Rövid összefoglaló az „ÖNKORMÁNYZATI KÖZPÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS ÖNKORMÁNYZATI KAPACITÁSÉPÍTÉS MAGYARORSZÁGON” című (22HU05) számú projektről

2023. 03. 21. | A TSI projekt hírei

A TÖOSZ, a Belügyminisztériummal és a Pénzügyminisztériummal együtt elnyerte az Európai Bizottság Reform Főigazgatóság által kezelt Technikai Támogatási Eszköz programon belül az „Önkormányzati közpénzügyi fejlesztések és önkormányzati kapacitásépítés” című projekt támogatását. A speciális kondíciókkal rendelkező program elsősorban nemzetközi szakértelmet biztosít a tagországok adott szektorának, így esetünkben a helyi önkormányzatoknak. Az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központja szolgáltatja Strasbourgból a projekt végrehajtását, a kedvezményezett pedig a TÖOSZ és a magyar önkormányzatok.

A programról

A Technikai Támogatási Eszköz[1] egy uniós program, amely testre szabott technikai szakértelmet biztosít az uniós tagállamoknak a reformok megtervezéséhez és végrehajtásához. A támogatás az egyes országok igényeihez igazodik, és nem jár anyagi ráfordítással a tagállamok részéről. A Technikai Támogatási Eszköz fontos pillére annak az uniós kezdeményezésnek, amelynek célja, hogy segítsen a tagállamoknak enyhíteni a koronavírus-válság gazdasági és társadalmi következményeit.

Az intelligens, fenntartható és társadalmilag felelős reformok hozzájárulnak gazdaságaink és társadalmaink ellenálló képességének megerősítéséhez. A Technikai Támogatási Eszköz egyedülálló szolgáltatást nyújt a tagállamoknak, hogy segítsen nekik megbirkózni a reformok terén jelentkező kihívásokkal. A támogatás többek között stratégiai és jogi tanácsadás, tanulmányok, képzés és helyszíni szakértői látogatások formáját öltheti. Kiterjedhet a reformfolyamat bármely szakaszára – az előkészítéstől és tervezéstől kezdve a reformok kidolgozásán át azok végrehajtásáig.

A projekt célja

A projekt célja, hogy támogassa a magyarországi önkormányzatok adminisztratív és pénzügyi kapacitásának megerősítését azáltal, hogy segíti a magyar hatóságokat a következőkben:

- Az önkormányzatok jó demokratikus kormányzásával kapcsolatos intézményi keret javítása;

- Az érintett hatóságok tudatosságának, ismereteinek és készségeinek javítása a jó demokratikus kormányzással kapcsolatban.

 

A projektről röviden

A közelmúltban több reform is érintette a magyarországi önkormányzati rendszert. 2011-ben az új Alkotmány, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól valamint számos egyéb jogszabály a hatáskörök és a források jelentős átrendeződéséhez vezetett. 2013-ban elkezdődött a helyi önkormányzatok feladatalapú finanszírozási rendszerére való áttérés, ami azonban nem fejeződött be. Ennek következtében számos önkormányzati feladat finanszírozása továbbra is kihívást jelent a legtöbb önkormányzat számára – különösen a korlátozott saját forrásokkal rendelkezők számára. Ezek a pénzügyi nehézségek hatással vannak az önkormányzatok megfelelő humánerőforrás-toborzási és - megtartási képességére, valamint a helyi szolgáltatásnyújtás minőségének biztosítására is. A helyi önkormányzatoknak összetett adminisztratív és bürokratikus kihívással is kell szembenézniük, mivel 45 különböző speciális rendszerben kell adatokat jelenteniük. Az ágazati rendszerek közötti horizontális kapcsolat hiánya korlátozta a benchmarking lehetőségét, és ezért akadályozta a hatékony adatalapú döntést. A fent azonosított kihívások némelyikének kezelése érdekében a projekt célja a helyi önkormányzatok adminisztratív és pénzügyi kapacitásának megerősítése, a hatékony közkiadások, a minőségi szolgáltatásnyújtás, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a fenntartható integrált fejlesztési tervezés helyi szinten történő támogatása. A projekt fejleszti és támogatja a helyi tisztviselők kapacitását, hatékony benchmark rendszert vezet be a helyi önkormányzatok gyakorlatába, és egy online platformot fejleszt ki, amely az önkormányzatok teljesítményét az elfogadott mutatókhoz viszonyítva méri, beleértve a helyi pénzügyek, közetikai és jó kormányzási referenciaértékeket.

