A Dél-Balaton Régió körforgásos gazdasági akcióterve

2021. 04. 08. | További hírek

A klímasemleges, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaság megteremtését célzó Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) célkitűzéseivel összhangban Tab Város Önkormányzata elkötelezett a Dél-Balaton Régió körforgásos gazdaságának megteremtése iránt.

A Dél-Balatoni Régió körforgásos gazdasági akcióterve „Hulladékmentesen – a Dél-Balatoni Régió erőforráshatékonyságának megteremtése” címmel (Without Waste – Closing The Resource Loop in The South Balaton Region) jelent meg, angol nyelven. A cselekvési tervet a HÉTFA Kutatóintézet készítette, ITT érhető el. 

A Dél-Balaton Régió célja egy olyan irányítási struktúra kiépítése, amely több érdekelt felet (önkormányzatok, civil és üzleti szféra, különös tekintettel a turizmusra) is magába foglal, valamint amely támogatja a körforgásos gazdaságot, lezárja a hulladékláncot és jelentősen csökkenti a keletkezett hulladék mennyiségét a régióban. A körforgásos hulladékgazdálkodási modellre való átállás javítja a régió alkalmazkodóképességét a külső, váratlan sokkok (pl. COVID-19, szezonalitás okozta hatások) által okozott kihívásokkal szemben, illetve fejleszti az erőforráshatékonyságot a térségben.

A cselekvési tervben szereplő és egymást kiegészítő kezdeményezések biztos és koherens szakpolitikai keretet nyújtanak. A cselekvési terv kiemelten támogatja fenntartható termékek és szolgáltatások, valamint a fenntartható üzleti modellek megteremtését. A régió kiemelt fontosságú hulladékáramai közé tartoznak a biológiailag lebomló hulladékok, valamint a papír és műanyag csomagolóanyagokból származó hulladékok, melyek mind fontos alapanyagai lehetnek egy új, körforgásos hulladékhasznosítási rendszernek.