Helyi népszavazások a TÖOSZ nézőpontjából

2022. 01. 20. | TÖOSZ hírek

Az önkormányzati rendszer több mint három évtizede alatt az állampolgári lelkesedés jelentősen alább hagyott, a helyi népszavazás jogintézménye kiürült. Az önkormányzat működése, a helyi közszolgáltatások valós igény szerinti biztosítása érdekében ugyanakkor elengedhetetlenül fontos, hogy a választott képviselők és a választópolgárok között aktív kapcsolat legyen – hangsúlyozta előadásában dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, az NKE mesteroktatója a Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett online konferencián.

A választás és népszavazás egyes jogi-igazgatási összefüggései című 2022. január 19-ei online rendezvényen dr. Gyergyák Ferenc a helyi népszavazásról – a közvetlen hatalomgyakorlás egyetlen tiszta formájáról –, tartott előadást, figyelembe véve a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége több mint 1600 tagönkormányzatának visszajelzéseit és nézőpontját is.
A főtitkár rámutatott: az emberek elfordultak a közügyekben való részvételtől, a helyi népszavazások csökkenésén és azok érvénytelenségi arányának növekedésén túl példaként említette a nyilvános képviselő-testületi üléseken, a falugyűléseken a lakossági részvevők számának jelentős csökkenését, vagy hiányát.

Dr. Gyergyák Ferenc felhívta a figyelmet a kialakult demokratikus deficitre, ami azt jelzi, hogy a szavazók nem érzik úgy, hogy módjukban állna ténylegesen befolyásolni a szemükben az önkormányzatot megtestesítő képviselő-testületet, hogy valamilyen módon megváltoztathatják a közügyek irányát.

Hozzátette: e demokratikus deficit megoldásának kidolgozása a kodifikáció előtt országos reprezentatív empirikus kutatást igényel az érintett állampolgárok bevonásával. Így lehetővé válhat egy interaktív párbeszéd a választópolgárok és az önkormányzat között.

 További részletek a TÖOSZ Hírlevelében.