A projekt tevékenységei

A projekt különösen a következőkkel járul hozzá:

- Szakértői értékelés és szakpolitikai tanácsadás nyújtása, amely konkrét ajánlásokat tartalmaz a magyar hatóságok számára a következőkre vonatkozóan: pénzügyi decentralizáció; és a helyi szintű intézményi és költségvetési keret.

- A helyi önkormányzatok pénzügyi adataihoz kapcsolódó információs rendszerelem kialakítása a helyi önkormányzati adatplatformon belül, annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítson egy átfogó és strukturált adatállományhoz, és lehetővé tegye azok elemzését, beleértve az összehasonlító indikátorok és teljesítménymutatók vizsgálatát is.

- A helyi és regionális önkormányzatok támogatása a lakosságnak biztosított közszolgáltatások javításában , az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központjának alábbi kapacitásépítő eszközeinek felhasználásával:

  • Helyi pénzügyi teljesítményértékelés a helyi önkormányzatok számára, közjogi etikai teljesítményértékelés és teljesítménymenedzsment, kockázatkezelés és belső ellenőrzés - a szabványos önkormányzati szolgáltatások és a helyi pénzügyek nemzeti referenciaértékek kialakítása, valamint a rendelkezésre álló erőforrások helyi szinten történő legjobb felhasználásának lehetővé tétele érdekében;
  • Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (European Label of Governance Excellence (ELoGE) - a kiválasztott önkormányzatok ismereteinek bővítése a helyes demokratikus kormányzás 12 alapelvével kapcsolatban;
  • Vezetői Akadémia Program - az önkormányzati vezetői készségek fejlesztése a helyi önkormányzatoknál.

A projekt kedvezményezettjei:

- a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ);

- Magyar önkormányzatok, azok munkatársai és intézményei;

- Államigazgatási szervek, mint a Belügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium, a szakminisztériumok és a Magyar Államkincstár;

- Egyéb érdekelt felek: olyan releváns magyarországi szervezetek vagy intézmények, amelyek a projekt témáiban különleges szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek, és hozzáféréssel rendelkeznek a megfelelő nemzeti szakértői hálózathoz;

- a magyar állampolgárok és a társadalom egésze.

 A projekt szervezete

Az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központja irányítja a projekt végrehajtását a fő kedvezményezett - a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a fő donor - az Európai Bizottság REFORM Főigazgatósága, a magyar végrehajtó partnerintézmények, valamint más érdekelt felek koordinálásával.

A Szakértői Központ a nemzeti végrehajtó partnerekkel együttműködve biztosítja a projekt általános végrehajtását is. Különösen:

- A Szakértői Központ biztosítja a nemzetközi szakértelmet a projekttevékenységek során, és biztosítja az elvégzett munka összehangolását a vonatkozó európai szabványokkal. A központ megosztja majd a helyi kormányzás legjobb európai gyakorlatát is, amelyet az Európa Tanács kormányközi Európai Demokrácia és Kormányzás Bizottsága (European Committee on Democracy and Governance) alapján dolgozott ki.

- A magyar partnerek biztosítják az ajánlások és a kapacitásépítési eszközök hazai viszonyokhoz történő illesztéséhez szükséges helyi szakértelmet. Szükség esetén gondoskodnak a logisztikai előkészületekről is.

 Költségvetés és időtartam

- A projektet a Reform Főigazgatóság és az Európa Tanács társfinanszírozza, és az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központja hajtja végre.

- A projekt teljes költségvetése 666 667 EUR.

- A projekt 2022. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig tart.