A TÖOSZ felmérésében résztvevő önkormányzatok több mint 90%-a elutasítja a lakástörvény módosítását

2021. 05. 26. | TÖOSZ hírek

A legnagyobb taglétszámú országos érdekvédelmi szövetség tagjai körében készített felmérésében résztvevő 180 önkormányzat döntő többsége nem támogatja a Böröcz László országgyűlési képviselő által benyújtott, az önkormányzati lakások bérlőknek történő értékesítését lehetővé tévő törvénymódosító javaslatot. Annak elfogadása esetén a válaszadó önkormányzatok lakásállományuk jelentős részét elveszítenék, ami súlyos, sok esetben pótolhatatlan vagyonvesztéssel járna. Ez a rendszerszintű módosítás jelen formájában elfogadhatatlan a TÖOSZ számára.

Felméréseink rámutatnak a valóságra

A TÖOSZ rendszeresen megkérdezi 1621 önkormányzatból álló tagságát annak érdekében, hogy véleményük alapján a szövetség tényekkel támassza alá az egyes intézkedések tényleges hatását az önkormányzati feladatellátásra. Ilyen felmérés készült a tavalyi évben például arról, hogy a gépjárműadó bevétel kiesése milyen hatással van a helyi önkormányzatok költségvetésére, de készült felmérés a helyi önkormányzatokat érintő 2020. évi prognosztizált bevételkiesésekről és az alapellátási ügyeletek helyzetéről is.

Felmérés a lakástörvény módosításáról

Jelen felmérés során azt kérdezte a TÖOSZ, hogy tagjai egyetértenek-e a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/16223. törvényjavaslattal, amely – elfogadása esetén, a törvénymódosítási javaslatban meghatározott feltételek szerint – minden olyan magánszemély bérlőnek megnyitja az önkormányzati tulajdonú ingatlan kedvezményes vásárlásának lehetőséget, akinek 2020. december 31-én fennállt a bérlői jogviszonya. A válaszokból kiderül, hogy a válaszadók csupán 8,9%-a ért egyet a törvénymódosító javaslattal, míg 91,1% nem tud azonosulni a tervezett módosítással. 

Vélemények a lakástörvény módosításáról

A korábbi felmérésekhez hasonlóan anonim módon végzett felmérés során a válaszadók kifejthették véleményüket a fenti alapkérdéshez kapcsolódóan. Az a 14 önkormányzat, amely egyetértett a törvénymódosító javaslattal, jellemzően nem indokolta szövegesen válaszát. Egy kitöltő arról nyilatkozott, hogy felújítási, karbantartási tehertől szabadítaná meg a módosítás az önkormányzatot, míg egy másik megjegyzés arról szólt, hogy csak ténylegesen rászorulók juthassanak hozzá önkormányzati bérlakáshoz.

Azok a válaszadók, akik egyet nem értésüket fejezték ki, jellemzően arról számoltak be, hogy a tervezett jogszabály indokolatlanul alacsony áron határozza meg ezen ingatlanok értékesítési árát és az önkormányzatokat – azok beleegyezése nélkül – megfosztaná fontos vagyonelemeitől. Van, aki az önkormányzati lakásgazdálkodás végét prognosztizálta a törvényjavaslat elfogadása esetén, sokak szerint pedig nem szolgálja a lakosságot, inkább tovább növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket a rászorulók és a jómódúak között, ami nagy feszültséget okozhat a településeken. Sokszor visszaköszön a válaszokban a javaslat átgondolatlansága és igazságtalansága azokkal szemben, akik egy életen át dolgoznak azért, hogy megfelelő otthont biztosítsanak családjuknak. Mindemellett az ilyen konstruktív javaslatok sem hiányoztak a válaszok közül:

„Egy esetben nagyon jó ötlet is lehet az önkormányzati lakások értékesítése. Amennyiben minden értékesített lakás után önkormányzati tulajdonú új bérlakás épülne központi költségvetésből. Ezáltal az önkormányzatok vagyona nem csökkenne, a jelenlegi bérlők kedvezményesen jutnának lakástulajdonhoz, az új építésű lakásokba pedig olyanok költözhetnek, akiknek eddig lakhatási problémájuk volt.”

Végül, de nem utolsósorban egy visszatérő gondolat: célszerű lett volna kikérni az önkormányzatok véleményét…

Hány önkormányzati bérlakást érintene?

Az országosan hozzávetőleg 100 ezer lakást érintő törvénymódosítás a felmérésben résztvevő önkormányzatok tekintetében összesen 4638 önkormányzati bérlakást érintene. A TÖOSZ tagjai között valamennyi településtípus megtalálható, ez megmutatkozik jelen felmérésben is, hiszen a kitöltők között a legtöbb, 1600 bérlakással rendelkező önkormányzat mellet számos önkormányzatnak egyetlen önkormányzati bérlakás van a tulajdonában, amely ennélfogva különösen fontos vagyonelem számukra.

Ez a lakásállomány hány százaléka?

A felmérésben résztvevők vonatkozásában a válaszadók közül 51 önkormányzat lakásállományának 100%-át, átlagosan pedig 70,2%-át érintené a törvénymódosítás.

Mekkora vagyonvesztést jelentene mindez?

Az országosan összességében nagyságrendileg ezermilliárd forint értékű vagyontömeget érintő törvénymódosítás a felmérésünkben résztvevő önkormányzatok esetében összességében 62,58 milliárd forintnyi vagyonvesztést jelentene. A válaszadók között van olyan település, ahol a vagyonvesztés mértéke az új törvény életbe lépésével a teljes önkormányzati vagyon több mint felének elvesztését eredményezné.