Felhívás a TÖOSZ kitüntetéseinek 2021. évi adományozására vonatkozó javaslattételre

2021. 06. 11. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában a TÖOSZ-ban kifejtett kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen és utókor elé. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kitüntetéseiről szóló 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatában szabályozta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által adományozható díjakat és azok adományozási rendjét. Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy 2021. július 31-ig tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó személyekre, szervezetekre.Javaslatokat a következő díjak adományozására lehet tenni: KÖLLNER FERENC EMLÉKDÍJ, TÖOSZ EMLÉKPLAKETT, TÖOSZ EMLÉKLAP. 

További részletek: ITT