Horvát delegáció látogatása a TÖOSZ-nál

2022. 05. 04. | TÖOSZ hírek

A Horvát Önkormányzatok Szövetsége (HZO) delegációja tett 2022. május 3-án látogatást a TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban. A találkozó célja a két ország önkormányzati együttműködéseinek elősegítése volt.

Mind a HZO, mind a TÖOSZ stratégiai célként jelölte meg az önkormányzati tapasztalatcsere programok kifejlesztését, valamint a kapacitásépítés és az érdekvédelem területét, mint a jövőbeni együttműködés terepét.

Mindkét szövetség a legnagyobb tagsággal bíró szervezet az országában, hiszen a HZO a 427 horvát önkormányzatból 331 tagságát bírja; és a TÖOSZ a 3178 önkormányzatból 1622 taggal rendelkezik.

A delegáció tagja volt Božo Lasić a szövetség elnöke, Konavle polgármestere (Dubrovnik-Neretva); Ivica Kovačević alelnök Jakšić polgármestere (Pozsega-Szlavónia megye), Mato Čičak a szövetség főtitkára, Rugvica polgármestere (Zágráb megye), és a titkárság igazgatója Mladen Puskaric és a PR, protokoll és média ügykért felelős munkatárs, Branimir Kovačević. A TÖOSZ részéről Schmidt Jenő elnök, dr. Gyergyák Ferenc főtitkár és Kolin-Sabján Katalin nemzetközi titkár fogadta a vendégeket.

A találkozón szó esett a hortvát és magyar önkormányzati rendszerek sajátosságairól, az önkormányzatok kötelező feladatainak köréről, a horvát és a magyar önkormányzati autonómia és mozgástér mértékéről, a hulladékgazdálkodásról, és nem utolsósorban az önkormányzati finanszírozás kérdéseiről.

A közös jövő tervezése érdekében mindkét szövetség beazonosítja azokat az erősségeit és lehetőségeit, amiken elindul a közös gondolkodás, és elsősorban az EU fejlesztési forrásainak segítségével lehetővé válik a szervezettebb szakmai együttműködés mind szövetségi, mind önkormányzati szinten.

Mindkét fél kifejezte törekvését, hogy a történelmi, kulturális kapcsolatokat is támogatva, de egyéb szakmai területeken is támogatni fogják a horvát és a magyar önkormányzatok közötti együttműködéseket, aminek érdekében szívesen várják az önkormányzatok jelzéseit, ha testvér-települési kapcsolatot szeretnének létesíteni.

Következő lépésként a TÖOSZ delegációja látogat majd Zágrábba, a HZO központjába, ahol az előkészített együttműködési területeket pontosítják, és együttműködési megállapodást írnak alá közösen, aminek tartalmát a horvát és a magyar önkormányzatok érdekei, céljai fogják meghatározni és a végrehajtásába a HZO és a TÖOSZ tagsága bármikor bekapcsolódhat és kedvezményezettjévé válhat.