Megújuló számvevőszéki ellenőrzések az önkormányzati kihívások szabályszerű kezelésének támogatására - Új módszertannal fogja segíteni az ÁSZ a TÖOSZ tagjait, az önkormányzatokat

2022. 08. 23. | TÖOSZ hírek

Az önkormányzatokat érintő folyamatos és újabb kihívások szabályszerű kezelését hatékonyan támogató számvevőszéki ellenőrzési módszerek megújulási lehetőségeiről, a jövőben várható ellenőrzési tárgykörökről, illetve az ellenőrzési tapasztalatok visszacsatolásának permanens szükségességéről, továbbá az ellenőrzésekre való szakmai felkészülést elősegítő tartalmakról egyeztetett az Állami Számvevőszék új elnöke a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökével.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) új elnöke, dr. Windisch László első alkalommal találkozott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnökével, Schmidt Jenővel, az önkormányzatokat érintő kihívásokat és azok minél szélesebb körben történő, szakszerű kezelését támogató számvevőszéki ellenőrzések megújulási lehetőségeit fókuszba helyező ÁSZ-TÖOSZ szakmai egyeztetésen.

Az önkormányzatok előtt álló kihívásokat napjainkra már nemcsak a két éve tartós pandémiás helyzet, hanem a szomszédos országban zajló orosz-ukrán fegyveres konfliktus, humanitárius katasztrófa, illetve az annak következtében kihirdetett háborús veszélyhelyzet, továbbá az annak folyományaként bekövetkezett gazdasági visszaesés és energiaválság meghatározza.

Az ÁSZ és a TÖOSZ között megtartott bemutatkozó egyeztetés mindkét résztvevője egyetértett abban, hogy az önkormányzatok fenntartható és szabályszerű működését ezen sokasodó kihívások között számvevőszéki eszközökkel is támogatni lehet és szükséges.

Az ÁSZ új elnöke a megbeszélésen rámutatott arra, hogy jelenleg még inkább kulcsfontosságú és elengedhetetlen, hogy minden költségvetési forrás, minden egyes forint szabályosan, a rendeltetésének megfelelően kerüljön felhasználásra. Az ÁSZ az ellenőrzéseivel már korábban is igyekezett segíteni az önkormányzatok jogszerű működését, azonban az idei évtől – a nemzetközi standardok és a hazai jogi szabályozás adta keretek között – az ÁSZ már megkezdett szervezeti felépítése racionalizálása mellett megújul a számvevőszéki ellenőrzések módszertana is. A Számvevőszék a jövőben nemcsak a már megszokott tartalmakkal (például öntesztekkel), hanem mintegy „tudásközpontként”, akár mintaszabályzatok közreadásával is támogatni kívánja az önkormányzatok működésének szabályosságát. Az ellenőrzések kapcsán kiemelte az ÁSZ elnöke, hogy nemcsak a hibát, hanem inkább a hiba okát kell feltárni és így segíteni az ellenőrzöttek munkáját. Az ÁSZ nemcsak ellenőrzéseivel, hanem ebből levont következtéseivel is kívánja segíteni az ellenőrzöttek munkáját. Ennek egyik eszköze lehet a jövőben az ÁSZ részéről kezdeményezett dereguláció is, mint visszacsatolás a törvényhozás felé.

Schmidt Jenő hangsúlyozta, hogy a TÖOSZ, azaz az ország legnagyobb – mintegy 1700 önkormányzatot képviselő – önkormányzati érdekszövetsége elnökeként az elmúlt több mint 10 évben minden lehetséges alkalmat megragadott arra, hogy a TÖOSZ fórumain az önkormányzati vezetők körében az ÁSZ ellenőrzések fontosságát tudatosítsa, a számvevőszéki megállapítások hasznosulását pedig elősegítse. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati működés stabilitása továbbra is elsődleges, az állampolgárok mindennapjait meghatározó cél, így az önkormányzati vezetők munkáját az állami szereplők összehangolt működésével kell segíteni. Ennek egyik hatékony eszköze lehet a számvevőszéki ellenőrzések módszertanának megújulása, így például az ellenőrzések lefolytatásának egyszerűsítése, illetve az ellenőrzési jelentések felépítésének és tartalmának megújítása.

A TÖOSZ elnöke vállalta, hogy a TÖOSZ a jövőben is rendszeresen monitorozza az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatosan felmerülő rendszerszintű, illetve több önkormányzatot érintő problémákat és azokról időről időre tájékoztatást ad az ÁSZ számára.

Az ÁSZ elnöke és a TÖOSZ elnöke megállapodtak abban, hogy az ÁSZ a következő időszakban kiemelt figyelemmel kezeli az önkormányzatok számvevőszéki ellenőrzésekre való eredményes felkészülését, a kisebb lélekszámú települési önkormányzatok esetében pedig ezen önkormányzatok educatióját. Mindezek mellett az ÁSZ vezetőit a TÖOSZ vezetője meghívta az általa rendezett fórumokra, hogy a jövőben is rendszeres és összefoglaló tájékoztatást adjanak az önkormányzati vezetők számára a számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatairól, illetve egyéb, aktuális ellenőrzési tárgykörökről.

(TÖOSZ)