Felhívás a TÖOSZ kitüntetéseinek 2022. évi adományozására vonatkozó javaslattételre

2022. 06. 11. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában a TÖOSZ-ban kifejtett kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen és utókor elé, javaslattételi felhívást tesz közzé KÖLLNER FERENC EMLÉKDÍJ, TÖOSZ EMLÉKPLAKETT és TÖOSZ EMLÉKLAP kitüntetések 2022. évi admományozására.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kitüntetéseiről szóló 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatában szabályozta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által adományozható díjakat és azok adományozási rendjét. Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy 2022. július 31-ig tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó személyekre, szervezetekre.

További részletek: ITT