-Talabér Márta

Várpalota Város polgármestere

főtag

Helyi Önkormányzatok Kamarája

Dr. Gémesi György

Gödöllő Város polgármestere

főtag

Helyi Önkormányzatok Kamarája

Karácsony Ádám János

Pest Megyei Közgyűlés tagja

főtag

Régiók Kamarája

Szemereyné Pataki Klaudia

Kecskemét polgármestere

főtag

Régiók Kamarája

Dr. Bánné Gál Boglárka

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke

helyettes tag

Régiók Kamarája

Friderics Cecília Felicitasz

Nagyszentjános Község polgármestere

helyettes tag

Helyi Önkormányzatok Kamarája

Mirkóczki Ádám

Eger Megyei Jogú Város polgármestere

helyettes tag

Helyi Önkormányzatok Kamarája

Dr. Niedermüller Péter

Budapest VII. kerület, Erzsébetváros polgármestere

helyettes tag

Régiók Kamarája

Séllei Andrea

Bercel Község alpolgármestere

helyettes tag

Helyi Önkormányzatok Kamarája

Schmidt Jenő

Tab Város polgármestere

helyettes tag

Helyi Önkormányzatok Kamarája

Szűcsné Posztovics Ilona

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere

helyettes tag

Régiók Kamarája

 

Gratulálunk az új delegáltaknak kinevezésükhöz és eredményes munkát kívánunk nekik.

 

 

Fotó: coe.int