Kormányzati támogatás segíti a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának idei munkáját

2022. 01. 21. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ kérelme alapján a szervezet „Polgármesternők a családokért” elnevezésű programját négymillió forinttal kívánja támogatni a Miniszterelnökség. Az erről szóló értesítést követően a dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere által vezetett Polgármesternői Tagozat január 21-ei első ülése a közös tervezésről és az éves munkaterv kialakításáról szólt, amelyben meghatározó lesz a társadalmi problémák hatékony kezelése és a közösségek megtartó erejének növelése.

A „Polgármesternők a családokért” program olyan célokat tűz ki, amely generációkon átívelő módon fókuszál a legégetőbb helyi problémákra, azok megoldási módozatait, lehetséges innovációit kínálva az önkormányzatoknak a jobb feladatellátás érdekében. A TÖOSZ arra kérte fel a Miniszterelnökséget, hogy csatlakozzon a „Polgármesternők a családokért” programhoz, amelynek alapvető célja a szemléletformálás az önkormányzati szektorban a szegénység elleni küzdelem, gyermek-és ifjúsági helyi kezdeményezések, generációk közötti együttműködések, idősellátás és a nők közéleti szerepvállalása terén.

Dr. Győri Ottila 2020. márciusa óta vezeti a Polgármesternői Tagozatot, amely egyre népszerűbb szervezeti egység a TÖOSZ-on belül

Miután kérésünk kedvező fogadtatásra talált, a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat áttekintette és megvitatta a „Polgármesternők a családokért” című programjavaslat elemeit, annak végrehajtása mellett döntött és felkérte a Tagozat vezetőjét, valamint a TÖOSZ titkárságát, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a Miniszterelnökség támogatási szerződés megkötése, a terv végrehajtása érdekében.

Az ülés résztvevőit Schmidt Jenő elnök és dr. Gyergyák Ferenc főtitkár is köszöntötték

Az elfogadott munkaterv szerint egy átfogó kérdőíves felmérést követően idén februárban, Budakeszi városában kerülhet megrendezésre a program nyitórendezvénye, amit az év folyamán regionális rendezvények, illetve szakmai tanulmányút követhet.

A program fontos eleme, hogy az azt szakmailag támogató köztiszteletben álló mentorok bevonásával népszerűsített regionális rendezvények keretében látogathatnak el az év folyamán a Polgármesternői Tagozat tagjai és az érdeklődő tagtelepülési vezetők az egyes helyszínekre.